อย่าให้โ อ ก า สใครเกิน 2 ครั้ง ถ้ามากกว่า นั้ นเขาจะไม่เ ก ร งใ จเราอีกเลย

” โอกาส “ มันก็เหมือนอากาศ สำคัญมากก็จริง

คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญ

บางคนเขาผิด ไหนก็ยังให้โอกาส

สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า

เราก็กลายเป็นของ ไปสวรรค์สุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี

ฉะนั้นอย่าไปโทษเขาว่าไม่เห็นค่า

ตัวเราเองต่างหากวันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยัง

ทำความผิดนั้นซ้ำ เพราะมันทำให้

คนที่เขาเห็นค่าเราจริง เขาจะไม่ยอม

คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง

เขาต้องเห็นความสำคัญในโอกาส

ว่าความผิดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีก

คุยให้จบมันเจ็บแบบเด็ดขาด

เราเกิดมาคนเดียว เติบโตคนเดียว

ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้

ไม่ชินสักพักเดี๋ยวมันก็ชิน

ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วโคตรเจ็บ

ไม่ต้องไปโทษเขา โทษใจเราไม่เข้มแข็งพอ

กลัวการอยู่คนเดียว

กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

กลัวไม่มีใคร กลัวสังคมจะว่าเอา

แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพียงคนเดียว

ถามใจตัวเองดู

ถ้ามีสุขก็อยู่ไป

ถ้าไม่ไหวก็จงเดินออกมา

มีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่า

เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

ดีกว่ายอมเป็นของ ไปสวรรค์ที่ยังหายใจ

สำหรับใครที่ไร้ซึ่งราคา

ขอขอบคุณที่มา : khaothai.online , บางรักโพสต์

เรียบเรียงโดย : มีไอเดีย

Leave a Reply