แพทย์เผยผลวิจัยชี้ผู้ชายทำงานบ้าน จะฉลาด มีไอคิวสูง สุขภาพแข็งแรง

เพื่อน คิดว่า ผู้ชายทำงานบ้านแล้วจะฉลาด มีไอคิวสูง สุขภาพแข็งแรง ได้จริงหรือไม่?

ผู้ชายทั้งหลายฟังทางนี้ อย่าเอางานบ้านโยนให้ภรรย าทำเองทั้งหมด เพราะผลวิจัยต่างชาติชี้ว่า ผู้ชายที่ทำงานบ้านจะ “มี IQ ค่อนข้างสูง มีชีวิตที่มีความสุข มีนิ สั ยการใช้ชีวิตที่ดีกว่า และอายุยืนย าวกว่าด้วย ดังนั้นอย่าประมาทพลังและความสำคัญของผู้ชายที่ทำงานบ้าน

แพทย์แผนกร่ า งกายและหัวใจของโรงพย าบาลไต้หวัน หวังเหว่ยลี่ กล่าวว่า “ผู้ชายที่ทำงานบ้าน” มีข้อดี 3 ประการคือ

1. มี IQ สูง

2. มีนิ สั ยการใช้ชีวิตที่ดี

3. และจะมีสุขภาพร่ า งกายที่แข็งแรงกว่าด้วย

แล้วทำไมต้องมี IQ สูงกว่าด้วย? สามารถดูได้จากลักษณะบางอย่างดังต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งต่าง ค่อนข้างดีกว่า

ผู้ชายที่กลับบ้านหลังเลิกงานแล้วยังมานั่งทำงานบ้านอีก ทำให้ทราบว่าปกติแล้วเขาเป็นคนชำนาญในการทำงานมาก รู้จักการจัดสรรเวลาได้สมบรูณ์แบบ เมื่อกลับถึงบ้านก็ยังสามารถมีเวลา และเรี่ยวแรงในการทำงานบ้านอีก

2. ความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างสูง

ผู้ชายเหล่านี้รู้วิธีบรรเทาความເครียດ พวกเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในแก้ไขปัญหา หรือจัดการกับสิ่งต่าง และพวกเขาสามารถสงบสติอารมณ์ และไม่กังวลในสถานการณ์ต่าง ได้

3. รู้จักประเด็นสำคัญในการทำงาน

เพราะนั้นหมายความว่าในการทำงานของคุณมีมิตรไมตรี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีในที่ทำงาน ทำให้เขามีความสุข มีอาsมณ์ที่อย า กจะทำงานบ้านหลังจากเลิกงานกลับบ้าน

4. มีความเห็นටกเห็นใจผู้อื่น

ผู้ชายที่ทำงานบ้านเป็นผู้ชายที่ยอมทุ่มเท จะไม่เอาเ รื่ อ งเล็ก น้อยไปคิดมาก ผู้ชายแบ บนี้จะมีชีวิตที่มีความสุข และมีอายุที่ยืนย าวกว่า

นอกจากนี้เมื่อมองจากบุคลิกนิ สั ยการดำเนินชีวิตแล้ว นายแพทย์หวังเหว่ยลี่ ยังกล่าวอีกว่า “หลายคนคงย ากที่จะจินตนาการภาพผู้ชายชอบดื่ม เ ห ล้ า หรือเคี้ยวหมาก ชอบเที่ยวกลางคืน ผู้ชายที่เป็นนักเลง จะกลับบ้านมาทำกับข้าวให้คนที่บ้านกินใช่ไหม?”

ฉะนั้นผู้ชายที่ชอบทำงานบ้านจะเป็นผู้ชายที่มีหลักการ ชอบทำในสิ่งที่ถูกสุขอนามัยดีต่อสุขภาพ ไม่ชอบฟุ่มเฟือยเวลาอยู่นอกบ้านทั้งวัน และมีอุปนิ สั ยในการใช้ชีวิตที่ดี

สำหรับการทำงานบ้านแล้วจะมีสุขภาพที่ดีกว่า นั้นเป็นเพราะว่า ยกตัวอย่างเช่น ซักเสื้อผ้า ถูพื้น ล้างจาน เป็นต้นก็ต้องยืนทำ นายแพทย์หวังเหว่ยลี่กล่าวว่า การทำงานบ้านก็เหมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังทานอาหารเย็นเสร็จ อย่ากินอิ่มแล้วนั่งดูทีวีบนโซฟา หรือนั่งเล่นมือถือ

เพราะในแต่ละวันเรานั่งทำงานหน้าโต๊ะทำงานมาตลอดทั้งวันแล้ว กลับบ้านยังมานั่งดีทีวีอีกแบ บนี้ยิ่งทำให้ เ สี่ ย ง ต่อการเกิດโsคได้มากมาย

เนื่องจากชีวิตคนในยุคนี้เต็มไปด้วยการเร่งรีบ ยุ่งวุ่นวายทำให้ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายในย ามเย็นหลังทานอาหารเย็นเสร็จ จึงแนะนำว่าให้เราทำงานบ้านก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

แหล่งที่มา : setn / liekr

Leave a Reply