บุ ญเก่าหนุ น “6 ຮาศี” ด ว งชะต ารุ่งโรจ น์ ยิ่งอา ยุมา ก ยิ่งร่ำร ว ยมา ก มีกิ นมีใ ช้ทั้ งครอ บครั ว

บุ ญเก่าหนุ น “6 ຮาศี” ด ว งชะต ารุ่งโรจ น์ ยิ่งอา ยุมา ก ยิ่งร่ำร ว ยมา ก มีกิ นมีใ ช้ทั้ งครอ บครั ว

“ยิ่งอายุมาก ยิ่งร ว ย” คือคำทำนายด ว งชะตาของทั้ง “6 ຮาศี” บุญกุศลหนุนนำของแต่ละชีวิตอาจจะไม่เท่ากัน แต่ไม่ใช่ปัญหา เมื่อฟ้าลิขิตแล้วว่าทั้ง 6 ຮาศีจะมีชีวิตที่ดียิ่ง ขึ้นไปหากมีความตั้งมั่นตั้งใจ โอกาสประสบความสำเร็จย่อมมีสูง ที่สำคัญยังมีด ว งร ว ย และชีวิตจะราบรื่นสุขสม เมื่ออายุมากขึ้นชีวิตก็จะยิ่งดีขึ้น

ຮาศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ยิ่งอายุมากยิ่งมีกินมีใช้ ยิ่งแก่ยิ่งร ว ย ดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวຮาศีพิจิก คือดาวศุกร์ จะนำพามาซึ่งคนรักและความร่ำร ว ย เมื่อดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เดือนการเงินเป็นมหาจักร ความหมายว่าຮาศีพิจิก ใครที่เคยอาภัพรัก ความรักจะกลับคืน คึกคักและเป็นเหตุให้นำพาไปสู่ความรุ่งโรจ น์ร ว ย หลังจากที่อกหักรักคุดมาอย่างย าวนานเกือบ 2 ปีแล้ว แต่หลังจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด ว งจะโดดเด่นที่สุดในช่วงนี้ เพราะดาวศุกร์โคจรเป็นดาวมหาจักรในด ว งการเงิน ต้องขยันบุกบั่น ไม่หยุดทำมาหากิน เพราะเหนื่อຍแล้วจะร ว ย เป็นโอกาสอันดีที่ชาวຮาศีพิจิก จะต้องเลิกทำตัวไร้แก่นส า ร แล้วลุยลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของความร ว ยคือการให้ทาน ใครที่ทำทานตลอดชีวิต ทานที่ทำกับคน ทานที่ทำกับพระ หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงเป็นสาเหตุร่วมที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำร ว ย และช่วงเวลาของความร ว ยคือช่วงนี้ เดือนมิถุนายน ถึงกันย ายนเท่านั้น รีบพลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก ข้อดีเหล่านี้จะนำพาด ว งชะตาของคุณให้รุ่งโรจ น์ ยิ่งอายุมาก ยิ่งมั่งมี ยิ่งแก่ยิ่งร่ำร ว ย

ຮาศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

การง า นโดดเด่นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีทำการค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ ง า นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ง า นที่เกี่ยวกับการให้อารมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะมีโชคลาภรายได้เข้ามาอยู่ไม่ข า ด แต่หากเป็นง า นประจำในหน่วยง า นของรัฐ หรือง า นในองค์กรใหญ่ จะมีแต่ความอึดอัดไร้อิสรภาพ ไม่คล่องตัวติดขัด มีความทุกข์ใจเกิดขึ้น กลุ่มคนที่จะสามารถพลิกแพลงวิกฤตเป็นโอกาส จะเป็นพวกคนที่รับง า นจำพวกก่อสร้าง ออกแบบ วางแผนโครงการก่อสร้าง ง า นนำเข้าส่งออกก็ไปได้สวยในช่วงกลางปีเป็นต้นไป

แต่ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวัง คืออาจได้ของมีตำหนิ หรือลงทุนไปมากแต่กลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องอาศัยความอดทนในการพย าย ามลุกขึ้นใหม่ให้ได้ จิตใจต้องมั่นคงเป็นเ รื่ อ งสำคัญ ใครที่อย า กทำธุรกิจส่วนตัวควรคิดและลงมือจริงจังได้แล้ว

ຮาศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ในเ รื่ อ งการง า น คุณมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือย้ายง า น แล้วรายได้ที่ได้รับค่าตอบแทนที่ได้มักจะสมเหตุสมผล ผู้อื่นมักแสดงความยินดีกับคุณ แต่ตัวคุณต่างหากที่จะไม่พอใจ เพราะด้วยปัญหาการเงินและการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่ก็จะเป็นปัญหาได้เช่นกัน บางครั้งคุณทำตามหน้าที่อย่างเดียว ไม่ได้พลิกแพลงให้เกิดการพัฒนา เพื่อปกป้องตัวเองจากความผิดพลาด ความกลัวความล้มเหลว ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยน นั่นจึงทำให้คุณย้ำเท้าอยู่กับที่ ไม่เจริญในหน้าที่การง า น นำพาไปสู่ความเ บื่ อหน่าย แต่ถ้ารู้จักเรียนรู้ประสบการณ์จากความผิดพลาดหรือวิธีการใหม่ ดูบ้าง ภูมิต้านทานของคุณก็จะสูงขึ้น แม้จะมีแผลบ้าง แต่ก็เป็นผลดีกับตัวคุณ

