เ จ า ะ ลึ ก ด ว ง ทั้ง 12 ຮาศี เดือนธั นวาค ม ร ะวั งโ ช คใหญ่จะมาเยือน กับ ห ม อช้า ง ทศ พร ศ รีตุล า

เจาะลึกด ว ง 12 ຮาศี ประจำเดือนธันวาคม 2563 กับหมอดูชื่อดัง “หมอช้าง ทศ พร ศรีตุลา” ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้หมอช้าง ได้ทำนายด ว งของคนที่เกิดในแต่ละຮาศี จะมีຮาศีไหนเด่นในเ รื่ อ งออะไรบ้าง ทั้งการเงิน การง า น ความรัก หรือต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมกันได้เ ล ยค่ะ

โดยเริ่มที่

ຮาศีกุมภ์ (13 ก.พ.-14 มี.ค.)

จังหวะด ว งดาวเ รื่ อ งความรัก มีข้อพิพาท ข้อขั ด แ ย้ ง อุปสรรค ทะเลาะกันบ่อย หงุดหงิดกวนใจ เพราะช่วงนี้เป็นข่วงที่ชีวิตຮาศีกุมภ์มีความวุ่นวายพอสมควร ดังนั้น ต้องใจเย็น หลีกเลี่ยงการเสีຍดสีประชดประชัน คำพูดเล็กน้อยจะทำให้กลายเป้นเ รื่ อ งใหญ่ขึ้นมา ถ้ามีโอกาสให้ไปทำบุญร่วมกัน สวดมนต์เ รื่ อ งกัน ทำให้มีสติเ รื่ อ งของความรัก

ຮาศีมังกร (15 ม.ค.-12 ก.พ.)

เตือนเ รื่ อ งความรัก เป็นຮาศีที่รู้สึก เ บื่ อ อ ย า ก รู้สึกคลื่นจูนไม่ตรงเท่าไหร่ มีเ รื่ อ งทำให้แคล้วคลาดตลอด ถ้าคนที่พื้นฐานความรักดี มีการดูแลความรัก ด ว งดาวช่วงนี้อาจไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ แต่ถ้าของเดิมเปราะบาง ในเดือนธันวาคมนี้ต้องระวัง เหมือนเป็นการสะกิดให้แผลเกิดขึ้น ดังนั้น สร้างเซอร์ไพรส์ สร้างสิ่งดี สร้างรอยยิ้ม และวามสุขให้กับความรักให้มากเป็นพิเศษ ถ้าตั้งใจให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ เ รื่ อ งราวต่าง จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ຮาศีมีน (15 มี.ค.-13 เม.ย.)

อีกຮาศีที่ต้อง เ ตื อ น เป็นຮาศีที่มีอุป ส ร รค การทำง า นเยอะ โดยเ รื่ อ งของฝีมือความสามารถ ความก้าวหน้ามีอยู่ แต่เป็นาศีที่เจ้านายหรือคุณเองจะได้ทำง า นที่ไม่ถนัด หรือไม่คุ้นเป้นการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ ซึ่งจะมี อุ ป ส ร ร ค และปัญหาตามมาก เป็นຮาศีที่เ รื่ อ ง ศั ต รู คนที่ไม่ชอบหน้าเรา คนขัดแข้งขัดขา เ ล ยทำให้การทำง า นค่อนข้างมีความติดขัด หรือปัญหาเยอะ  ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค มาก็จริง แต่จะทำให้เข้มแข็งขึ้น แข็งแรงขึ้น ด ว งมีความก้าวหน้าแน่นอน

ด ว งไม่มีปัญหา ไม่ได้หวือหวามากนัก สามารถทำอะไรต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดีຮาศีกรกกฎ (17 ก.ค.-16 ส.ค.)

เดือนนี้ทุกอย่างจะค่อย คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะมีกำลังใจที่ดี มีโอกาสใหม่ อย า กสมัครง า นได้ง า นใหม่ มีลุกค้าใหม่เข้ามา เป็นຮาศีที่เสีຍเงินเยอะจริงในเดือนนี้

ຮาศีพฤษภ (14 พ.ค.-14 มิ.ย.)

