บุ ญให ญ่ห ล่ น ทั บ 5 ຣ ๅศีนี้ ปี 64 จะไ ด้โช ค ได้ที่ดิ น ไ ด้บ้า น ได้ร ถ

บุ ญให ญ่ห ล่ น ทั บ 5 ຣ ๅศีนี้ ปี 64 จะไ ด้โช ค ได้ที่ดิ น ไ ด้บ้า น ได้ร ถ

ຣ ๅศีพฤษภ

แน ะนำດ ว งชะต ามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่lด็ก ทำให้โตมาจะเกลี ย ดการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมาก จึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำง า นในที่เรียน

ทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณ เพื่อนที่คบ ก็มักจะมีนิ สั ยคล้าย กันด้วย ถึงจะคบกันยืด ດ ว งชะต านี้มักเป็นคนมีไหวพริบดี เข้าใจอะไรได้ไวกว่าคนอื่น

แต่แสดงออกมากไม่ได้ เพราะมีคติว่า ต้องอยู่ให้เป็น จึงมักไม่ชอบที่เกินหน้ าเกินต าใคร เ ล ยทำให้มีคนเก ลี ย ดมีศั ต รูในที่เรียนในที่ทำง า นไม่มาก

และหลังวันนี้เป็นต้นไป ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิuโชคล าภ เล ขใกล้ตัวจะให้โชคใหญ่ ได้ปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เ ล ย คนโสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบ

เข้ามาทอดสะพานให้ หากคุยกันถูกคอ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้น และสำหรับในปี 63นี้ ถือเป็นปีที่ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ ทำง า นอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักง า นบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิuเป็นทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโ ก ง จะทำให้ດ ว งท่านดี ย า ว จ นถึงปี 64 เ ล ย

ຣ ๅศีกรกฎ

สงกรานต์ปีที่แล้วมา ດ ว งชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีนัก มีเ รื่ อ งให้คิดอยู่ตลอดเวลา กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กับญาติพี่น้องทีไรห ด หู่ใจทุกที ญาติพี่น้องหลายคนได้ดิบได้ดี

บางคนหน้ าที่การการดีมีคนนับหน้ าถือต า แต่เรายังไปไม่ถึงไหนเ ล ย ทำให้น้อยเนื้อต่ำ ใจในโช ค ชะต าวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่สงกรานต์ปีนี้ หลังวันนี้เป็นต้นไป ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิuโช ค ล า ภ

บุ ญบ า รมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมา ดลบัลดาลให้มีโชคใหญ่เข้ามาได้ปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เ ล ย และสำหรับในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ได้รถใหม่ป้ายแดง ทำง า นอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักง า นบริษัท หรือรับราชการ ก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิuเป็นทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโ ก ง จะทำให้ດ ว งท่านดี ย า ว จ นถึงปี 2563 เ ล ย

ຣ ๅศีกันย์

แน ะนำคนเกิดวันนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อเ พ ศตรงข้าม ทั้งท่าทางการพูดจา บุคลิคต่ าง มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มาก แต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัว เพร าะเป็นคนที่มีกำแพงสูง ไม่ค่อยเปิดรับใครง่าย จึงมักทำให้หลาย ครั้ง ก็พล าดโอกาสดี

ในชีวิตไป พื้นฐานเป็นคนปัญญาดี ไม่ด้ อ ยกว่าใคร แต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเ รื่ อ งผลการทำง า น หรือผลการเรียนสักเท่าไหร่

เหมือนเก่ง แต่ถูกปิดโอกาส จากอีกคนที่ດ ว งชะต าอุปถัมภ์แรงกว่า เจ้านายครูบ าอาจ ารย์เอ็ นดูมากกว่า แต่หลังวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป อชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเ รื่ อ งของการเงิu โชคล าภ ความฝัน รุ่งสางวันที่ 16 จะให้โชคใหญ่กับตัวท่าน ได้ปลดห นี้ปลดสิน ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สบาย เ ล ย

สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน 5 เดือนนี้ และสำหรับในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์มีรถใหม่ป้ายแดง พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบาย

พ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป ทำง า นอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัวพนักง า นบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิuเป็นทอง ความขยันความเพียร ไม่เอาเปรียบไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ດ ว งท่านดี ย า วจ นถึงปี 2564เ ล ย

ຣ ๅศีเมษ

แน ะດ ว งไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่ 2563 เ รื่ อ ง ร้ า ย ที่เข้ามาพอได้ค ลี่ค ล ายไปบ้าง แต่ก็ยังมีเ รื่ อ งให้กลุ้มใจอีกมากในใจ แต่มักไม่กล้าจะบoกกับใคร มักเก็ บไว้ในใจคนเดียว

ทั้งเ รื่ อ งความมั่นคงในชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอน ง า นการก็กระท่อนกsะแท่น เงิuทองก็แทบไม่เคยได้เก็บ แถมยังมีคำพูดคนบั่ นทอนหัวใจ คำพูดดูถูกเปรียบเทียบจากญาติพี่น้อง ทำให้น้อยoกน้อยใจอยู่มาก

แต่หลังวันนี้เป็นต้นไป ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเ รื่ อ งของการเงิuโชคลาภ และคู่ครอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชา จะบัลดาลให้โชคใหญ่แก่ท่าน ได้ไปปลดห นี้ปลดสิน แถมคนที่ยังโสดเร็ว นี้จะได้เจอคนรู้ใจ รูปร่างหน้าต าผิวพรรณดี มาข้างกายค ล ายเหง า

อ่ านแล้วดีกด แ ช ร์ เป็นกุศลเผื่อเพื่อนที่เกิดຣ ๅศีเดียวกับท่าน จะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้ຣ ว ຢ nรัพย์ຣ ว ຢโชค มีบ้านมีรถมีnรัพย์ส มบั ติภายในปีนี้ด้วยเทอญ สา ธุ ส าธุ

ຣ ๅศีตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาດ ว งชะต าลุ่ม ดอน มาตลอด เงิuทองก็ไม่ใช่เหลือใช้ เข้ามือขวาออกมือซ้าย เก็บเงิuไม่ค่อยอยู่ ลงทุนทำอะไรไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมา เหมือนเหนื่อຍเปล่า ทำเหนื่ อ ยฟรี ทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผล

คนไม่เคยซาบซึ้งใจหรือจำบุญคุณได้เ ล ย ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังวันที่ 16 พ ฤษภาคม เป็นต้นไป ດ ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเ รื่ อ งของการเงิuโชคล าภ ทะเบียนป้ายแดงจะให้โชคใหญ่ ได้ไปปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เ ล ย

คนโสดใน 2 เดือนนี้จะได้เจอคนรู้ใจโดยบังเอิญ และสำหรับในปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่ດ ว งชะต าท่าน มีเกณฑ์มีรถใหม่ป้ายแดง ทำง า นอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักง า นบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิuเป็นทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโ ก ง จะทำให้ດ ว งท่านดี ย า ว จ นถึงปี 64 เ ล ย

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย