ออกมาแล้ว กฎหมายใหม่ ตำรวจหมดสิทธิยึดใบขับขี่

กฎหมายใหม่ ออกมาแล้ว ห้าม คุณตำรวจ ยึดใบขับขี่ เริ่ม 20 ก.ย. นี้
กฎหมายจราจรฉบับแก้ไขออกแล้ว ตำรวจออกใบสั่งไม่มีอำนาจเรียกยึดใบขับขี่ ให้ส่งใบสั่งไปที่บ้านเจ้าของรถแทนเหน็บติดรถ ให้โชว์ภาพถ่ายใบขับขี่แทนตัวจริงได้ บังคับใช้ 20 ก.ย.นี้ประเด็นน่าสนใจ

1. กฎหมายจราจรฉบับใหม่คลอดแล้ว

2. สารสำคัญคือ ห้ามตำรวจยึดใบขับขี่, ใบสั่งต้องส่งไปที่บ้านแทนการเสียบไว้หน้ารถ

3. ให้มีผลตั้งแต่ 20 ก.ย. เป็นต้นไป

แจ้งข่าวผู้ใช้รถใช้ถนน

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 เป็นต้นไป เจ้าพนักงานจราจรจะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้แล้ว ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีระบบใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบกมาใช้แทน แต่ยังต้องพกใบขับขี่ติดตัว เพราะถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ก็มี 3 ทางเลือกให้ท่านแสดงตน คือ

ใช้ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม

ใช้ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE

ใช้สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

ผู้ที่ถูกออกใบสั่งเมื่อทำผิดกฎจราจร จะต้องไปเสียค่าปรับและยังต้องถูก ตั ดแต้ม ถ้าถูก ตั ดแต้มจนครบ 12 แต้ม ต้องพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายเข้าอบรมใหม่และต้องสอบให้ผ่าน จึงจะได้รับแต้มคืน

ที่สำคัญ…ต้องs ะวั งอย่าทำผิดซ้ำ เพราะถ้าผู้ขับขี่ถูกพักใช้ใบขับขี่เกินกว่า 2 ครั้ง ภายใน 3 ปี โดยในครั้งที่ 3 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 1 ปี และระหว่าง 1 ปีนั้น ถ้ากระทำผิดอีกเป็นครั้งที่ 4 จะถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันที

**ผู้ขับขี่สามารถดาวน์โหลดใช้งานใบอนุญาตดิจิทัลได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า DLT QR LICENCE…

***ช่วยกันเคารพกฎหมายจราจรกันด้วย***

Leave a Reply