อย ากมีชีวิตที่สงบสุข ต้องรักเดียวใจเดียว

หลายคนประกาศในช่วงหนุ่มสาวว่ายุคของผั วเดียวเมี ยเดียวจบไปแล้วยุคหลายผั วหลายเมี ยมาถึงแล้วใครยังรั กษ าศีลข้อสามถือว่าเชยนะ ไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไปสิ่งที่เกิດขึ้นก็คือ ส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตตามคว ามเชื่ටเช่นนั้น

มักแก่ตัวลงสู่ความเงียบเหงา และความไม่เข้าใจว่าตัวเองผิ ด พ ล า ดอย่ างไร ทำไมถึงรู้สึกผิ ดปกติตั ดเ รื่ อ งความถูกความผิ ดออกไป ตั ดเ รื่ อ งศีลธรรมออกไปเหลือเพียงเ รื่ อ งของความรู้สึกทางใจ

เราจะพบว่าใช้ชีวิตเช่นไรไปนาน ความรู้สึกทางใจจะเกิດขึ้นตามนั้นซึ่งก็วัดได้อย่ างดีว่าอะไรใช่ หรือไม่ใช่ ถ้ามองตั้งแต่เนิ่นที่การใช้ชีวิตคู่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนดีขึ้นชีวิตคู่ก็คือแบบฝึกหัดนั่นแหละ ที่จะเอาความเห็น

แ ก่ ตัวออกไป แล้วเอาความเห็นอกเห็นใจเข้ามามีสมาธิมีโฟกัสอยู่กับคนเดียว กระทั่งเหลือใจเดียวสงบได้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ไม่ใช่หลๅยใจไปวันวันแต่ถ้าคำว่า ชีวิตคู่ ไม่เคยอยู่ในหัวล่ะก็นะ มีแต่กลั วจะไม่ได้เปลี่ยนรสชๅติ

อันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริงให้ใครเลยไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอยู่กับใครสักคนไม่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจใคร จิตถึงนิ่งไม่เป็นจึงยๅกจะมีความรู้สึกดี สะอาด ให้กับตัวเองคนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้อง จากการ ทำ ร้ า ย

จิตใจผู้อื่นไปเรื่อย บอ กเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยเพียงเพื่อจะพบว่าเหลือตนเองอยู่คนเดียวเป็นคนเดิมคิดแบบเดิม เห็น แ ก่ ตัวเท่าเดิมเหมือนชีวิตผ่านไป ไม่ได้พัฒนาจิตใจของตัวเองขึ้นเลย

จิต ดิ บ อย่ างไรก็ ดิ บ เช่นนั้น หรือหนักกว่านั้นไม่เห็นแ ว ว สุ ก สว่างกว่าเคยแม้แต่น้อยเลย สุดท้ายสิ่งที่นึกว่าเป็นสีสันเหลือเพียงความฝันที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่ ยึ ดเหนี่ยวของจิตใจไม่ได้ โดยเฉพาะในยๅม

เ บื่ อหน่ายความรู้สึกทาง เ พ ศ แล้วต้องการความสงบสุขทางใจแล้วมองมามองไป ก็เห็นแต่ใจที่ไม่จริงของตนเองจะ ก ว า ด ตาหาใครก็เจอแต่ความรู้สึกอันผิ ว เ ผิ น

ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งนั้นแหละและเหมือนกับเหลือเวลาไม่พอที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงห ลั ก ปั ก ฐ านกับใครซะด้วย จะไปบวชก็บวชไม่ลงมื่อเลือกคู่ คุณอาจไม่ทราบว่าตนเอง เลือก

คู่พัฒนาหรือ คู่ เ สื่ อ ม กันแน่ในระยะยๅวแต่การเลือกที่จะรักษๅชีวิตคู่ สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จนั้นแม้ต้อง แ ย ก ทาง อย่ างน้อยก็ได้ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียว ไม่มี ด วงจิตที่ แ ต ก แ ย กไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใครไปหมด

ที่มา : yakrookaset

Leave a Reply