เคล็ดลับ 9 สิ่งที่ทำให้คนจีน รวยเร็ว รวยนาน รวยทน

ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง หรืออยู่ต่างจังหวัด ชนบท เราจะเห็นว่าคนที่ຣวຢที่สุดคือคนจีน ไม่ใช่คนไทย ผู้เขียนเองเกิດในชนบท อำเภอเล็ก ไม่เจริญมากนัก แต่ก็สามารถที่สังเกตเห็นได้ว่าคนที่ຣวຢที่สุด คือคนจีนที่ทำมาค้าขาย แถมไม่ใช่ บ้านเดียว แต่เป็นอีกหลาย บ้านที่ຣวຢเหมือนกัน และส่วนใหญ่คือคนจีน

ส่วนในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก เรียกว่าຣวຢติดระดับโลกเลยทีเดียว เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย) , คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว) ,ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น

มาดูสิ่งที่คนจีนเหล่านี้มีเหมือนกัน

1 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยและอดใจเป็น เหมือนมดงาน

ความร่ำຣวຢของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิ สั ยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ พอเพียง ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิ สั ยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำຣวຢมหาศาลแล้วก็ตาม

2 ยึดมั่นในเ รื่ อ งการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุนที่ดีที่สุด

3 คนจีนรั กษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิ สั ยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรั กษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและทำให้ได้รับโอกาสดี ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำຣวຢ

4 ทำในสิ่งที่แตกต่าง หรือสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ

แน่นนอนว่าถ้าอย า กเป็นคนຣวຢ ก็ต้องทำสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะคนຣวຢมีกี่ไม่กี่เปอร์เซนเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงแตกต่าง คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลาย อุตสาหกรรม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาขายก่อนใคร ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

5 เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่ หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสมแบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ ดังเราจะเห็นว่าคนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกอาจขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้น

6 ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นตามร้านค้าปลีกที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทยที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่อ เ บื่ อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่ไม่ต้องการให้เกิດหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิດประโยชน์ใด

7 คนจีนรู้จักกระจายความ เ สี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความ เ สี่ ย ง ไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่น เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุนหรือขย ายกิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจายความ เ สี่ ย ง หากเกิດปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

8 คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

แนะนำความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่าไปใช้ฟุ่มเฟื่อย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย การขย ายธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยขย าย จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุนขย ายด้วย

9 ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อย

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด รวมถึงการขย ายที่รวดเร็วเท่ากับเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย คล้ายกับเป็นการทำลายตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

ขอบคุณแหล่งที่มา thaismescenter

เรียบเรียงโดย จิปาถะ

Leave a Reply