ห ม อ ดูโบ รา ณเอาม าคำนว ณแล้ ว เปิ ดคำทำน ายตา มอา ยุ บอ ก ชะตาตา มหลั กโบรา ณ

ห ม อ ดูโบ รา ณเอาม าคำนว ณแล้ ว เปิ ดคำทำน ายตา มอา ยุ บอ ก ชะตาตา มหลั กโบรา ณ

ใครที่ชอบดูด ว งเชิญทางนี้เ ล ยจ้า วันนี้เราจะมาทำนายตามอายุ ในหลักของหมอดูโบราณเอามาคำนวณแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ต่าง ที่บอกถึงเ รื่ อ งราวชีวิตของคนผู้นั้นได้อย่างแม่นมากทีเดียว

มีหลายศาสตร์การทำนายอย่างมากที่ใช้วันเดือนปีเกิดมาช่วยในการทำนาย เพราะว่ามันแม่นมาก เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เล ขอายุของเรานั้นเปลี่ยนไปทุกปี นั้นก็เป็นเพราะชะตาเองก็เปลี่ยนไป

เพื่อน อย า กจะทำนายชะตาจากอายุของตนเองตามศาสตร์โบราณดูหรือยัง ซึ่งมีวิธีการทำนายไม่ย ากอะไรลองทำตามนี้ได้เ ล ย

1. อายุปัจจุบันของคุณตอนนี้คือเท่าไหร่ แล้วก็เอาไปคูณกับ 12 เช่น อายุ 25 ปี ก็เอา 25 x 12 = 300

2. ได้ผลการคำนวณออกมาแล้วก็เอาตัวเล ขนั้นมาบวกกัน เช่น เราได้ตัวคูณอายุจากข้อ 1 นั้นคือ 300 ก็เอามาบวกกัน 3+0+0 = 3 นั่นเอง

3. พอได้เล ข 3 มา หรือคำนวณอายุคุณแล้วได้เล ขอะไรก็ไปอ่ า นคำทำนายตามนั้นเ ล ย

เล ข 1 กับ 8 ทำนายว่า ในปีนี้นั้นสำหรับคนที่ได้เล ข 1 กับ 8 อาจจะไม่ค่อยดีนัก อะไรก็เหมือนจะແย่เสีຍมากกว่า  ปั ญหารุมเยอะเหลือเกินต่างก็ถาโถมเข้ามาอยู่ไม่ข า ด ทำเอาເครียດกันเ ล ยทีเดียว บางคนເครียດหนักมากจ นทำให้เจ็ບป่ ว ยได้เ ล ย ถ้าจะให้ดีควรมีสติเข้าไว้แล้วค่อย คิดหาทางออก และช่วงนี้จะต้องระมัดระวังอุ บั ติ เห ตุ ระวังคำพูดของตัวเอง ฉะนั้นจะพูดจะทำอะไรก็คิดให้ดี ก่อน

เล ข 2 ทำนายว่า เป็นเล ขที่ดีเ ล ยล่ะ ด ว งดีมากชีวิตจะต้องเจอกับเ รื่ อ งโชคดีอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเ รื่ อ งง า น ความรัก ทุกอย่างดีไปหมด มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วย แถมมีแววว่าจะแต่งง า นอีกด้วยนะ หากใครที่แผนง า นอย า กจะลงมือทำอะไรก็ให้จัดการได้เ ล ย อย่าไปกลัวกับคำว่าไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงทองของคุณ

เล ข 3 ทำนายว่า จะต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเ รื่ อ งไม่ดีได้ แต่ก็ไม่ค่อยร้ า ยแรงอะไรนัก หากต้องทำอะไรที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมก็ให้มีสติเข้าไว้ เพราะถ้าหากพลาดอาจจะทำให้ความก้าวหน้าของคุณหยุดลงเ ล ยนะ อีกทั้งต้องระวังภัย จากคนผิวดำด้วย และระวังเ รื่ อ งการเดินทางทางน้ำด้วยนะ โดยเฉพาะกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น แต่ต่อให้ว่ายเป็นก็ต้องระวังเหมือนเดิม

เล ข 4 กับ 9 ทำนายว่า เป็นเล ขดีทีเดียวจะมีโชคลาภเงินทอง จะเกณฑ์จะได้รับทรัพย์สินมากมาย ชีวิตคุณจะได้เกี่ยวข้องกับเงินทองตลอด ทรัพย์ก้อนใหญ่มาแล้ว การง า นยังดี การเงินก็เยี่ยม มีแววจะได้เลื่อนตำแหน่ง หรือจะได้รับมรดกมากมายอีกด้วย แต่ก็ไม่แปลว่ามันจะได้มาในคราวเดียวนะ และทำบุญเยอะ เข้าไว้จะได้มีบารมี มีบุญเยอะ จะได้ดึงดูดเ รื่ อ งโชคดีเข้ามาเรื่อย

เล ข 5 ทำนายว่า สำหรับเล ขนี้นั้นจะเด่นมากในเ รื่ อ งของการง า น และโชคดีที่มีเจ้านายที่ดี และหากมีลูกน้องก็เป็นคนดีเหมือนกัน ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นด้วย ด ว งของคุณนั้นดีมากทีเดียวหากได้เล ข 5 ถือว่าเป็นเล ขมงคลอีกเล ขเ ล ย

เล ข 6 ทำนายว่า ในช่วงปีนี้คุณมีโอกาสจะได้เริ่มอะไรใหม่ ที่ยังตั ดสินใจไม่ได้อยู่นาน หากอย า กจะทำอะไรจริงจังสักอย่างก็เริ่มได้ในช่วงปีนี้เ ล ย อย า กจะเรียนก็ให้เรียน อย า กจะทำง า นก็จงทำง า น เนื่องจากคุณเองก็มีคนคอยจับตาดูอยู่ว่าคุณจะทำอะไรกันแน่ มีเพื่อนดี มีครอบครัวดี และทุกคนล้วนแต่คอยเกื้อหนุนให้คุณเสมอ

เล ข 7 ทำนายว่า ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะในช่วงนี้หากคุณได้เล ข 7 อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อย จ นเหนื่อຍในการหาเงินหาทอง ทั้งที่รายรับก็ยังเท่าเดิมแต่รายจ่ายกับเพิ่มมาให้เพลียอย่างมาก และให้ระวังคนยืมเงินจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยอย่าใจอ่อนเกินไป หัดปฏิเสธบ้างก็ได้แม้แต่คนสนิทก็ยังไม่ควรให้ เนื่องจากว่าแ ค่ตัวคุณเองกับครอบครัวก็ยังคงลำบากอยู่เ ล ย

ลองทำนายดูแล้วเป็นอย่างไรบ้าง และไม่ว่าจะต้องเจอกับสิ่งดีหรือ ร้ า ย ก็จงรับรู้ไว้เสมอว่าทุกอย่างมันไม่จีรัง แม้มันจะร้ า ยสักวันก็จะต้องดีเหมือนกัน ถ้ามันดีก็ควรรั กษ าไว้และหากมันพลิกไป ร้ า ย ก็จะต้องมีสติ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง หากชีวิตมีแบบแผนอย่างน้อยก็จะช่วยได้เหมือนกัน

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย