เร่งแจกบัตรคนจนอีกพร้อมปรับหลักเกณฑ์ซื้อของใหม่ จนจริงต้องได้รับ

วันนี้ก็ได้เกาะตามสถานการณ์บัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ อีกเช่นเคยนะคะ

เมื่อกระแสดราม่าว่าคนจนจริง ทำไมไม่ได้บัตร แต่คนได้บัตรกลับเป็นผู้มีรายได้สูงเพียง

ไม่มีเงินโอนเข้าออกผ่านระบบเพราะไม่ได้ประกอบอาชีพพนักงานประจำ แต่ก็สามารถยื่นสิทธิ์และได้รับบัตรมาใช้จ่าย

ล่าสุดนายอุตตม สาวนายน รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่พบผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ นำเงินในบัตรไปซื้อเครื่องดื่มแอลฯ หรือนำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงเตรียมศึกษาการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ และรายการสินค้าให้มีความเหมาะสมมาก

โดยอาจให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการตรงจุดมากที่สุด คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้สูงวัย หรือออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละราย

พร้อมยืนยันการเติมเงินเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็น เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิດการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ผิดวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง

โดยมีข้อมูลทั้งหมดว่าใครรับเงินไปใช้จ่ายที่ใดบ้างแต่จากข้อมูลเดิม พบว่าเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ ส่วนการใช้จ่ายส่วนมากยังตรงตามวัตถุประสงค์ คือการใช้อุปโภค บริโภคที่เป็นค่าครองชีพเท่าที่จำเป็น

กรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการผลิตบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในกลุ่มผู้แม่ให้มาไม่ครบ ผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเมื่อปี 2560 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติกว่า 3.14 ล้านราย ซึ่งได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 97 % หรือกว่า 3,000,000 ใบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รายใดที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ ให้รอฟังข่าวก่อนนะคะถ้ามีข่าวออกมาก็ให้รีบไปรับ ถ้าไม่ไปรับ จะถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ได้รับบัตรแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้หลังรับบัตร 2 วัน

สำหรับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ครั้งที่ 3 อีก 19,000 ใบ คาดว่าจะเสร็จและแจกบัตรฯ ได้ต้นเดือนหน้า จำนวน 12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางรายไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด หรือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ ให้รีบไปติดต่อทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นอาจหมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

1 เว็บไซต์ epayment ด้วยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในระบบ

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์

2 Call Center ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่

ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504

กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215

3 ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน

ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ทางกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบและประกาศรายชื่ออีกครั้ง พร้อมกับนัดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภายหลัง

หมายเหตุ : “บัตรประชาชน” ถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ปีเกิດ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่ง มิ จ ฉ า ชี พ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ดีได้ เช่น นำไปทำสำเนาปลอมเพื่อสมัครบัตรเครดิต เปิดใช้โทรศัพท์มือถือ หรือทำการเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายเป็นหน้าของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าของบัตรเดือดร้อน ดังนั้นจึงไม่ควรโพสต์ภาพบัตรประชาชน หรือเลขที่บัตรประชาชนในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะ

ที่มา ข่าวช่อง 7, กระปุกดอทคอม, BKN GUIDE

 

Leave a Reply