6 อั น ดั บ ปีนัก ษั ต ร ต่อไปนี้พ้น เ ค ร า ะ ห์ เงินเข้า รวย รับปลายปี

6 อั น ดั บ ปีนัก ษั ต ร ต่อไปนี้พ้น เ ค ร า ะ ห์ เงินเข้า รวย รับปลายปี

ในช่วงเวลาของการ ป ล ด ห นี้ สิน อาจจะมี ปั ญ ห า อุปสรรคเล็กน้อยกับการทำมาค้าขาย แต่บ อ กได้เ ล ย

ว่าอั น ดั บชะต าของคุณจะได้ปลดห นี้อย่างแน่น อ น ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อั น ดั บที่ 6 ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออ กใคร ทั้งการง า นที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว

อั น ดั บของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นง า นดีเลิศประเสริฐศรีอย่างแน่น อ น ยิ่งการเงินแล้วนั้น บอ กเ ล ยว่าจะได้จับเงินแสนเงินล้านแน่น อ น มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัล

ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเวร ผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเค ราะห์กร รมที่ประสบอยู่ ชะต าจะดีจากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะอั น ดั บขึ้นอย่างถึงที่สุด

หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ สาธุ เป็นจริงเถิด

อั น ดั บที่ 5 ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทร มานในเ รื่ อ งเงิน เดือ ดร้อนกับการหาเงินมาก

หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บ และยังมีปัญหาในเ รื่ อ งความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็

จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเ ล ย อั น ดั บ

ชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล ว ร้ า ย เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็น

หลังมือ เ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมาก จะช่วยหนุนนำคุณ”ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะ

เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็ก ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่

คุณได้สร้างไว้ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ

อั น ดั บที่ 4 ปีระกา

คนที่เกิดปีนักษัตรระกา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห นี้สินของคุณจะ

หมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญหาเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อย บอ กเ ล ยว่าเป็นเดือนของ

คุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ

อั น ดั บที่ 3 ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นอั น ดั บไม่ค่อยดีทำอะไรก็จะเหนื่ อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็นช่วงตกต่ำของชีวิตเ ล ยก็ว่าได้ แต่บัดนี้อั น ดั บของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไป

จ นถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหมดเค ราะห์หมดโ ศ ก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ อั น ดั บจะดีอย่างมาก

ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจ

วาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองใน ชี วิ ต เ ท อ ญ ส าธุ

อั น ดั บที่ 2 ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2-3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าอั น ดั บของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจ นได้มาอยู่

เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เ ล ย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอ ดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัด แน่น อ นว่าการง า นของ

คุณจะประสบความไหลลื่นดีมากทุกอย่างเป็นไปได้สวย อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุเป็นจริงเถิด

อั น ดั บที่ 1 ปีกุน

ปีกุนนั้น ค่อยข้างทร มานกับการทำง า นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกั บต้องอ ดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่อั น ดั บชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยน

ไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง โชคชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้อั น ดั บของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ

จากคนไม่มีเงินเก็บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย และนอ กจากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเสี่ ย งโชคเล็ก น้อย อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเท อญ สาธุเป็นจริงด้วยเถิด

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย