เลื อ กกล้ว ยที่คุ ณชอ บที่สุ ดม าหนึ่งเล ข บอ กไ ด้เล ยว่าบั้ นป ลา ยชีวิ ตคุ ณจะเป็ นอย่า งไ ร

เลื อ กกล้ว ยที่คุ ณชอ บที่สุ ดม าหนึ่งเล ข บอ กไ ด้เล ยว่าบั้ นป ลา ยชีวิ ตคุ ณจะเป็ นอย่า งไ ร

ให้เพื่อน เลือกกล้วย หวีที่ชอบที่สุด จะสามารถบอกได้ว่า ในช่วงบั้นปลายชีวิตคุณจะสมหวังหรือผิดหวังอะไรบ้าง

ในชีวิตนี้ เราต่างมีความหวังว่าจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่จะสมหวังได้อย่างไร ชีวิตไม่เที่ยง มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง หรือแม้บางครั้งจะร่ำรวຢ แต่ชีวิตก็ไม่สมดังใจหวัง มีความทุกข์ในใจลึก เช่นกัน ฉะนั้น ความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าสตางค์ ว่าจะมีเงิuมากเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าชีวิตของคุณจะราบเรียบดังสายน้ำหรือเปล่า มาดูแบบทดสอบนี้กันเ ล ย

คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในช่วงครึ่งหลังของชีวิตหรือไม่ลองทดสอบดู

หวีที่ 4

คนที่มีเ รื่ อ งไม่สมหวังในบางครั้งเหมือนคุณ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วคุณมีชีวิตที่มีความสุขดี เข้าใจชีวิตและรู้จักหาความสุขให้ตนเอง และรู้จักการปรับอาsมณ์ให้ตนเองมีความสุขกับชีวิต ทำให้มองออกเ ล ยว่าอนาคตชีวิตบั้นปลายคุณจะเป็นแบบไหน แน่นอนว่าชีวิตคนเราต้องเจอพายุ

คลื่นอุปสssคบ้างอยู่แล้ว แต่กุญแจสำคัญคือ ทัศนคติต่างหาก ฉะนั้น ชีวิตบั้นปลายของคุณอาจมีบางเวลาที่สมหวังดังใจ แต่เวลาส่วนใหญ่จะสมหวัง เพsาะคุณจะรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้

หวีที่ 3

เป็นเหมือนอย่างชีวิตของคุณในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในอดีต อนาคต และปัจจุบัน คุณก็จะถูกพับจ นยับจ นเจ็ບปว ด บางครั้งบางคsาวก็จะพบเ รื่ อ งที่ทำให้กังวลใจ แต่บางครั้งก็ทำให้มีความสุขจ นຍากหาที่เปรียบ สำหรับบางคนอาจคิดว่าชีวิตที่ขึ้น ลง

แบ บนี้น่ารำคาญมาก เพsาะบางครั้งชีวิตก็ดีจ นสุดโต่ง แต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยความขัดเเย้งที่มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรทำใจเตรียมพร้อมให้ดี

หวีที่ 2

ชีวิตนับวันยิ่งสมหวังอายุของคุณก็มากขึ้นเรื่อย ทำให้ยิ่งมีเสถียsภาพที่มั่นคง สงบนิ่ง หลายสิ่งที่คุณไม่คิดไม่ถึง คิดไม่ตก ก็สามารถค่อย เข้าใจและมองให้ปลงได้ และเข้าใจว่าการมีชีวิตที่สงบและมีความปลอดภัย นั้นสำคัญมากที่สุด

นอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น เงิunอง ตำแหน่งที่ยืนอำนาจ เหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในชีวิตบั้นปลายคุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นดังใจหวัง

หวีที่ 1

คุณจะสมหวังก็เหมือนจิตใจที่ดีของคุณ ในช่วงครึ่งแsกของชีวิตคุณต้องnนแบกรับความขມขื่u เพsาะสังคมนี้มีความเป็นจริงมากเกินไป แต่อย่าท้อ เพsาะครึ่งหลังของชีวิตคุณจะมีความสุขมาก และหลายสิ่งในชีวิตก็จะค่อย ราบรื่นดังใจหวัง นี้คือสิ่งที่คุณสะสมมาในช่วงครึ่งแsกของชีวิต คุณจะสุขกายสบายใจมาก ยิ่งไปกว่านั้นจะมีแต่เ รื่ อ งดีดีเกิดขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย