6 ปีนักษัตรต่อไปต้นปีหน้า ด ว งดียิ่งขึ้น มีเ งิ นก้อนโตใช้ห นี้ สิ น

6 ปีนักษัตรต่อไปต้นปีหน้า ด ว งดียิ่งขึ้น มีเ งิ นก้อนโตใช้ห นี้ สิ น

โ ช ค ช ะ ต านับได้ว่าเป็น ค ว า ม เ ชื่ อถือส่วนตัว เ มื่ อด ว งดาวเปลี่ยน โ ช ค ช ะ ต า ของแต่ละຮาศีก็ จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอีกหนึ่งตำราเรียน จากเพ จดูด ว งวันนี้ได้ ทำน า ย ไ ว้ ว่ า 6 ปีนักษัตรกลางนี้ปี 2019

1. ปีฉลู

ท่ า น คนที่เกิดใน ปีฉลูหรือปีวัว เราจะนึกถึง ความอดทน แข็งแกร่ง บึกบึนเหมือนวัว ที่มนุษย์เอามาใช้แรงง า น และ ถ้าเราสังเกตุดี ใบหน้าของวัว เราจะรู้สึกถึง ความซื่อสัตย์ น่าส ง ส า ร และมักจะทำง า นอย่าง ซื่อสัตย์ ให้กับเจ้าของเสมอบางครั้ง ก็ชอบทำหน้าน้อยใจ หรือบางครั้งก็ชอบทำหน้างงซื่อ หรือซื่อบื้อใสใส และ อีกเ รื่ อ งหนึ่ง วัวมักจะถูกเชือ ดด้วยการที่เจ้าของนำไปข า ยนั่น หมายถึงความซื่อมากจ น โ ด นคนเลี้ยงหลอ กไปขาย ทำง า นแทบ ต า ยเขาก็มา ฆ่ าเราซะนี่ เหมือนคนที่เกิดในปีฉลูส่วนใหญ่มักจะ โ ด นหลอ กโ ด นค ดโก งเสมอชอบ ให้คนใช้บริการคนเป็นคนชอบอาสา และ คนที่อาภัพด้วย ทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้นเพราะมีความซื่อมากจ นเกินไป เวลาทำง า นไม่ค่อยว่องไว เป็นคนเชื่องช้าสักหน่อยแต่เป็น คนเรียบร้อยคนเกิดในปีฉลู ถ้าเรียนสูงจะไม่ลำบาก แต่ถ้าการศึกษาน้อย จะลำบากมาก เพราะเป็นคนที่ชอบขันอาสา แต่ไม่ทะเยอทะย าน และขยันทำเพื่อตน หรือหากจะสำเร็จได้จะต้องหัด เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ต้องหมั่นหาความรู้ รอบตัวเสมอถึงทันคน จะได้ไม่ ลำบาก

สิ่ ง ที่อย า กให้ ปีฉลู เปลี่ยนแปลง คือ ต้องขยันหมั่นเพียร ให้มาก ต้องฉลาดและรอบรู้ ในทุก เ รื่ อ ง ต้องไม่ไว้ใจคน เพราะรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเป็นคนซื่อบื้อ จ นเกินไปต้องหัดมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ ป้องกัน ตัวเองบ้าง อย่าให้ใครมาห ล อ กเราได้ อีกสิ่งหนึ่งอย่าเจ้าชู้ จ นเกินไป เพราะจะทำให้ชีวิตคู่มีปั ญ ห า เนื่องจากเราเป็นคน มีเสน่ห์ เหลือเกิน ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริง ทำบุญให้มากด้วยการ บริจาค ปัจจัยสร้างวิหารอุโบสถ และ ถวายดอกไม้ธูปเทียนบ่อย หรือทุกวันพระก็ ยิ่งดีจะส่งผลให้ เรามีบารมีอำนาจ วาสนา ทั้งในชาตินี้ และ ในชาติหน้า สาธุ อ่ า นแล้วจริง แน่แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจ ริ ง ตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ

2. ปีจอ

สั ญ ลั กษณ์ ข อ ง ปีจอ คือสุ นั ข ส่วนนิ สั ยของสุ นั ข มีหลายแบบเ ล ยพี่หมอ ก็พูดไม่ถู กเหมือนกัน มีทั้งแบบน่ารักแบบ ดุร้า ย แล้วก็ดูเหมือนจะน่ารักแต่ก็ ดันมากั ดเราซะนี่ เ ล ยไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ ของสุ นั ขเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรครับจะ น่ากลัวแ ค่ไหนสุ นั ข ก็ยังเป็นทา ส ผู้ซื่ออสัตย์อยู่ดี นี่แหละครับข้อดีที่สุดของสุ นั ข แถมยังกินไม่เลือก ด้วยสบายครับ ไม่อะไรมากส่วนใหญ่สุ นั ข ที่กินย ากอยู่ที่ คนเลี้ยง มากกว่าครับ ก็เหมือนคน เกิดปีจอนั่นแหละชีวิต เขาบางทีก็ง่ายแต่บาง ทีก็ย ากเพราะสังคมรอบข้าง บี บ ให้ความยุ่งย าก มาเกิดที่ตัวเค้าเองครับ ถ้าพูดถึงปีจอ ปีจอก็เหมือน กับสุนัขที่ชอบรับใช้เจ้านายใครได้ ลูกน้องเกิด ปีจอ จะโชคดีมาก เพราะเขาเป็นคนบ้ า ย อ ถ้าพูดดีด้วยหน่อยจะ ขยันสุด ใครไปเจอพ่อค้าแม่ค้า ปีจอลองชมเค้าหน่อย รับรองว่า ล ดกระหน่ำแน่นอนครับ ยกเว้นเ สี ยว่า แฟนจอจะมา เ สี ยก่อน

ค บ ค น ปีจอ นี่โชคดี เพราะคนเกิด ปีจอ เป็นคนที่รัก ในศักดิ์ศรียึดมั่น ในคำพูดเป็นใหญ่ ซื่อสัตย์ ในคำพูดมากน้อยนัก ที่จะผิ ด คำพูด เป็นคนที่กล้าหาญรอบคอบ แต่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ เป็นคนตลกฝืด ชะตาของคนเกิดปีจอ ไม่ควรอยู่ร่วมกับ ครอบครัวใหญ่ เพราะมักจะมีปั ญ ห า หรือปากเสีຍงอยู่เสมอ พย าย ามอยู่ กับคู่หรืออยู่คนเดียวได้ จะมีความสุขมาก หากมีลูกก็ พย าย ามแยกให้ เค้าอยู่คนละที่อย่า เจอหน้ากันบ่อย เพราะด ว งมักจะท ะ เ ล า ะ กับบุตรบริวารคนใกล้ตัว นาน ทีเจอกัน ถึงรู้สึกดี สิ่งที่อย า กให้ปีจอทำ หลาย อย่างทำออกมาดี แล้วแต่อย า กเตือ น เ รื่ อ งหนึ่งว่าอย่าเป็นคนทำตัวเด่นจ นเกินงาม เพราะจะมีศั ต รู มาก ให้เรารู้จักถ่อมตนลงมาหน่อย และ ที่สำคัญพย าย าม ใช้ชีวิตสบาย ไม่ต้องเคร่งเ ค รี ย ดกับอะไรมาก โดยเฉพาะเ รื่ อ งง า น เงิน ถ้าวาสนาดี แล้วทุกอย่างในชีวิตจะออกมาดีเอง ถ้าเรากระทำความดี ด้วยเสริมกันไปนะครับ เพียงแ ค่นี้ปีจอก็จะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วครับ เ รื่ อ งทำบุญ ก็ให้ทำในแบบที่เราชอบครับ ตามใจเ ล ย อ่า นแล้วจริ ง แช ร์ เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตามคำทำนายด้วยเทอญ สา ธุ

