หากใช้กุญแจ 3 ดอกนี้ จะไม่มีปัญหาอะไร มาทำให้คุณทุกข์ใจได้อีกเลย

หากใช้กุญแจ 3 ดอกนี้ จะไม่มีปัญหาอะไร มาทำให้คุณทุกข์ใจได้อีกเลย

ดอกที่ 1 “ยอมรับ”

ดอกที่ 2 “แก้ไข”

ดอกที่ 3 “ปล่อยวาง”

หากยอมรับไม่ได้ ก็ต้องลงมือแก้ไข

หากแก้ไขไม่ได้ ก็จงปล่อยวาง

คนที่มองโลกในแง่ดี คิดแต่จะหัวเราะ จนลืมความอา ฆ า ต

คนที่มองโลกในแง่ร้ า ย คิดแต่จะอา ฆ า ต จนลืมหัวเราะ

บทเรียนสั้น จากชีวิต 40 ปี

1. ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลาย อย่าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได้ ขอ เรามีความสุขก็พอ

2. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดฝีมือ จะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารอร่อย ดนตรีเพราะ รูปถ่ายสวย หรือการงานทุกชนิด

3. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบซะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็หนีจากออกมา เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่ากว่า

4. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดสูญเปล่า เมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่า และวางมือจากสิ่งสูญ

5. อย่ากระโจนลงไปในสมรภูมิแห่งอารมณ์ มีคนยื่นดาบท้าประลอง ก็ ยิ้มให้ แล้วไม่รับดาบนั้นเสีย

6. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออก เพื่อป้องกันความผิดหวังของตนเอง

7. คำหวานมักไม่จริง แต่เราเคลิ้มเพราะอย า กให้มันจริงตามที่เขาว่า

8. ส่องกระจกบ่อย ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอยตำหนิ แต่เพื่อมองเห็นรอยตำหนิของตัวเองชัด แล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินจริง นั่นมัน จินตนาการ

9. อย่าฉลาดเสียจนไม่มีความสุข

10. ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่งตอนหิว และถ้าอย า กเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้ ถ้าเก็บไว้หมด ช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมาลิ้มรสเลย

11. อย่าสุดโต่งกับทุกเ รื่ อ ง การลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือได้กินขนมบ้าง การฝึกตนทุกเ รื่ อ ง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมหย่อนผ่อนให้ตัวเอง

12. หากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคะแนนเต็มร้อยคะแนน ไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการไม่ทำอะไรบ้าง

13. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจ สิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

14. อนุญาตให้ตัวเองขี้เกียจบ้างในบางวัน

15. สำรวจตัวเอง หากทຮมานใจวันใดแปลว่าความอย า กได้เริ่มเกินความสามารถที่มีอยู่

16. เราไม่ได้ต้องการทุกอย่างเพื่อจะมีความสุข เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และความสุขนั้นเกิດขึ้นเมื่อมีเพียงบางอย่างเท่านั้นเอง

17. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติในหัวใจ

18. อะไรเก่าก็เปลี่ยน อะไรข า ดก็หามา อะไรมีเยอะก็ให้คนอื่น

19. ควรมีของไว้ใช้ มิใช่ไว้โชว์ ควรมีชีวิตที่ได้ใช้ มิใช่ได้โชว์

20. ความฉลาดจะมีประโยชน์เมื่อทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้น

21. ความฉลาดอันนำมาซึ่งความทຮมานคือความโง่แบบหนึ่ง

22. ร่วมมือกับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหม่ได้

23. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่ งนี้ไว้ในใจเสมอ

24. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ แม้เขาจะเข้าใจว่าโลกแบนก็ยอมได้ หากทำให้เขาสบายใจ

25. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเรา เขาอย า กเห็นเรามีความสุข

26. อย่าเ รื่ อ งมาก แล้วชีวิตจะมีเ รื่ อ งน้อย

27. หัวเราะลั่น กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นยิ่งดี

28. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอดเพื่อผ่อนพัก

29. ยิ้มให้ความเด๋อด๋าของตัวเองในทุกเ รื่ อ ง

30. บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิดได้ โง่ได้ คนอื่นก็เช่นกัน ให้อภัยตัวเอง ให้อภัยคนอื่นเสมอ ไม่มีใครอย า กโง่ อย า กร้ า ย อย า กห่วยแตกหรอก

ความรักและการให้อภัย จำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์แบบทุกคน

Leave a Reply