เป็นຮาศีที่มีเ รื่ อ ง เ ค รี ย ด เ รื่ อ งปว ดหัวในการทำง า นในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ทุกอย่างค่อน เริ่มดีขึ้น และบอกข่าวดีอย่างต่อเนื่อง

ຮาศีมีโชคมากที่สุดในเดือนธันวาคม

ຮาศีตุลย์ 18 ต.ค.-16 พ.ย.)

เป็นຮาศีที่ด ว งดาวการเงินโชคลาภจัดเต็ม ช่วงหลังกลางเดือนไปแล้ว หยิบจับอะไรก็ได้โชคลาภเงินทอง ได้สิ่งต่าง มาอย่างไม่คาดฝัน จะเป็นຮาศีที่เฮงมาก ในเดือนธันวาคมนี้

ຮาศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

ຮาศีที่ต้อง เ ตื อ น กันในการที่ด ว งดาวมาชุมนุมกัน ส่งผลให้ชีวิตมีความ วุ่ น ว า ย เป็นพิเศษ เป็นຮาศีที่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง คือ ຮาศีสิงห์ เป็นຮาศีที่มีแต่เ รื่ อ งยุ่ง วุ่ น ว า ย เข้ามาในชีวิต ตั้งแต่ช่วยกลางเดือนธันวาคมไปแล้ว ทั้งง า น เพื่อนร่วมง า น เป็นຮาศีที่ เ ห นื่ อ ย มาก โดยเฉพาะปัญหาเ รื่ อ งคนจะมีเข้ามาแทบตลอดเดือนสิงหา แนะนำว่า เดือนนี้ไม่ควรไปออกหน้าเยอะจ นเกินไป เพราะจะส่งผลกระทบมาถึงการทำง า นของคุณได้

ຮาศีกันย์ (17 ก.ย.17 ต.ค.)

เป็นຮาศีที่ เ ค รี ย ด มาก อย า กจะเปลี่ยนง า นใจจะข า ด มีโอกาสจะย้ายง า น หรือมีแรงกดดันเยอะ ไม่ได้ห้าม ขอให้ดูให้ดี ประเมินให้ดีกว่าที่เก่าที่ใหม่เป้นอย่างไร เ รื่ อ งแบ บนี้ ด ว งตั ดสินไม่ได้ อยู่ที่ตัวเรา ไม่ควรใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ประชด น้อยใจ ห้ามเป็นอันข า ด เพราะด ว งดาวแบ บนี้ มีโอกาสให้ตั ดสินใจในทางที่ผิดพลาด แนะนำให้เดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนบรรย ากาศ สิ่งเหล่านี้จะช่วย ล ด ความ แ ร ง ของด ว งดาวลงได้มาก

ຮาศีเมษ (14 เมย.-14 พ.ค.)

เป็นຮาศีที่จังหวะด ว งดาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีกำลังใจ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ในการเริ่มต้น อาจจะมีธุรกิจใหม่ มีการลงทุนเพิ่มเติม เ ตื อ น นิดหน่อย จะมีปัญหาบริวารลูกน้อย เ รื่ อ งจุกจิกจะมีเข้ามาอยู่พอสมควร

ຮาศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ด ว งสบาย เป็นຮาศีที่จะมีภาระความรักผิดชอบที่หนักมากในเดือนธันวาคมนี้ แต่สามารถผ่านไปได้ เพราะผู้ใหญ่เมตตา และฝีมือความสามารถ เดือนนี้ ง า น ห นั ก เ ห นื่ อ ย ก็จริง แต่เป็นความเหน็ดเหนื่อຍที่นำมาซึ่งข่าวดี ความสำเร็จที่ดี

ຮาศีดาวรุ่ง พ้นเคราะห์

ຮาศีเมถุน (15 มิ.ย.-16 ก.ค.) และຮาศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)

เป็น 2 ຮาศีที่ที่ผ่านมาจัดหนัก แต่พอเข้าสู่เดือนธันวาคมเริ่มจะพ้น เ ค ร า ะ ห์ แล้ว ความวุ่นวายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในเดือนธันวาคมเป้นเดือนแห่งข่าวดี โดยเฉพาะຮาศีธนู เป้นหนึ่งในຮาศีแห่งความก้าวหน้า ได้โปรโมทเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เมถุน ความวุ่นวาย อุป ส ร ร คในชีวิตจะน้อยลง พ้น เ ค ร า ะ ห์

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย

ปล. รูปปกเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลหากมีการ Copy หรือ การคัดลอกจะถูกดำเนินคดี