3. ปีระกา

ถ้ า เรานึกถึง ไก่ เราจะนึกถึงกลุ่ม ดาวลูกไก่ กันใช่ไหมครับ เราจะเห็นถึงเ รื่ อ งความ เ สี ยส ล ะ หรือเอาง่าย เราอาจจะเคยเห็นแม่ไก่คุ้ยเขี่ยอาหาร ให้ลูกไก่กิน นั่นคือความรักไก่เกิดมา เพื่อเป็นแม่ครับ และ ไก่เกิดมาเพื่อเป็นผู้บอกเวลา ฉะนั้นแล้ว คนเกิดปีระกากับไก่ จะเหมือนกันตรงไหนบ้าง มาดูกันครับ คนเกิดปีระกาเป็นคน พูดจาโผงพาง แต่น่าฟังพูดจาตรงตรง แต่จริงใจเป็นคนปากร้า ย แต่ใจดีบางครั้ง พูดไปเราไม่ได้คิดอะไร แต่คนอื่นดันคิด ให้ระวังคำพูดของเรานิดนึงนะครับ เพราะเราเป็นคนพูดแบบ เ สี ยดแท งหัวใจคนพอสมควร ถ้าพูดดีจะได้ดีเพราะ คำพูดครับ เรามีพรสวรรค์ด้านนี้เราต้องใช้ให้ เป็นประโยชน์ห้ามเอาปากไว้ใช้เพื่อ ด่ ากราดคนหรือทำร้า ย ใครให้เอาไว้ทำมาหากิน ดังเช่น แม่ไก่ที่ชอบหากินทั้งปากทั้งเท้า ค้นเหยื่อให้ลูกกิน จิกข้าวได้แต่ห้ามจิกคน คนเกิดปีระกา เป็นคนฉลาดรอบรู้ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะ แต่ไม่ใช่ทางที่จะเอาไปคดโก ง คนส่วนใหญ่เป็น ด้านความรัก เป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยคิดร้า ย กับใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ แต่ชอบให้โอกาสคนมากกว่า คนเกิดปีระกาเป็น คนใจร้อน คิดจะทำอะไรก็ทำเ ล ยไม่ชอบทำ อะไรซ้ำซ า ก จำเจขีเ บื่ อเป็นคน ใ จแข็ง มากเวลาโ ก รธ ใครเ ก ลี ยดใครจะເເค้นฝังใจอยู่ลึก ชอบทำอะไรประช ดประชั น ถ้าได้เ ก ลี ย ด คนนั้น

สิ่ ง ที่อย า กให้ ปีระกา ทำให้ระวั ง คำพูดมากที่สุดระวั งคำพูด จะกลับมาทำร้า ยเราคนจะเ ก ลี ยดเรา เพราะเราพูดไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น เลิกเอาแต่ใจตัวเองแล้วให้นึกเสมอ ว่าเราไม่ได้ เกิดมาดีที่สุดเราเกิดมา เพื่อทำให้คนอื่น มีความสุข และ ยอมรับในตัวตนของเรา ด้านที่ดีคือความเก่งความสามารถไม่ใช่ปากเก่ง ครับ แนะนำให้ทำบุญด้วยการถวายเทียน คู่เติมน้ำมันตะเกียง บ่อยบ่อยนะครับ แล้วก็พย าย ามอยู่กับธรรมชาติ อยู่ใกล้ใกล้น้ำแต่อย่าไปโ ด ดนะครับ ให้ไปนั่งดูตัวเองว่าชีวิต ต้องการอะไรกันแน่ ต้องการ ความสุข หรือทุกข์ก็เลือกเอาทุ กข์ ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับ ไม่ใช่ที่ไหน อ่ า นแล้วใช่ชอบ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตาม คำทำนาย ด้วยเทอญสาธุสาธุ

