ใครปວดคอเมื่อยคอบ่อย ห้อยคอแบ บนี้ วันละ 5 นาที อาการปວดเหล่านี้ก็จะหายไป

เอ็นยืดหนึ่งนิ้ว อายุยืนขึ้น 10 ปี การยืดเส้นสามารถช่วยคลายความเจ็ບปວด ขับพิ ษ ทำให้ไตทำงานดีขึ้น ยืดเส้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร่ า งกายแข็งแรง แต่ต้องs ะวั งระดับการยืด และฝึกให้ถูกต้อง วันนี้เราจะมาแนะนำการยืดเส้นที่คออย่างถูกวิธี อย่าทนเจ็ບยืดจนบาดเจ็ບ ยืดอย่างถูกต้องวันละ 5 นาที จะช่วยแก้ปัญหาปວดคอ ปວดไหล่

พร้อมกับการพัฒนาของสมาร์ทโฟน ผู้คนก็เริ่มต้องเผชิญกับอาการปວดคอมากยิ่งขึ้น แรกก็ ปວดเมื่อย บอกไม่ถูกว่าทຮมานยังไง เมื่อสะสมมากขึ้น จุด Dazhi ใกล้ก ร ะ ดู กคอจะยึด เ ลื อ ดลมไม่ไหลเวียน ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ปວดหัว ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง และเกิດโ ร คหัวใจตามมา ดังนั้นพวกเราต้องให้ความสำคัญกับมัน

การรั กษ าไม่สู้ป้องกัน การป้องกันไม่ให้เกิດโ ร คเป็นวิธีการดูแลร่ า งกายที่ดีที่สุด เวลาปกติควรจะเงยหน้ามองฟ้า ออกกำลังกายคอบ้าง สำหรับคนที่ก ร ะ ดู กคอมีปัญหาแล้ว ก็ต้องรั กษ า วิธีการรั กษ าก็ง่าย ลองยืดกล้ามเนื้อคอ ที่เรียกว่า “ห้อยคอ”

นอนหงายอยู่บนเตียงหรือเอาเก้าอี้มาต่อกัน ยืดหัวออกมานอกขอบเตียง สองมือพย าย ามยืดไปเหนือหัว ให้หัวห้อยลงมา 3-5 นาที เนื่องจากก ร ะ ดู กคอและหน้าอกยื่นออกมานอกเตียง สามารถช่วยรั กษ าก ร ะ ดู กสันหลังช่วงทรวงอก หัวใจ ปอด และอวัยวะภายในอื่น ที่เกี่ยวข้อง

วิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการรั กษ าก ร ะ ดู กคอต่าง, ปວดไหล่และหลัง, ก ร ะ ดู กทรวงอกและโ ร คที่เกี่ยวข้อง, หลังค่อม, อาการแน่นหน้าอก, ปວดหัว, เวียนศีรษะ, โ ร คหัวใจและหลอดเ ลื อ ดฟ, โ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง, และอื่น

วิธีการ

1. การยืดคอต้องใช้เตียง หรือเก้าอี้

2. นอนหงายบนเตียง ยืดหัวออกมานอกเตียง ยืดแขนไปเหนือศีรษะ ให้ไหล่พ้นจากเตียง เพื่อช่วยเพิ่มระดับในการยืด ท่านี้จะเรียกว่าห้อยคอ คล้ายกับการทำกายภาพบำบัดในโรงพย าบาล แต่ทำเองก็ได้ง่ายและปลอดภัย โดยใช้แรงโน้มถ่วงของตัวเองเพื่อยืดเส้นเอ็นรอบคอ ทำให้ก ร ะ ดู กสันหลังส่วนคอกลับมาโค้งตามสรีรวิทย าดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปວด

3. ยืดแขน ผ่อนคลายตามน้ำหนักร่ า งกาย ถ้าไหล่มีปัญหา ก็ไม่ต้องปล่อยแขนลงมาทั้งหมด ยกให้สูงสักหน่อยก็ได้ ต้องฝึกบ่อย นอกจากจะดีกับก ร ะ ดู กคอแล้ว ยังช่วยบรรเทาอาการอักเสบบริเวณไหล่ด้วย

4. คนที่มีอาการปວดคอลองฝึกสักครั้งอาการก็จะดีขึ้นมาก ฝึกอย่างต่อเนื่องสักช่วงหนึ่งก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม สามารถทำได้ที่บ้านก็ได้

ข้อควรs ะวั ง

1. เริ่มด้วยการฝึกสั้น จาก 3-5 นาที สำหรับคนที่มีอาการความดันโลหิตสูง โ ร คหัวใจตอนเริ่มต้นทำต้องมีคนอยู่ข้างคอยช่วย อย่าทำเอง

2. หลังยืดคอแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้สึกสบาย น้อยคนที่จะมีอาการมึนหัว คลื่นไส้ อย า กอาเจียน ซึ่งถ้ามีอาการดังกล่าวแปลว่าหัวใจสูบฉีดโลหิตไม่ดี กระเพาะอาหารและลำไส้ก็ไม่ดี วิธีการจัดการ : สามารถหยุดการยืดเส้นทันที ลงจากเตียง ตีบริเวณข้อมือ ศอกและหัวเข่า ตีเสร็จอาการจะดีขึ้นทันที

3. คนส่วนใหญ่เวลาไม่สบายจะไม่รีบรั กษ า รอจนอาการหนัก ทำอะไรไม่ได้แล้ว ถึงไปพบแพทย์ ซึ่งจริงช้าไปแล้ว แทนที่จะทำอย่างนั้นให้ป้องกันดีกว่า พอเริ่มมีอาการก็เริ่มฝึก สร้างแนวคิดสุขภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิດอาการหนัก ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าไม่สบายคอ ต้องลองยืดคอดู

 

Leave a Reply