8 ปีนักษัต รนี้ ชีวิ ตจะพ้ นทุ กข์โ ศ ก เต รีย มรั บโชคให ญ่ 2 ชั้น ไ ด้ร ถ ได้บ้า น ได้ที่ดิ น

8 ปีนักษัต รนี้ ชีวิ ตจะพ้ นทุ กข์โ ศ ก เต รีย มรั บโชคให ญ่ 2 ชั้น ไ ด้ร ถ ได้บ้า น ได้ที่ดิ น

ท่านที่เกิดปีชวด

ในรอบปีถึงสองปีที่ผ่าน ชีวิตมัวแต่ไปพัวพันกับเ รื่ อ งรักใคร่มากเกินไป จ นเสีຍการเสีຍง า น หากตอนนี้ทุกอย่างที่คิดที่ฝันไม่เป็นดั่งที่คาดหมายไว้ ก็ลองถอยมา 1 ก้าวก่อน ลองกลับมาทบทวนตัวเองดีสักครั้ง แล้วอย่าไปน้อยใจว่าตัวเอง ไม่มีดีอะไร ถึงได้ผิดหวังอยู่ซ้ำ

หากลองมองคนที่ลำบ ากกว่าคุณตอนนี้ ถ้าคุณเห็นแก่นแท้ ก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณดีกว่าอีกหลายคนมากแ ค่ไหน แน่นอนว่า 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมานี้ คุณเหนื่ อ ยสายตัวแทบข าดทั้งในเ รื่ อ งครอบครัว เ รื่ อ งรัก และการเงิน แต่ขอให้เชื่ อเถอะหนาหลังจากปลายกุมภาต่อจากนี้ ทุกสิ่งอย่างจะเปลี่ยนไป ชีวิตจะเปลี่ยน

ภาระหน้าที่จะมากขึ้นเป็นกอง แต่ชีวิตจะดีเลิศเป็นไหน ต้นเดือนเมษานี้ก็ดูวันดีในการออกรถ ซื้อบ้านได้เ ล ย และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ท่านที่เกิดปีมะเมีย

ดว งชะต าที่จะร ว ยยั่งยืนก็คือต้องร ว ยด้วยลำแข้งของตัวเอง ยิ่งบวกกับมีดว งเฮงด้านโชคลาภ ยิ่งทำให้ชีวิตมีกำลังใจในการทำง า นและก้าวต่อไป และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกเดือน แต่อย่าลืมว่า ยิ่งรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน ต้องคุมค่าใช้จ่ายดี อย่าให้กิเลศความอย ากมีอย ากได้ครอบงำ

 

ดว งของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเ ล ยทีเดียว การง า น การเงิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่าง แม้นสุ ขภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ จงร ะวังความขี้เกี ย จของตัวเองให้ดี แน่นอนว่าดว งคุณเป็นผู้มีวาสนา เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่

บ้าน และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 7 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

 

ท่านที่เกิดปีมะโรง

ท่านใดกำลังสิ้ นหวัง ท้ อแ ท้ 4 ถึง5 ปีที่ผ่านมาชีวิตย่ำอยู่กับที่ เพื่อนฝูงคนอื่นเขาไปไกลขนาดไหนแล้ว เรายังอยู่ที่เดิม หลังจากที่อ่ านบทความนี้แล้วนั้น ขอให้เริ่มคิดให้ ทำใหม่

ขอให้อ ด ท นเพิ่มขึ้น เงียบให้มาก ทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว หลั 28 กุมภาพันธ์ นี้ไป บ้านหลังใหญ่ รอคุณอยู่นะ รู้ไหมว่าแท้จริงวาสนาคุณนั้นดีเลิศเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของปีนี้เ ล ยทีเดียว

ขยันหา ขยันทำ คุณไม่มีวันอั บจ นแน่นอน และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ท่านที่เกิดปีกุน

ชีวิตล้ มเหล วด้วยกันมาแล้วหลายครั้ง หลายครา ทำง า นหาเงินงกจ นแทบไม่ได้กลับบ้านเกิด เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันเขาก้าวหน้าไปไกลถึงไหนแล้ว แต่เราผ่านมาเป็น 10 ปี ยังย่ำอยู่กับที่ ยิ่งทำเหมือนยิ่งจ น ดูในโลกออ นไลน์เพื่อนรุ่นเดียวกัน บางคนออกรถใหม่

