ทำ ตั วให้เหมือน ผ้ายอ มส กป ร กเพื่อ ไว้ทำความส ะ อ า ด สิ่ งอื่น

ของทุกสิ่ง ล้วนต่างมีคุณค่า แ ต กต่างกันไป ไม่ว่าคนจะมองไม่มีคุณค่า สกปรก

แต่ถึงยังงั้น ของทุกสิ่งก็ล้วนมีคุณค่า อย่างกับผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ที่มองว่าเหม็น

แต่ถึงอย่างนั้น คุณรู้ไหมว่าผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ก็มีคุณค่าเหมือนกัน

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ยอมสกปรกเพื่อ ไว้ทำความสะอาดสิ่งอื่น

นั่นเพราะ ยอมลำบากให้คนอื่นสุขสบาย พ่อแม่ คุณยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานสุขสบาย

ความคือ ขอ ได้ยืนอยู่ด้านหลังความสำเร็จ ของคุณ

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา

นั่นเพราะ เวลาที่รู้ว่าตัวเองสกปรก ก็ต้องรู้จักชำระล้างแล้ว มิใช่เก็บความสกปรกไว้กับตัวเอง

แล้วมาบอกว่ายังสะอาด

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก เป็นผ้าที่สะอาดสุด ในช่วงที่คนมองว่าสกปรก

นั่นคือ การขัดเกลาคุณเอง หัดที่จะถ่อมตัว และอ่อนโยนไม่โอหังอวดดี ให้เขารังเกียจ

เมื่อคุณทำแบ บนี้จะทำให้คุณมีคุณค่าอย่างมากไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาที่มากหรือน้อยก็ตาม เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ห่อทอง

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ถึงราคาถูก แต่คุณค่าใหญ่หลวง

นั่นเพราะ เขาพ ย า ย า ม ทำตัวให้มีค่า ในการทำงานมิใช่ประจบ

ทำตัวให้มีประโยชน์ ไม่งอมือ งอเท้า น้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชีวิต

สร้างผลงานด้วยมือตัวเอง ไม่รอกำลังใจจากคนอื่น

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

คือการที่ยอมอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสาคน อาสาทำงาน

ต้องตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใด ก็ตาม คนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงาน

ทำตัวให้มีคุณค่า เหมือนผ้าเช็ดสิ่งสกปรก

 

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก แม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าเช็ดสิ่งสกปรก แต่ไม่ทำตัวให้ไม่สวย

คือการที่รู้ตัวเองว่า กำลังถูกปรามาสสบประมาทจะต้องตั้งใจ เ อ า ชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้

ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสของผู้อื่น รู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้น

มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่า เมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเสมอ

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก มีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก

เราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อน แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน หากทนความ ทุ ก ข์ ย า กลำบาก ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จะมีเสน่ห์

และมีความหมาย ทุกคนจึงควรพากเพียรพ ย า ย า มสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด

คือการที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจ ที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำ แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่า

ขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น

รับใช้สังคมดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ ความ ส า ม า ร ถ ของตนและยินดีที่ได้เสนอตัว

เข้าไปบริการ มากกว่าเข้าไปบริหาร

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

คือควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น ต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ

เป็นนายอินหรือนางอิน ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น

มีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ทนทานต่อการขัดถูซักล้าง ไม่เปราะบาง

คือมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา แม้จะเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จ

มอบประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่าย

คือไม่เป็นคน ทุ ก ข์ ง่ายใจเบา แต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดิน

อย่างที่ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก สร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

คุณเห็นด้วยไหมว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อน

แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

จงทำชีวิตให้เหมือนกับ ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก

ขอขอบคุณที่มา จาก heartmakes

เรียบเรียงโดย บางรักโพสต์

Leave a Reply