ชาวຮาศีมังกรมักจะประสบความสำเร็จจากน้ำพักน้ำแรง ด้วยสองขาสองแขนของตัน ไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งแต่ลาภลอยหรือโชคชะตา ดังนั้นพิจารณาตัวเองดู ว่าคุณคือใคร ต้องการอะไร คุณจะไปทางไหน หยุดความน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนา แล้วชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และต้องรู้จักเรียนรู้พัฒนาการสื่อส า ร และมีศรัทธากับการลงแรงลงใจ โอกาสของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง

ຮาศีพฤษภ ( 16 พ.ค. -15 มิ.ย. )

ปีนี้เป็นปีที่มีหลากหลายเ รื่ อ งราว เหมือนจะมีเ รื่ อ งเข้ามามากมาย แต่คุณก็ยังสามารถรับมือได้เพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งมีความยุติธรรมให้คุณเสมอ โดยภาพรวมแล้วนับว่าเป็นปีที่สบายไม่มีอะไรที่หนักหนาเกินกว่าใจคุณจะรับไหว สำหรับการง า นหรือการเรียน อยู่ในจังหวะที่ขึ้น ลงเอาแน่เอานอนไม่ได้มากนัก เอาโน่นมาโปะนี่ ถูไถไปเพื่อความอยู่รอด มีเ รื่ อ งที่ต้องระมัดระวังเป็นอันมากถึงมากที่สุด คือเ รื่ อ งของการถูกหุ้นส่วน คู่หู ผู้ร่วมธุรกิจ หรือคู่ค้าหักหลัง ยิ่งไว้ใจมาก ยิ่งเจ็ບหนัก อย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไป

คนที่โสดจะพบรัก เจอคนที่รอคอยในเวลาที่เหมาะสม จะแต่ง จะหมั้น สามารถเกิดขึ้นได้หมด แต่จะพบอุปสรรคอยู่บ้าง อาจเกิดจากความไม่เห็นชอบของผู้ใหญ่ การเงิน โชคลาภ บุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในอดีตจะหนุนนำให้คุณพบความเจริญ มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ด ในทางกลับกันถ้าสร้างกรรมมาก็จะได้รับผลกรรมเกิดการสูญเสีຍทรัพย์สินเงินทองได้ การเ สี่ ย งโชคเ สี่ ย งด ว งอาจประสบผลดี

ຮาศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ในภาพรวมแล้ว ด ว งการง า นโดดเด่นมาก ถ้าเป็นเ รื่ อ งของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการที่เป็นระบบ มีวินัย ผลง า นในปีนี้ จะส่งผลให้คุณได้รับข่าวดี หรือได้รับความนิยมยกย่อง ได้รางวัล ได้เกียรติยศ ผู้คนจะชื่นชม ให้การสนับสนุน ผู้ร่วมง า นให้ความไว้วางใจ คนที่เคยสบประมาทจะล่าถอยไปเอง เ รื่ อ งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือ ต้องเริ่มเปิดตัวเองให้กว้าง ออกสังคมพบปะผู้คนใหม่ ให้มากขึ้น ความกระตือรือร้นจะพาคุณไปช่องทางใหม่ และจะได้มิตรทางการง า น ที่จะนำพาคุณไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต คาดหวังสิ่งใดในเ รื่ อ งหน้าที่การง า น การสอบแข่งขัน มักประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะ เพราะมีผู้เป็นแรงสนับสนุน และตัวคุณเองก็มีความมุ่งมั่นเต็มกำลัง

ຮาศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ชาวຮาศีธนูด ว งชะตาโดดเด่นมากในครึ่งปีหลัง เ รื่ อ งง า นจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ หรือบางคนอาจได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนสถานที่ทำง า น อะไรก็แล้วแต่ล้วนส่งผลดีต่อชาวຮาศีธนู แรก อาจจะดูย ากแต่พอเริ่มต้นแล้วกลับง่ายกว่าที่คิด หากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นโอกาสที่ดี ยิ่งเป็นง า นที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง หากมีการร่วมหุ้นลงทุนจะได้เพื่อนร่วมง า นที่ดีมีศักยภาพ มีความสามารถ ทักษะดี รั กษ าเขาเอาไว้ให้นาน ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกเองว่าคนไหนที่คุณสามารถพึงพาได้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณได้

สำหรับคนที่ตกง า น หรือมีปัญหากับง า นที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้อดทนรอสักหน่อย เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีแล้วด ว งจะเปลี่ยน สิ่งดี จะเริ่มเข้ามา ปัญหาและอุปสรรคจะคลี่คลาย คุณปรับตัวได้ดี และเมื่อข้ามพ้นปีไปจะหายใจโล่งขึ้น หากใครมาเสนอง า นใหม่ให้คุณ แม้ระยะทางจะเป็นอุปสรรค แต่ขอให้ลองพิจารณาบรรย ากาศในการทำง า นประกอบ ถ้าได้โยกย้ายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะเป็นผลดีกับตัวคุณ มีความก้าวหน้ามากขึ้น ได้ค้นพบว่าตัวเองเหมาะจะไปทางไหนกันแน่ ด ว งง า นจะรุ่งมากอย่างคาดไม่ถึงเ ล ยทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย