เล่าปี่ที่ว่าดีนัก ก็ยังมีคนชัง โจโฉที่ว่าร้าย ก็ยังมีคนรัก

แม้แต่คนชั่ วเอง ก็ยังรักและเอ็นดูลูกของเขา ในตัวของเรานั้นมีทั้งขาวและดำ อยู่ที่จะเอาชนะด้านดี ด้านร้ า ยของตนเองได้หรือเปล่า อย่าไปใส่ใจกับการตีค่า จากคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ

“โจโฉที่ว่าร้ า ย ก็ยังมีคนรัก เล่าปี่ที่ว่าดีนัก ก็ยังมีคนชัง”

เ รื่ อ งนี้บอกอะไร?

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ต่อให้คุณดี ไหน ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณเสมอ

ต่อให้คุณร้ า ย ไหน ก็ยังมีคนที่รักคุณเสมอ

ไม่มีใครร้ า ยไปทั้งหมด หรือ ดีไปทั้งหมด

ในโลกนี้ มีทั้งคนที่ชอบเรา และไม่ชอบเรา

ต่อให้เราดี ไหน คนที่ไม่ชอบเรา ก็ว่าเราไม่ดี

ต่อให้เราไม่ดี ไหน คนที่ชอบเรา ก็ว่าเราดี

ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำ คือปล่อยวาง

คนที่คุยกันถูกคอ พูดกันได้สนุกปาก ไม่เสมอไปว่า เหมาะที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน

คนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ก็ไม่เสมอไปว่า จะอยู่กันได้อย่างยืนยง

คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างยืนยง ก็ไม่เสมอไปว่า จะมีความสุข

มิตรภาพ ก็ไม่ต่างอะไรจากแห คุณหว่านลงไปที่ใด คุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมา

ความไว้ใจเหมือนน้ำ เมื่อขุ่นแล้วทำให้มันใสกลับมาเหมือนดังเดิมย าก แม้จะใส แต่ก็ไม่ไว้ใจแล้ว

ความรักเหมือนกระจก เมื่อแตกแล้วก็อย า กประสานให้เหมือนเดิมได้ แม้ประสานได้ ก็ไม่สนิทเหมือนเดิมแล้ว

ที่มา ข่าวน่ารู้

Leave a Reply