หลั งอ ายุ 30 คุ ณจ ะเป็ นอ ภิ ม ห าเ ศ ร ษฐี 4 ร าศีมีเกณฑ์ เป็นมหาเ ศ ร ษฐี ตามช่วงอ า ยุ

หลั งอ ายุ 30 คุ ณจ ะเป็ นอ ภิ ม ห าเ ศ ร ษฐี 4 ร าศีมีเกณฑ์ เป็นมหาเ ศ ร ษฐี ตามช่วงอ า ยุ

คนที่เ กิดