เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่กำลังมาทวงหนี้ ก ร ร ม จะทำอย่างไร

จะทำอย่างไรกับเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่กำลังมาทวงหนี้ ก ร ร ม
เจ้าก ร ร มนายเ ว รของแต่ละคนนั้น ไม่ได้มี คน สองคน หรือสิบคน แต่มีนับไม่ถ้วน เพราะเราเกิດมาหลายภพหลายชาติมาก

ย่อมก่อเ ว รก่อก ร ร มกับสรรพสัตว์ ทั้งคน หรือสัตว์ จนทำให้เขาเหล่านั้นเจ็ บแ ค้นจากการกระทำของเรา จนตั้งจิตอา ฆ า ตจองเ ว รกับเราตามราวีเราเมื่อโอกาส

จะอำนวย ยังผลให้เราประสบความวิบัติทั้งเ รื่ อ งการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และสุขภาพ บางคนถึงขั้นแม่ให้มาไม่ครบ หรือจบชีวิตลงก็มี

เจ้าก ร ร ม วิธีที่จะให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา อโหสิก ร ร ม หรือยกโทษให้เรานั้น หลายคนเข้าใจว่าคือการทำบุญและอุทิศบุญไปให้

เช่น หลังจากที่เราทำบุญครั้งใด เราก็มักอุทิศส่วนบุญนั้นให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา และมักจะพูดกันเป็นแบบฉบัยต า ยตัวว่า

“ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้า” หรือ “ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ”

ถามว่า คำอุทิศส่วนบุญนี้ทีเรามักพูดกัน ผลแห่งบูญนี้จะถึงเจ้าก ร ร มนายเ ว รหรือไม่

ผลบุญนั้นถึงเจ้าก ร ร มนายเ ว รแน่นอน แต่เนื่องจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรามากมาย และผลบุญนั้นจะกระจายกันไปสู่เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา

แต่จะได้เพียง อย่ างละนิดละน้อยเท่านั้น เพราะเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรามีมากมายนับไม่ถ้วน แต่กำลังบุญของเราที่ทำ หากเป็นบุญทั่วไป

เช่น ทำบุญถวายสังฆทานแล้วอุทิศให้ ผลบุญนั้นจะถูกกระจายไปอย่ างละนิดละหน่อยเช่นกัน

ยกตัวอย่ างเช่น ถ้ามีเงิน 100 บาท เราให้คน 1 คน ค่าของเงิน 100 บาทกับ 1 คนนั้นย่อมมีมาก แต่หากเรามีเงิน 100 บาท แต่ให้คน 100 คน

เท่ากับ แต่ละคนจะได้ค่าเงินน้อยมากคือได้คนละ 1 บาท นี่คือการอุทิศบุญให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รแบบไม่เจาะจง

แต่ถ้าหากเราจะอุทิศผลบุญให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราให้ได้ผลที่สุด ก็ควรจะอุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังจะมาทวงหนี้ก ร ร มจากเราก่อน

คือที่กำลังเล่นงานเราอยู่ขณะนี้ แล้วจะรู้ได้อย่ างไรว่า เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราขณะนี้คือใคร เพราะเราเองก็ไม่มีญาณหยั่งรู้ได้

แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราขณะนี้คือใครแต่เราสามารถอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้าก ร ร มนาวยเ ว รแบบเจาะจงโดยคำอุทิศดังนี้

“ขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับ เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังมาทวงหนี้ก ร ร มกับข้าพเจ้าในขณะนี้และที่กำลังจะเข้ามาทวงหนี้ก ร ร มกับข้าพเจ้า

ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้โดยทั่วกันเถิด” เพราะเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่ทำให้เราทุกข์เดือดร้อน คือ เจ้าก ร ร มนายเ ว รเฉพาะที่กำลังมาทวงหนี้ก ร ร ม

เราอยู่เท่านั้น ส่วนเจ้าก ร ร มนายเราอื่น ของเรา เขายังไม่ถีงเวลามาทวงก็เข้ามาทำอะไรเรายังไม่ได้

ดังนั้น เราควรอุทิศให้กับเจ้าหนี้แห่งก ร ร มเฉพาะหน้านี้ไปก่อน

ที่มา : horolive

Leave a Reply