คนเราที่เจอกันไม่ใช่เ รื่ อ ง “บังเอิญ”

ค่อย อ่ า นไปนะเข้าใจแล้วส่งต่อไปให้คนที่คุณรักอ่ า นกันด้วยนะ คนเราที่เจอกันไม่ใช่เ รื่ อ ง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน เมื่อสิ้นวาสนา… ก็ต้องจากกันไป… รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ ดังนั้น… ในตอนที่เรา…ยังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง… เพราะเมื่อหมด “สัญญากssม” แล้ว… ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือ มีอำนาจจนล้นฟ้า ก็ไม่สามารถเรียกร้อง กลับคืนมาได้… และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติถึงจะได้เจอกันอีก

เ รื่ อ งที่ควรลืม ทิ้งสามเ รื่ อ ง
1. ลืมอายุ

2. ลืมเ รื่ อ งที่ผ่านมา

3. ลืมเ รื่ อ งที่จะกล่าวโทษ คนอื่น

สี่เ รื่ อ งที่ควรมีไว้
1. มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ

2. มีเพื่อนที่รู้ใจ

3. มีงานมีการทำ

4. มีบ้านที่อบอุ่น

ห้าอย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ)
1. ต้องร้อง

2. ต้องเต้น

3. ต้องใช้

4. ต้องหัวเราะ

5. ต้องรั กษ า สุขภาพ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ “ทำงานหนัก” ความรัก ทำให้หัวใจ “ทำงานดี” ความดี ทำให้หัวใจนั้น “พองโต” ความโง่ ทำให้หัวใจ “เสียหาย” ความแก่ เจ็ບ ต า ยนั้น เป็นเ รื่ อ ง “ธรรมดา” บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง
1. การได้เกิດมา เป็นคน

2. การได้ยล ศาสนา

3. การมี กัลย าณมิตร

4. การมีความ สุจริตเป็นนิ สั ย

5. การมีใจ ปราศจากริษย า

6. การมีเวลา ให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7. การรู้จัก สะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ ทางเดินของตัวเอง มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง
1. สุขภาพกาย

2. สุขภาพจิต

ทุกข์ มี 4 ทุกข์
1. มองไม่ทะลุ

2. สละไม่ลง

3. แพ้ไม่เป็น

4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด
1. ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน

3. ยิ่งແย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4. ยิ่งมียิ่งประหยัด

5. ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำใจต่อมิตร

ใครคือเพื่อน18คนที่คุณจะไม่สามารถลืมได้เลยในชีวิต? ส่งให้ 18คนนั้น แล้วคอยดูว่าคุณเองได้กลับมาเท่าไหร่. เริ่มส่งได้ 18คนนะ วันนี้เป็นวันเพื่อนนานาชาติ ส่งให้เพื่อนคนพิเศษของคุณ (รวมถึงส่งกลับมาให้ฉันด้วย ถ้าฉันพิเศษ) คุณเป็นคนที่คนรักมากเลยนะ ถ้าคุณได้รับกลับมาอย่างน้อย5คน

“ลองดูเลย ส่งให้คนที่คุณรักและ เพื่อนที่ดีของคุณ”

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : roongee.com

Leave a Reply