ชี วิ ตติ ดขั ด มีแ ต่ปั ญห า ใ ห้ล อ ง “ไห ว้เจ้ าที่ก ล างบ้า น” แล้ วชี วิ ตจะ ดีขึ้ น เห็นผ ลทั นต า เงิ น มาไม่ข า ดสา ย

หลายคนอาจจะยังสงสัยถึงขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ ภายในบ้านของตัวเอง ว่าจะต้องมีขึ้นตอนการไหว้เจ้าที่อย่างไรให้ถูกหลัก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว และเพื่อเป็นการขอขมา หากเราเคยทำอะไรล่วงเกินไป วันนี้เรามีวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสิ่งของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลย

วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1.ผลไม้ 9 อย่าง
เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่อช่วยในเรื่องการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น
กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ที่ทำง่ายขึ้น
แก้วมังกร เพื่อช่วยในเรื่องการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ
สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

2. ดาวเรือง 9 ดอก


3. เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

4. หมากพลู 9 คำ


5. น้ำ 5 แก้ว


วิธีการจัดของ
ให้ใช้ผ้าขๅวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขๅว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า “ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่…………. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…..(ชื่อ-นามสกุล)….. นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากssม

หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกssมท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิกssมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย…. (อธิฐานขอตามปรารถนา)” จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดัບเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า “ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล” จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

แหล่งที่มา: partiharn

เรียบเรียงโดย เกษตรไอเดีย

Leave a Reply