บางคนเพิ่งซื้อบ้านใหม่ จ นบางทีแอบน้อยใจในชะต าชีวิตตัวเอง อย ากบ อ กว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ไม่มีใครโชคดีไปตลอด และไม่มีใครโชคร้ ายไปตลอด ขอเพียงแ ค่อย่าประม าท ในการใช้ชีวิต อย่าละทิ้งความดี ความขยัน ความกตัญญู 3 สิ่ งนี้จะดลให้ชีวิตคุณรุ่งโรจ น์อย่างไม่คาดฝัน และหลังพ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้น

ชีวิตจะผลันเปลี่ยน เตรียมมีโชคได้เ ล ยนะ บ้าน รถ คุณจะมีในไม่ช้านี้แล้ว และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ท่านที่เกิดปีมะแม

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วเห น็ ดเหนื่ อ ยกับคน ที่มีแต่เ รื่ อ งเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันมีเ รื่ อ งที่ต้องให้คิดเสมอ จ นบางทีแทบถอดใจ ว่าทำไมตัวเองต้องมาเจอเ รื่ อ งอะไรแบ บนี้ เป็นเว รเป็นก รรมอะไร แม้สุดท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดี สองเดือนแรกของปี 2562 ที่แสนเหนื่ อ ยผ่านไปแล้ว

ต่อจากนี้ เป็นวาสนา ความขยันทำมาหากินล้วน บุญเก่าที่ได้สร้างมา จะช่ว ยให้หน้าที่การง า น การเงิน ประสบความสำเร็จเป็นแน่แท้ ส่วนเ รื่ อ งดว งความรักนั้น ลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าคุณใส่ใจดีแล้วพอหรือยัง และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป

ท่านที่เกิดปีระกา

ใน 2 เดือนที่ผ่านไปนั้นแม้จะไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ถึ งกั บเ เ ย่ ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ดว งชะต าก็ลุ่มดอนมาเรื่อย คนแก่ผมขาว จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต สำหรับคนมีคู่นั้น ให้ร ะวังเ รื่ อ งรักเลิก อย่าทำเป็นเล่นไป อะไรที่ไม่ควรพูดหากรู้ว่าพูดออกไปจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ก็อย่าดีกว่า หลังจากผ่านเดือนกุมภาป็นต้นไป ชีวิตดีพร้อม มีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง

ขอเพียงหมั่นขยันทำมาหากินอย่างที่สุด ดว งชะต าจะดลบัลด าลสิ่งดีให้กับชีวิตคุณเอง แล้วอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะ มาบ อ กแล้ว เน้นย้ำทำบุญ และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 7 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ท่านที่เกิดปีเถาะ

คนเราทำอะไรไปก็ได้อย่างนั้น ร ะวั งความต้องการของตัวคุณเองให้ดี ระวังกิเล ศ นำพาตัวเองไปสู่เ รื่ อ งไม่ดี จ นกลายเป็นทางตันชีวิต อะไรรู้ตัวว่าไม่ดี ก็ลด ละ เลิกเสีຍ เมื่อคุณได้อ่ านบทความนี้ แสดงว่าคุณได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากปีที่แล้ว จากที่เหนื่ อ ย แสนเหนื่ อ ยมานานมาก พอย่างเข้าปลายเดือนกุมภาพันธ์ชีวิตจะเปลี่ยนเ ล ยนะ

เตรียมตัวไว้ได้เ ล ย การง า นจะดีขึ้น หัวหน้าจะชื่นชม รักจะดี คนรักที่คบอยู่คือคู่แท้ แต่หากเข า ดูเห็นแก่ตัวมากเกินไป ก็ต้องเริ่มคิดได้แล้วนะ ปีหน้ารับรองเ ล ยว่า รถคันสวยรอคุณอยู่ ต้องหมั่นขยันหานะคุณ และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ท่านที่เกิดปีฉลู

คนเกิดนักษัตรนี้จริงแล้วเป็นคนบุญวาสนาดีมาก แต่บางคนอาจมีก รรมเก่าติดตัวมามากหน่อย เ ล ยทำให้ช่วงที่ยังไม่พ้นเคร าะห์จึงมักทำอะไร ชีวิตก็ติดขั ดไปซะหมด แต่อย่าเพิ่งถอดใจ ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ อ ดใจอ ด ท นรอหน่อย ช้าได้พร้าเล่มงาม หากผ่านเดือกุมภาพันธ์ไปได้ ชีวิตจะกลับด้าน ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้

ง า นที่เกี่ยวข้องกับการขาย นายหน้า อาหาร เครื่องดื่ม ทำด้านนี้จะได้เงินเพิ่มขึ้น หลายอย่างดีขึ้นเป็นเท่าตัว และหลังพ้น 28 กุมภาพันธ์ไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ดว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร ว ย มีเกณฑ์จับเงิน 7 หลัก จ นได้ปลดห นี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ นแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย