คนขับรถเกียร์ออโต้ “อย่าทำIด็ดข า ด” ถ้าไม่อย า กเสีຍเงินก้อนใหญ่ซ่อมรถ

คนขับรถเกียร์ออโต้ “อย่าทำIด็ดข า ด” ถ้าไม่อย า กเสีຍเงินก้อนใหญ่ซ่อมรถ

ทุกวันนี้คนนิยมขับรถเกียร์ออโต้กันมากขึ้นเพราะว่าขับง่าย สบายกว่าเกียร์กระปุก บทความนี้จึงทำออกมาสำหรับคนที่ขับรถแบ บนี้กันตลอด ถ้าไม่อย า กจะต้องจ่ายค่าซ่อมแพง ให้อ่ า นเ รื่ อ งนี้จ นจบแล้วจะช่วยให้การใช้รถของคุณดีขึ้นได้ เพราะว่ามีหลายคนที่ใช้รถกันแบบผิด มาโดยตลอด แล้วรถก็พังเร็ว มีอะไรบ้างที่ คนขับรถเกียร์ออโต้ ห้ามทำมาดูกันเ ล ย

5 สิ่งที่คนขับรถเกียร์ออโต้ห้ามทำIด็ดข า ด

1 การเหยียบคันเร่งจ นมิด

เวลาจะเร่งเครื่องหรือแซงบางจังหวะจะทำให้เกียร์เปลี่ยนอัตราทดต่ำลงนะ แรงบิดจึงเพิ่มขึ้นเร็ว ถ้าเราเหยียบคันเร่งจ นมิดแบ บนี้จะทำให้ระบบเกียร์พังเร็วมากขึ้น แถมยัง อั น ต ร า ยอีกด้วย

2 อย่าเร่งเครื่องยนต์หรือเบิ้ลก่อนจะออกตัว

มันไม่ได้เท่เ ล ยนะ แถมยังทำให้ชุดเกียร์เสีຍหายหนักมาก และเพลาขับก็พังเร็ว แล้วก็ย างรถก็เสื่อมสภาพเร็วมากด้วย

3 เวลาจอดรถติดไฟแดงอย่าใช้เกียร์ P

จะจอดข้างทาง จอดติดไฟแดงก็ไม่ควรใช้เพราะจะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสีຍหาย เกียร์ P นั้นเหมาะจะใช้จอดในบ้าน ในห้าง ในอาคารมากกว่านะ

4 ใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเองห้ามIด็ดข า ด

นอกจากจะทำให้ชุดเกียร์พังแล้วยัง อั ต ร า ยด้วยนะ ทำแบ บนี้ชุดเกียร์จะพังง่ายเพราะข า ดน้ำมันเกียร์ เพราะเกียร์ N นั้นไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ความร้อนก็เกิด สูงกว่าเดิม แน่นอนว่าไม่นานเกียร์ก็พัง

5 เวลาลากรถต้องดูการขับเคลื่อนด้วย

หากรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็ต้องยกล้อหน้าขึ้นให้พ้นจากพื้นถนน ถ้าหากขับเคลื่อนล้อหลังก็ต้องลากล้อหลังยกขึ้นนะ เพราะรถเสีຍปั้มน้ำมันเกียร์จะไม่ทำง า น หากยังลากไปกับพื้นถนนมีหวังระบบฟั นเฟืองเละแน่นอน ยิ่งลากทางไกล รถยิ่ง เ สี่ ย ง พังเร็วมาก

เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปแบบง่าย สำหรับคนที่ใช้รถยนต์โดยเฉพาะเกียร์ออโต้จะต้องรู้เอาไว้ จะได้ไม่ใช่รถแบบหนักหน่วงมากเกินไป หากเราดูแลดี ใช้ง า นอย่างระมัดระวังอายุการใช้ง า นของรถก็นาน รถไม่เสีຍง่าย ระบบเกียร์ไม่พังเร็วแล้ว อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วย