วัดจ นแต่ร ว ยน้ำใจ กราบได้สนิทใจ พระแท้ผู้มีแต่ให้ ดับทุกข์คนจ น ช่วยผู้ย ากไร้ ไม่เรี่ยไรตั้งตู้บริจาค ร่างไร้บ้านฌาปนกิจฟรี ง า นบวชไม่คิดค่าใช้จ่าย

สวัสดีครับ เดินตามพ่อ มีเ รื่ อ งราวดีดีที่อย า กนำเสนอ กับเ รื่ อ งราวของพระต้นแบบนักพัฒนา ปลุกกระแสศรัทธาช่วยเหลือชาวบ้านผู้ย ากจ นย ากไร้ ทั้งยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกของไทยที่เปิดวิทย าลัยอาชีวศึกษา สอนหนังสือlด็กย ากจ นเพื่อสร้างอาชีพ จ นได้รับรางวัล คนดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก

ข้อความประกาศจากวัดดงละคร จังหวัดนครนายก เปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ย ากไร้ มองดูภายนอกแม้วัดแห่งนี้จะดูเป็นวัดที่ไม่สวยงามหรือยิ่งใหญ่อย่างเช่นวัดอื่นทั่วไปแต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างล้นเหลือ จากความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ด้วยอายุเพียง ๓๐ ปีเท่านั้น

พระมหาสิริวัฒนา ได้กล่าวว่า เดิมที่วัดดงละครเป็นสำนักสงฆ์ กระทั่งปี ๓๐ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ต่อมาปี ๒๕๕๕ อาตมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวัด


จากนั้นเป็นต้นมาได้ออกไปดูแลเยี่ยมเยียนญาติโยม ผู้ย ากไร้ในละแวกบ้าน ทุกครั้งที่เห็นภาพlด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ บางคนอย า กบวชให้พ่อแม่ หรือไม่ก็ภาพการสูญ เ สี ย คนในครอบครัว เเต่ก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก


ซึ่งทางวัดได้มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักง า นการอาชีวะศึกษาใช้ชื่อว่า วิทย าลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ ตั้งอยู่ห มู่ ๕ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นอกเหนือจากนี้ทางวัด ยังมีโครงการช่วยเหลือคน ย า ก จ น โดยเฉพาะฐานะทางบ้าน ย า ก จ น ไม่มีเงินจัดง า นฌาปนกิจก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะดำเนินการช่วยเหลือให้ทันที ส่วนที่ใครที่ต้องการจะบวชเรียนก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะจัดการบวชให้ฟรีเช่นเดียวกัน

แน่นอนว่าความเลื่อมใสของชาวบ้านก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างงดงาม เพราะนอกจากหันมาเข้าวัดกันมากขึ้นแล้ว ยังผันตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ ย า ก ไร้ตามคำเชิญชวนของพระมหาสิริวัฒนา อีกด้วย

สาเหตุที่ไม่ตั้งตู้บริจาค ไม่ใช่ว่าไม่รับเงินบริจาค ใครจะมาทำบุญกับเราต้องถามก่อนว่า จะเอาเงินมาให้เราทำอะไร ต้องชัดเจ น ภิกษุแปลว่าผู้ขอ แต่เราไม่ใช่ขอทาน เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเงินมาให้เราแล้ว เมื่อท่านกลับมา ท่านจะต้องเห็นว่าได้อะไร ในการบิรจาคจะให้เขียนหน้าซองชัดเจ นเ ล ยว่าท่านช่วยเกี่ยวกับเ รื่ อ งอะไร

ซึ่งในแต่ละเดือนมันก็ไม่เคยพอ บางเดือนก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟ แต่สำหรับพระแล้วสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำไฟก็จะลำบากนิดนึง มันเป็นองค์ประกอบที่ยังต้องใช้ในส่วนนั้น

ท้ายนี้ พระมหาสิริวัฒนาได้ฝากข้ อ คิ ดว่า การกระทำแทบทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ เช่นเดียวกับพระมหาสิริวัฒนา ที่มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก่อนมาอยู่ที่วัดดงละคร คือต้องการช่วยเหลือคนย ากจ น ผู้ ย า ก ไร้

แม้ในวัดจะไม่มีตู้รับบริจาคเงิน แต่พระมหาสิริวัฒนากล่าวว่า หากผู้มีจิตศรัทธาอย า กบริจาคสามารถทำได้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจ น เพื่อที่ทางวัดจะได้นำเงินไปใช้ตรงความต้องการของผู้บริจาค ส่วนค่าใช้จ่ายภายในวัดส่วนหนึ่งก็ได้จากปัจจัยของท่านที่ออกไปบรรย ายธรรมเทศนาตามที่ต่างต่าง

วัดดงละคร อาจจะไม่ได้ใหญ่โต ไม่มีพุทธศาสนิกชนบริจาคเงินมากมาย แต่พูดได้ว่าที่แห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใจ และที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง ต้นแบบของคำว่า บวร บ้าน วัด และโรงเรียน ๓ เสาหลักที่ยึดโยง ค้ำจุน สังคมไทย อย่างมั่นคง

ที่นี่เรายึดหลักไว้อ ย่า ง นี้ว่า เอาตัวเข้ามาก่อน สตางค์ไว้ทีหลัง เพราะว่าถ้าเราเอาสตางค์เข้ามาก่อน บางคนไม่มีกว่าจะได้เข้าก็หมดแรงทำบุญแล้ว หนึ่งในอุดมการณ์ที่ยึดถือมาตลอดการครองผ้าเหลืองของพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร