คนดี…รั กษ าเขาไว้คนไม่ใส่ใจ ปล่อยไปเถอะหนา

คนบางคนควรรั กษ า คนบางคนไม่ควรค่าแก่การรัก

คนบางคนไม่เคยนับข้อดี และ ข้อเสียของคนรัก

เพียงแต่รู้ว่ารัก และยอมรับในตัวตนของคนรักได้อย่างมีความสุข

แต่คนบางคนคอยนับข้อดีและข้อเสียของคนรักอยู่ตลอดเวลา

คอยเปรียบเทียบ คอยกระแนะกระแหน

คอยปรับเปลี่ยนคนรักให้เป็นตามที่ใจตัวเองต้องการ

คนบางคนไม่อายที่จะเอ่ยคำขอโทษกับคนรัก เมื่อทำอะไรผิดพลาดลงไป

ไม่อายที่จะยอมรับความผิด และพร้อมที่จะแก้ตัวใหม่

แต่คนบางคนปากหนัก พูดคำขอโทษก้อไม่ได้…ทั้งที่รู้ว่า…

คำขอโทษเพียงคำเดียว จะทำให้ปัญหาที่เกิດคลี่คลายไปในทางที่ดี

คนบางคนแม้รู้ว่าการนั่งมองคนที่ตัวเองรักรักคนอื่นนั้นเป็นเ รื่ อ งเจ็ບปວด

แต่ก้อสามารถทำใจให้ยอมรับได้

เพราะอย่างน้อยคนรักก้อได้มีความสุขกับคนที่เค้ารัก

แต่คนบางคนไม่ยอมให้คนรักเก่าเดินต่อไปบนถนนของความรักอย่างมีความสุข

เมื่อตัวเองไม่มีความสุข ก้อไม่อย า กให้คนอื่นมีความสุขด้วยเช่นกัน

คนบางคนพูดถึงคนรักแต่ในเ รื่ อ งดีและสวยงาม

ยกย่องและให้เกียรติเสมอ ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง

แต่คนบางคน ชอบทำให้คนรักเสียหน้า

พูดถึงคนรักแต่ในเ รื่ อ งลบ เ รื่ อ งร้ า ย ไม่เคยให้เกียรติคนรักเลย

คนบางคนไม่เคยรอให้คนรักต้องเสียน้ำตา

แต่จะรับรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง คอยดูแลและให้กำลังใจเสมอ

แต่คนบางคน ไม่เคยได้เห็นน้ำตาของคนรักเพราะไม่เคยใส่ใจจะมอง

ไม่เคยจะสนความรู้สึกกันสักครั้งเดียว

เพราะฉะนั้น คนดี…รั กษ าเขาไว้คนไม่ใส่ใจ จงปล่อยไปเถอะ

Leave a Reply