เด็пชายที่ก้มลงกราบ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ในวันนั้น

จากภาพวาดอันประทับใจ ที่สุดในหัวใจเมื่อได้เห็น วันนี้ความจริงคือเด็пน้อยที่เราทุกคนเห็นในภาพ มีตัวตนจริงๆ และได้เติบโตมาเป็นคนสำคัญซะด้วย

หลายคนคงเคยเห็นภาพเด็пตัวเล็กๆ คนหนึ่งก้มลงกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นตามาถึงทุกวันนี้ เด็пในภาพวันนั้น คือ ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ขอสัญญาว่าจะทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป

ถือเป็นความโชคดีของที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน ตามแทนพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

หลายคนเคยสงสัยว่า เด็пน้อยในภาพที่ก้มกราบพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 คือใคร วันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันของที่มาของภาพประวัติศาสตร์นี้ เด็пน้อยคนนั้น คือ

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิคข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 จ. สงขลา สังกัดหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายพยุงศักดิ์ ได้เปิดเผยว่า การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในวันนี้ ทำเพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำงานงานคุ้มครองสิทธิ ภาค 4

การได้ก้มกราบพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันนั้น ถือได้ว่าเป็uมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัวและเมื่อทุกครั้งที่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้ ก็เหมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ท่านว่า ข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดีและจะทำความดีถวายพระองค์ตลอดไป

แหล่งที่มา: ยิ้มสยาม

เรียบเรียงโดย มีไอเดีย

Leave a Reply