เตรี ย มอ้าเเขนรับโชคใหญ่ ด ว ง 3 ຣาศี

เรียกได้ว่าอีกสามเดือ น จะผ่าน ปี 2 5 63 มา เข้าปี 2 5 64 อย่างเป็นทางการ หลาย คนก็คงอย า กจะเช็กด ว งกันบ้าง ว่าช่วงปีนี้ຣาศีทั้ง 12 ຣาศีนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ? ซึ่งนั่นก็เป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคลนะคะ สำหรับวันนี้ทีมง า น ของเราก็ได้นำคำทำนายที่ว่า 3 ຣาศีต่อไปนี้ จะมีเกณฑ์ “ชีวิตดีขึ้น เงินทองไม่ข า ดมือ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ” จะมีຣาศีอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อม กันเ ล ย ค่ะ

ຣาศีพฤษภ

หรือผู้ที่เ กิ ດระหว่าง 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

ก า รง า น : ในช่วงที่ปีที่ผ่านมาชาวຣาศีพฤษภเหมือนขึ้นเขาลงห้วยตลอดเวลา ไม่มีวันไหนเ ล ย ที่จะได้ทำง า น แบบสบาย คุณต้องเจอกับปัญห าและอุปส ร รคตลอดเวลา แต่ในช่วง3เดือ นท้ายปี 2 5 63 ด ว งชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากมีปัญหาก็จะคลี่คลาย จากร้ า ยก็จะกลายเป็นดี เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักจะพาคุณไปสู่ฝันที่วาดไว้

ก า รเงิน : แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาชาวຣาศีพฤษภ จะต้องเจอกับปัญหาด้านการเงินที่ทำให้คุณต้องนอนก่ายหน้าผากบ้าง แต่ตอนนี้ด ว งการเงินเริ่มดีขึ้น ปัญหาการเงินหรือหนี้สินที่มีอาจจะไม่ได้หมดไปในเวลาอันรวดเร็ว แต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นแล้ว คุณมีโอกาสจะได้ลาภจากการลงทุนหรือการทำอาชีพเสริม เชื่อว่าถ้าชาวຣาศีพฤษภวางแ ผ นและศึกษาการลงทุนดี ก็มีโอกาสได้รายได้เป็นกอบเป็นกำในท้ายปี 2 5 63

ຣาศีสิงห์

หรือผู้ที่เ กิ ດระหว่าง 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

ก า รง า น : หลังจ า กที่ชีวิตของชาวຣาศีสิงห์เหมือนกับโดนกดเอาไว้นาน เพราะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่พอก้าวเข้าสู่3เดือนท้า ยปี 2 5 62 ตั้งแต่วินาทีแรกนั้นอุปสรรคก็เริ่มจางหายไป ความสำเร็จเริ่มเข้ามาแทนที่ ใครที่ทำง า น ราชการหรือพนักง า น บริษัท จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากทำธุรกิจอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขย ายธุรกิจที่ใหญ่โตตามความฝัน หากใครจ้องที่อย า กจะย้ายง า น ก็มีโอกาสได้ย้ายง า น สมใจป ร า รถนา

ก า รเงิน : ด ว งการเงินของชาวຣาศีสิงห์โดดเด่นไม่แพ้ใคร หลังจากที่รายได้เติบโตช้าชนิดที่เต่าคลานยังเร็วกว่า ตอนนี้ด ว งกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หากคุณเดินเครื่องเต็มที่ ทำง า น เต็มสูบ คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากเกินคาด หากวางแผนการลงทุนระยะย าวหรือลงทุนธุรกิจใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุณต้องอึ้ งเ ล ย ทีเดียว

ຣาศีพิจิก

หรือผู้ที่เ กิ ດระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ก า รง า น : หลังจากที่ดาวเสาຣ์ย้ายออกจากด ว งชะตาของชาวຣาศีพิจิก ส่งผลทำให้ชาวຣาศีพิจิกได้กลับมาหายใจหายคอสะดวกอีกครั้ง ช่วงที่ผ่านมาชาวຣาศีพิจิกอาจเกิດอาการเ บื่ อ เซ็ง อย า กจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะมีอุปสรรค เ บื่ อง า น เดิม เ บื่ อสิ่งเดิม แต่ตอนนี้ด ว งเริ่มดีขึ้นแล้ว อุปสรรคที่มีกำลังจะคลี่คลายไป ความสำเร็จครั้งใหญ่กำลังจะเข้ามาแทนที่ ง า น มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี และเปลี่ ย นแ ป ล งแบบหนัก อีกทีช่วงหลังเดือน ตุลาปี 2 5 63 โดยความสำเร็จที่คุณจะได้นั้นจะเป็นความสำเร็จที่เกิດจากตัวคุณเองไม่ได้มีใครยืนมือเข้ามาช่วยเหลือ

ก า รเงิน : ในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภนั้นเรียกว่าอยู่ในเก ณฑ์ที่ดี เพราะ ด ว งมีเกณฑ์ได้ลาภจากการ เ สี่ ย ง ด ว ง พอหอมปากหอมคอ และมีโอกาสได้ลาภจากความอุตสาหะแบบเป็นกอบเป็นกำ หากวางแผนการเงินดี ก็มีโอกาสเป็นเศ ร ษฐีได้ไม่ย าก

Leave a Reply