จำเป็นต้องอ่ า นแล้ว ประเทศไทยของเรา ใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีแล้ว

จำเป็นต้องอ่ า นแล้ว ในอนาคต ที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% … ซึ่งเมืองไทยของเรา … ใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้ว … เราจะใช้ชีวิตอย่างไร?

ต้องไปดูว่า … ประเทศที่ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% แบบญี่ปุ่น … เขามีชีวิตกันอย่างไร? ประเทศไทย ซึ่งโดยรวม … เราຣวຢน้อยกว่าเขา … ก็อาจจะลำบากกว่าญี่ปุ่น … ดังนี้

1 คนสูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน ในญี่ปุ่นเราจะเห็นคนสูงอายุ … ที่เดิมทีมีเงินเก็บ … แต่พอเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย … ก็เลยใช้จ่ายกินเงินก้อนหมดไปเรื่อย … คิดในแง่ดีก็คือ … ได้ออกกำลังกาย … ทำให้ร่ า งกายแข็งแรง

2 “เงินเฟ้อแฝง” จะสูงขึ้นอีก หลายคนไม่ทราบว่า … เงินเฟ้อแฝงก็คือ … “ค่าครองชีพ” … การที่ดอกเบี้ยเงินฝากไม่มี … ไม่ได้แปลว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม … มันแปลว่า … ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ … เงินที่เรามี … จะซื้อของได้น้อยลงเรื่อย … และไม่สามารถฝากเงินกินดอก … แบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

3 “อิสรภาพทางการเงิน” จะเริ่มไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไป … เราพูดเ รื่ อ งอิสรภาพทางการเงิน … คือมี “Passive Income” มากกว่า … ค่าใช้จ่าย … โดยที่เราไม่ต้องทำงาน … ซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคาร … ก็ยังพอมีดอกเบี้ยบ้าง … แต่ยุคต่อไป … ถ้าเราลงทุนไม่เป็น … หรือออมในหุ้นปันผลไม่เป็น … เราอาจต้องทำงานจนต า ย … ไม่มีคำว่าอิสรภาพ … ทางการเงินอีกต่อไป

4 คนจะใช้จ่ายน้อยลง เงินจะหาย ากขึ้น … ถ้าดอกเบี้ยเงินฝาก 0% … ก็เท่ากับว่า … คนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ดอกเบี้ย … ซึ่งปกติเงินตรงนี้ … มีเป็นแสนล้านบาทต่อปี … ลองคิดดูว่าเงินที่หายไป … จะทำให้กำลังซื้อ … และใช้จ่ายของคน … จะลดลงไปด้วย … ก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่น … ที่ติดกับดักตรงนี้มา 20 กว่าปีแล้ว

5 สินทรัพย์ต่าง … ราคาจะไม่ลดลง … เพราะคนมีเงิน … ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด … พูดง่าย คือ … เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มีดอกเบี้ย … ไปอยู่ในสินทรัพย์ … ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า … เช่น ลงทุนออมหุ้นปันผล … ซึ่งได้เป็นเงินปันผล … แทนดอกเบี้ย … ลงทุนในกองทุน … ลงทุนในอสังหาให้ได้ค่าเช่า … ทำให้ราคาสินทรัพย์สูงเกินเอื้อม … มากขึ้นเรื่อย … คิดดูง่าย … สมัยก่อน … ทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้แล้ว … เดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี … ได้คอนโดห้องเดียว … ที่ดินก็ไม่มี

6 สังคมจะแตกต่างมากขึ้น … ยุคนี้คนลงทุนเป็นจะຣวຢขึ้น … ในขณะที่คนที่ลงทุนไม่เป็น … จะจนลง … โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย … ความแตกต่างทางสังคมจะมากขึ้นไปอีก

7 เงินจะเหนือเรามากขึ้น … ยุคที่เงินหาย าก … คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่าง … เพื่อเงิน … ทำทุกอย่าง … เพื่อให้ได้เงิน … โดยไม่สนวิธีการ … และไม่แคร์ผลที่ตามมา … ขอเพียง ได้เงิน … เงินซื้อใครก็ได้ … ซื้ออะไรก็ได้

8 ครอบครัวจะแตกแยกมากขึ้น … ยุคที่แล้วทั้งพ่อและแม่ทำงาน … “Dual Income” … ไม่มีเวลาดูแลลูก … ปัญหาสังคมยังสูงขนาดนี้ … ทั้งปัญหาเด็ก … และปัญหาการหย่าร้าง … ถ้าทั้งพ่อและแม่ทำงาน … ยังหาเงินไม่พอ … ปัญหานี้จะเ ล วร้ า ยขึ้นไปอีก

9 คอรับชั่นและการโกง … จะมากขึ้นจากข้อ 7 … ที่คนจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเงิน … ซึ่งจะเกิດปัญหาตรงนี้ตามมา

10 หลังจากยุคดอกเบี้ย 0% … ทุกอย่างจะແย่ลงไปอีก … หลายคนอาจจะคิดว่า … พอดอกเบี้ย 0% … แล้วเดี๋ยวชีวิตอาจจะดีขึ้น … ใช่แต่ก่อนที่มันจะดีขึ้น … มันจะແย่ลงกว่านี้ … ก่อนที่ดอกเบี้ยลง 0% … ก็เพราะสภาพคล่องมันล้นระบบ … แต่เงินที่ล้นระบบ … มันอยู่ในมือคนຣวຢ … ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย … ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย … พอการใช้จ่ายน้อย … ของก็ขายไม่ได้ … เศรษฐกิจก็ແย่ … คนก็ตกงาน … พอเศรษฐกิจແย่ … คนที่กู้เงินมาก็จ่ายหนี้ไม่ไหว … บริษัทต่าง ก็เป็นหนี้รุงรัง …

ทางแก้ก็คือ … คนที่เป็นหนี้และบริษัทที่เป็นหนี้ต้องเจ๊งก่อน … ระบบถึงจะกลับมาเริ่มใหม่ … (ถ้าดูญี่ปุ่น ก็ແย่แบ บนี้มาตั้งแต่ปี 1980 … วันนี้ก็ยังคงดอกเบี้ย 0% … ก็ยังແย่แบบเดิม)

แล้วเราจะปรับตัวยังไงในยุคแบ บนี้?

ขอบคุณข้อมูลจาก เพื่อนในไลน์

Leave a Reply