ลอ งอ่ า น แล้ วจ ะรู้ถึ งควา มจริงที่เข ามีให้คุณ “คนที่กล้ าให้คุ ณยื มเงิ น” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่”

ลอ งอ่ า น แล้ วจ ะรู้ถึ งควา มจริงที่เข ามีให้คุณ “คนที่กล้ าให้คุ ณยื มเงิ น” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่”

คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ

คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต

ตอนที่คุณลำบากเ รื่ อ งคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้

ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงินมาก แต่เพราะน้ำใจของเขา

ที่อย ากฉุดคุณให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบาก

ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงิน แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจ

เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น

หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเงินอย่าได้เหยียบย่ำคำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา

เพราะคำว่า เสีຍสัจจะ คือการล้มละลายที่สาหัสที่สุด

ในชีวิตคนเรา ต้องระวังไว้ให้ดี

มิตรสหายที่จริงใจคือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

ในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า

คนที่ชอบจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงินมาก

แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้น

ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำง า นมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะเขาโง่

แต่เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่และเขารักองค์กร

คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด

แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเ รื่ อ งใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ

แต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเ รื่ อ งของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเ รื่ อ งของเขา

คนเป็นจำนวนมากแสดงท่าทางโกรธເເค้นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิน

ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธເເค้นเขาเ ล ย

คนบางคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้

สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายตาของผู้คน

หากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนา

การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