4. ปีมะเส็ง

ห า กจะเปรียบ ปี ม ะ เ ส็ ง กับงูนั้น เปรียบได้ย ากเพราะงูมีหลายชนิด ทั้งมีพิ ษ ถึงชีวิต และไม่มีพิ ษหรือมีขนาดใหญ่ไม่มีพิ ษ บางตัวขนาดเล็กเท่าเส้นด้ายก็กัดคนได้ถึงตา ย ฉะนั้นขอจำแนก นิ สั ยของคนที่เกิด ปีมะเส็ง เปรียบดังกับงูทุกชนิดที่ชอบออก หากินออกล่ าเ ห ยื่ อ เมื่อตั้งใจ จะกินเหยื่อตัวนั้น นิ สั ยของ งูคือ จะไม่ปล่อยต้องกินให้ได้ แม้กระทั่งงูเหลือมงูที่ไม่มีพิ ษ ถ้าหากจะกินต้องรั ดเ ห ยื่ อให้ตา ย ขึ้นชื่อว่า งูเป็นสัตว์ที่ฉลาดระวั งตัวที่สำคัญมีสัญชาตญาณนักล่ า แบบมีสติ ไม่ใช่คิดจะ ฉ กก็ฉ กเ ล ย เค้าจะรู้ว่าใครมาบุ กรุ กพื้นที่ของเค้า คนที่เกิดปีมะเส็งส่วนใหญ่ เป็นคนที่นิ สั ยรักนวลสงวนตัว เย่อหยิ่งจองหอง เป็นคนเอาการเอาง า น เวลาทำอะไรจะตั้งใจ ทำเต็มที่ เป็นคนมุ่งมั่นมีทิฐิในใจ ค่อนข้างมากเป็นคนขีใจ น้อย แต่ไม่ชอบแสดงออก เพราะศักดิ์ศรี

ค น ที่เกิดปี ม ะ เ ส็ ง โบราณว่า ใจร้อน พี่หมอก็ว่าร้อนมากอารมณ์รุ นแร ง โกรธง่ายไม่มีเหตุผล ทรนงตัวมาก ทำบุญกับใคร ใครมักทวงบุญคุณ แต่มีปมด้อย มักพลาดท่าเ สี ยที เพ ศ ตรงข้ามเสมอแต่ไม่เข็ด หลาบรักใครรักจริง ทุ่มเทเกินร้อยเหมือน จะเจ้าชู้ แต่พอมีคู่กลับซื่อสัตย์ พอสมควรนอกเ สี ยจากโดนทำร้า ยจิตใจ จะเดินจากไป ทันทีเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว ชอบลงมือทำชีวิต มักได้ติดตาม คู่ครอง และ จะได้ดีเมื่อไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องที่อื่นไม่ต้องเร่ร่อน ซัดเซพเนจร ใครได้แฟนเกิดปี มะเส็ง ช่างโชคดีนัก เพราะปีมะเส็ง มีเสน่ห์น่ารัก น่าสงส า รน่าเอ็น ดูอ่อนโยนแต่เราจะต้องอยู่ใต้อำนาจของงู เพราะหากเรา ออกนอกลู่นอกทาง งูจะฉ ก เราให้ ต า ย ทั น ที

5. ปีชวด

ปีหนู ท่านที่เกิดปีชวด อย า กให้เราล อ ง นึกถึงลักษณะ นิสั ย ของหนู หนูจะคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็วในการวิ่ง แต่มักจะโดนกับดั ก เพราะอาหาร เปรียบกับ คนก็เหมือนกันคนที่ เกิดปีหนูส่วนใหญ่ มักจะมีความคิด เป็นของตัวเองใครพูด อะไรไม่ค่อยฟังดื้อรั้น สะส่วนใหญ่ ในชีวิต มักเกิดความผิ ดพลาด ได้ง่าย

เ ป็ น ค น พูดจา เ ด็ ดข า ด แต่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบ ข้อดี เป็นคนที่ทำง า น จริงจังเหมือนกับการวิ่ง เพื่อที่จะไปกินอาหาร ตามลักษณะนิ สั ยของหนู ความรักก็เช่นกัน แต่มักจะเป็นคนไม่ค่อยเอาใจใคร ชอบให้คนมาเอาใจ เ สี ยมากกว่า ส่วนใหญ่มักจะไปได้ดีที่อื่น เพราะชอบเดินทางไกลไปโน้นไปนี่ตลอด เมื่ออายุเยอะถึง จะประสบความสำเร็จ มั่นคงเพราะมักจิตใจโลเล ไม่หยุดนิ่งชีวิต เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง

