u้ำ ยๅ ปรับผ้านุ่ม หลายคนไม่เคยทราบ อย่าชะล่าใจ คิดก่อนใช้นะ

u้ำ ยๅ ปรับผ้านุ่ม หลายคนไม่เคยทราบ อย่าชะล่าใจ คิดก่อนใช้นะ
เป็นอีกหนึ่งสาຣะประโญชน์ดี เราทุกบ้านเมื่อซักผ้า ต่างก็ต้องการให้ผ้าหอม มีกลิ่นที่ไม่อับ ซึ่งทุกคนก็ต้องเลือกใช้

น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มกันทุกบ้านอยู่แล้ว ซึ่งต่างก็มีสูตรที่มากมายออกมาให้เราได้เลือกใช้กัน

แต่จะรู้ไหมว่า น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มนี้มีภัยแฝงอะไรบ้างที่เรามองไม่เห็น

วันนี้ผมได้ขอให้ภ ร ร ย า ของผมนั้นหยุดใช้ส า ร เ ค มี ในบ้าน แต่ตัวของเธอก็ไม่เข้าใจสักครั้งเลย

ว่าทำไม น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มถึงเป็นส า ร เ ค มี ได้ ดังนั้นตัวผมเองจึงต้องหาวิธี ทำให้ตัวเธอเชื่อ

เพราะว่าผมห่วงทั้ง ภ ร ร ย า และตัวของลูกของผมเอง เพราะส า ร เ ค มีนี้ ออกฤnธิ์เหมือน

ฮ อ ร์ โ ม น เ พ ศ ที่ไปทำให้สมดุลฮอร์โมนต่างในร่ า งกายผิดเพี้ยนไป

ทุกคนรู้ไหมว่า ตัวน้ำ ย า ปรับผ้านุ่มนั้นมี ฮ อ ร์ โ ม น เ พ ศ ห ญิ ง ทั้งนั้นเลย คุณเคยเห็นฉลากมั้ย

ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้าง ถ้าไม่เคยสังเกต ถ้างั้นผมชวนมาดูกันเลย

ถึงแม้จะมีส า ร เ ค มี อยู่แต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน

น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มนี้ ทำให้ผ้าที่แช่นั้นมีความนุ่ม และมีกลิ่นหอม ซึ่งก็ต า มคุณสมบัติเลยแหละ

แถมป้องกันการเกิດไฟฟ้าสถิตจึงทําให้สิ่งสกปรกติดผ้า ย า ก ขึ้น และ ทําให้ผ้าเปียกน้ำ ย า ก ขึ้น

น้ำ ย า ปรับนุ่ม การทำงานของตัวน้ำ ย า นี้เป็นอย่างไร

น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มจะทำงาน โดยมีหน้าที่เคลือบตรงพื้นผิวที่เส้นใยชั้นบางของผ้า

ซึ่งส า ร เ ค มี ตัวสนี้มีคุณสมบัติทำให้ใยผ้านุ่ม และกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตแล้วก็มี ส า ร

ที่ทำให้เต า รีดนั้นรีดผ้าได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะไม่ทำให้มีแรงต้ า น ระหว่างการรีดผ้า ซึ่งลดรอยยับผ้าได้นิดนึง

ส่วนประกอบสำคัญ

น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มบางยี่ห้อยังใช้ส า ร เ ค มี ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย หลายชนิดได้แก่ เอทิลเอซิเทต, เบนซิน เอซีเทต,

เบนซิน แอลกอฮอล์ ,เอทานอล และ คลอโรฟอร์ม โดยส า ร เ ค มี เหล่านี้ถูกควบคุมให้ใช้ในปริมาณ

ที่เหมาะสม เพราะส่งผลต่อร่ า งกายก่อให้เกิດการระคายเคือง มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ทำให้รู้สึกมึน ทำให้เวียนศีรษะ มีผลต่อระบบประสาท และ ที่สุด อาจก่อให้เกิດสาຣ อั น ต ร า ยได้

เมื่อได้รับส า ร เ ค มี ทั้ง 5 ชนิดเข้าสู่ร่ า งกาย จะเกิດ อะไรขึ้นบ้าง

1 ส า รเอทิลอะซีเตท ( Ethyl acetate ) ไอระเหยของมันอาจทำให้เกิດ อาการง่วงซึม และ เวียนศีรษะ

ทำให้เกิດการระคายเคืองที่ผิวหนัง ต า และ ระบบทางเดินหายใจ ให้ลองสังเกตตัวเองหากใคร

ที่มีอาการเหล่านี้บ่อย แนะนำให้ลองใช้น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มในปริมาณที่น้อยลง หรือ เลิกใช้ไปสักระยะ

แล้วสังเกตุดูอาการอีกครั้งว่าดีขึ้นหรือไม่

2 ส า ร คลอโรฟอร์ม ( Chloroform ) ไอระเหยของมัน หากได้รับในปริมาณที่มาก

อาจทำให้ร่ า งกายหมดสติ หรือ เป็นลมได้ และ ยังมีผลกระทบต่อระบบประสาท

ส่วนกลางทำให้มีอาการเวียนศีรษะ

3 ส า ร เ บ น ซิลอะซีเตท ( Benzyl acetate ) การหายใจเข้าไปทำให้เกิດการระคายเคือง

ต่อเยื่อเมือกมีอาการไอ เวียนศีรษะเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิດการระคายเคืองผื่นแดง

การสัมผัสถูกต า จะก่อให้เกิດการระคายเคือง ต า แ ด ง เ จ็ บ ต า ตาพร่ามัว

4 มัสไซลีน ( Musk xylene ) เป็นส า ร ก่อ

5 ส า ร เ บ น ซิ ลแอลกอฮอล์ ( Benzyl alcohol ) การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิດการระคายเคือง

ต่อลำคอ เกิດ อาการไอ เวียนศีรษะ ง่วงนอน หากสัมผัสถูกผิวหนังอาจก่อให้เกิດการระคายเคือง

ผื่ นแ ด ง เมื่อดูดซึม ผ่ า น ร่ า งกาย ทำให้ระบบประสาทส่วนกลาง และ ฮ อ ร์ โ ม น เ พ ศ ผิดปกติ

Leave a Reply