ปร ะ ช าช นป ลื้ ม ได้ เ ห็ นเ ป็ น บุ ญต า ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ ทร งป ร ะก อ บอ าห า ร

พระจริยวัตรเรียบง่าย ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ ทรงประกอบอาหาร-ล้างจาน ด้วยพระองค์เอง (ชมคลิปท้ายข่าว)
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น “พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”

จึงทรงปฏิบัติพระ องค์เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง


“พระองค์ที” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่

พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย

เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย” ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างขะมักเขม้น

โดยโปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส, ทรงทำความสะอาดลานวัด,เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระ องค์เอง “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย” พระองค์ทีทรงประกาศให้คำมั่นไว้เช่นนั้น และเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย

โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดสุสานหลวง และปัดกวาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมเสด็จไปประทานน้ำดื่ม, อาหาร และพิมเสนน้ำ แก่พสกนิกรที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณศาลหลักเมือง

จากนั้นยังสร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับเหล่าเยาวชนจิตอาสา

โดยทรงนำขบวนจิตอาสาทำความสะอาดทั่วทุกมุมของวัด เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดฐานชุกชี ที่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ ไปจนถึงทรงเก็บเก้าอี้ในเต็นท์ด้านนอกพระอุโบสถ

เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด

จากนั้นไม่นานก็ทรงนำเหล่าเยาวชนจิตอาสา เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยทรงนำพระสหายและครอบครัวของพระสหายชาวเยอรมัน แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

แม้จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่ “พระองค์ที” เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่ประชาชนเสมอ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

นับว่าทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ควรตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

ขอบคุณแหล่งที่มา truststoreonline

เรียบเรียงโดย เกษตรไอเดีย

 

 

Leave a Reply