ทำวันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้

เพียง วิ่งอยู่กับที่และสะบัดมือ วันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้

คุณหมอชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้เกิດปิ๊งไอเดียคิด “ท่าออกกำลังแบบซอมบี้” ขึ้นมา

เขาบอกว่าการที่คุณใช้เวลา 1 นาทีมาทำท่าออกกำลังนี้ 3 ครั้งต่อวัน มันจะมีผลเท่ากับคุณเดินเร็วหนึ่งชั่ วโมงนะคะ

วิ่งอยู่ที่เดิมแบบเบา

เขย่ามือทั้งสองข้าง ร่ า งกายก็ต้องเขย่าตามไปด้วย

และหัวก็ต้องเขย่าไปด้วยนะ

ท่าออกกำลังนี้ดูคล้ายกับว่าซอมบี้กำลังวิ่งอยู่ ซึ่งมันเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายสำหรับคนที่ขี้เกียจ มันจะสามารถช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง (stroke) กล้ามเนื้อหัวใจต า ย (Myocardial infarction) โ ร คก ร ะ ดู กพรุน (osteoporosis) ภาวะสมองเสื่оม (Dementia) ม ะ เ ร็ ง (cancer) และโ ร คอื่นได้

แม้ว่าท่าทางจะดูน่าเ ก ลี ຍ ด ไปหน่อย แต่เพื่อสุขภาพของตัวเอง ลองใช้เวลาเล็กน้อยของทุกวันมาทำตามกันเถอะ

Leave a Reply