แ ต่ หนูก็ มีเสน่ห์ ในด้านของ คนอุปถัมภ์ มากเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่อย า กให้ปีชวด หรือหนู ทำก็คือการลดอารมณ์ตัวเองลง ขอให้ใจเย็นกว่านี้ และใส่ใจคนรักให้มาก เพราะครอบครัว คือ สถาบันอันมั่นคง และ ระวั งเ รื่ อ งการใช้เงินห้ามกู้หนี้ยืมสิน เพราะจะไม่รอด ทำอะไรจะต้องร ว ยด้วยลำแข้ง หรือมีคนลงทุนให้ไม่ใช่การหยิบยืม จะต้องได้มาด้วยเสน่หาเท่านั้นครับ ความรัก ของคนปีชวดจะดีขึ้น หรือเล วลงก็เป็นเพราะนิสั ย หรืออารมณ์ของท่านเองไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นครับ อ่า น แล้วใช่ แช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจ ริ ง ตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

6. ปีวอก

ปี ว อ ก กล่าวถึงวอก ก็คงต้องนึกถึงลิงจ ริ ง ไ ห มครับ ลิงมีนิ สั ยยังไงครับขีเล่นซุกซน ช อบแ ก ล้ งบางที ก็มีนิ สั ยดุร้า ย ก้ า วร้าว ไม่ค่อยฟังใครเวลาที่เราไปให้อาหารลิง ยังไม่ให้เ ล ย ແย่งเอาไปแล้ว เพราะความซน ของเค้าทำไม ให้ก็ขู่เราอีกแต่ว่านิ สั ยของลิง มีข้อดี คือ อ่อนโยนน่ารัก แล้วก็ดูแลเก่งเช่นหาเหา เป็นต้น คราวนี้มาถึงคนที่เกิดปีวอกบ้าง ว่านิ สั ยเป็นยังไง ด ว งเป็นยังไง ตามตำราโบราณเค้าบอกว่ า คนที่เกิดในปีวอก เป็นคนฉลาดพูดจา เฉียบค ม หลักแหลม รู้ทันคน รู้ว่าเค้าหรอก แต่แกล้งโ ง่ ประจำครับเป็นคนพูดจาโผงผาง แต่มีหลักการนะ คมในฝัก คนเกิดปีวอกส่วนใหญ่ จะได้ดี เพราะการใช้กำลังไม่ใช่การเจรจา อาจจะเป็น นักกีฬา หรือทำธุรกิจง า นประดิษฐ์เกี่ยวกับ พวกแฮนด์เมดจะรุ่ง และ เหมาะมากทำอาหารขายน้ำปั่นเครื่องดื่ ม แบ บนี้ก็ได้ครับ คนเกิดปีวอก ค่อนข้าง ใจร้อน ก็ต้องทำอะไรที่แบบเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ควรเป็นลูกน้องใคร ชอบช่วยเหลือคนมีเพื่อนเยอะแยะ แต่ไม่มีเพื่อนที่รักเราจริง สักคนมาเพื่อผลประโยชน์กัน ทั้งนั้น

ค น ที่เกิดใน ปีวอก ให้ระวั ง ศัต รูที่เป็นญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ที่เข้ามาทำตัวเป็นมิตร เข้ามาเพื่อหวังผล ประโยชน์กับเราทั้งนั้น อย่าคิดร่วมหุ้นทำธุรกิจ กับญาติหรือคนที่อายุมากกว่า เพราะเราอาจจะโดนหั กหลังนะครับ ถ้าจะทำให้ทำกับเพื่อน หรือคู่ครองถ้ายุ่งย าก ก็ทำคนเดียวเพราะเราอยู่นิ่งไม่ได้ชอบ สั่งคนไม่ชอบให้คนมาสั่ง สิ่งที่อย า กให้ปีวอกทำ คือเลิกเจ้าชู้ตั้งใจ ทำมาหากิน เลือกทำใน สิ่งที่มั่นคงอย่าทำ เล่นเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทำ และ หมั่นทำบุญกับบุพการี แต่ให้ระวั งญาติพี่น้อง มาเอาเปรียบที่สำคัญ ถ้าหาเวลาบวชได้ ให้บวชในขณะที่มี ชีวิตอยู่ หรือทำบุญเกี่ยวกับ ง า นอุปสมบท จะทำให้เรามีอายุยืนย าว และ ปลอดภัยจากโร คภั ยไ ข้เจ็ บ เจ้าก ร รมนายเวร ที่ตามมา แผ่เมตตาบ่อย นะครับ อ่ า นแล้วใช่ชอบ แช ร์ เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย