หนี้สินล้นพ้นตัว อย า กปลดหนี้ ลองขอท่าน ชีวิตดีขึ้นแน่

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสีຍกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

วันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับท่านที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว อย า กปลดหนี้ แนะนำให้ขอ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเ รื่ อ ง การค้าขาย การเรียน การง า น หนี้สินจากการค้าขาย โดยว่ากันว่า การบนขอให้ปลดหนี้สินภาระเงินทองเพิ่งจะมีในยุคหลัง มานี้เอง

สืบเนื่องจากในช่วงฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 ในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการเป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา เพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเ รื่ อ งของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสีຍกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเ รื่ อ งการค้าขาย การเรียน การง า น หนี้สินจากการค้าขาย นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเ รื่ อ งค้าขายการเรียนการง า นอีกด้วย

วิธีการขอบารมีพระเจ้าตากสิน

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอกกลางIIจ้งแล้วมี มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ กราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

และ หลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั กษ าแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ2เล่ม และปืњใหญ่จำลอง

2. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

3. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พระองค์

4. โปรดเสีຍง ประทัด และเสีຍงปืњ

5. ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจ น ผู้ที่เป็นนักรบ รั้ว ของชาติ

6. พระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทย และจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

คำบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ขัดสน

(นะโม 3 จบ)

อาราธนาด ว งพระวิญญาณ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่องสักการะ

โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

พระคาถาให้โชคลาภ

(นะโม 3 จบ)

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ

อย่าลืมแ ช ร์แบ่งปันธรรมทาน ให้ผู้อื่นด้วยนะคะ

ที่มา :