4 ท่าง่าย รั กษ าโ ร คปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก

หายมาแล้วรับรอง 4 ท่า รั กษ าโ ร คปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้โพสท่าออกกำลังหรือท่าบริหารง่ายเพื่อรั กษ าอาการ ปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก ซึ่งเป็นท่าที่สามารถทำตามได้ง่าย

ผมหายมาแล้ว รับรอง.

ยืดเหยีຍดออกกำลังกายเพื่อรั กษ าโ ร คปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก ด้วยท่า พื้นฐาน 4 ท่า ทุกวัน และออกกำลังกายบนเตียงทุกวัน จะป้องกันและรั กษ าอาการปວดหลัง ลดพุง ง่ายง่ายลองดูครับ หากดูแล้วมีประโยชน์ ช่วยส่งต่อเพื่อรับบุญร่วมกันครับ อนุโมนา. สาธุ

ชมคลิปและทำตามได้เลยคะ

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโ ร คปວดหลัง

– หลีกเลี่ยงจากการงอเอว ให้งอข้อสะโพกและเข่าร่วมด้วย

– หลีกเลี่ยงจากการยกของหนักโดยเฉพาะที่อยู่เกินเอว

– หันหน้าเข้าสิ่งของทุกครั้งที่จะยกของ

– ถือของหนักชิดตัว

– ไม่ยกหรือพลักของที่หนักเกินตัว

– หลีกเลี่ยงการยกของที่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน

– หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

– เปลี่ยนท่าบ่อย

– การถูพื้น ดูดฝุ่น การขุดดิน ควรจะถือเครื่องมือไว้ใกล้ตัว ไม่ก้าวย าวหรือเอื้อมมือหยิบของ

– ให้นั่งสวมถุงเท้า รองเท้า ไม่ยืนเท้าข้างเดียวสวมรองเท้าหรือถุงเท้า

– ใช้รองเท้าส้นเตี้ย

– หลีกเลี่ยงการแอ่นหรืองอหลัง เช่นการแอ่นหลังไปข้างหลังหรือก้มเอานิ้วมือจรดพื้น

– เมื่อจะไอหรือจามให้กระชับหลังและงอหัวเข่า

– เวลาปูเตียงให้ คุ ก เข่า

การป้องกันโ ร คปວดหลังดีที่สุดคือการออกกำลังกายและป้องกันหลังมิให้ได้รับอุ บั ติ เห ตุ

1 บริหารร่ า งกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง เพราะเราไม่เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง การออกกำลังจะต้องค่อยสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลัง และจะต้องให้ข้อมีการเคลื่อนไหวได้ดีไม่มีข้อติด การออกกำลังอาจจะทำได้โดยการเดิน การขี่จักรย าน การว่ายน้ำจะทำให้หลังแข็งแรง

2 รั กษ าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมไม่ให้อ้วนโดยการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ออกกำลังแบบ aerobic เช่นการวิ่ง ขี่จักรย าน

3 การนั่งหรือยืนให้ถูกท่า เพราะการนั่งหรือการยืนที่ผิดท่าจะทำให้เกิດอาการปວดหลัง

 

Leave a Reply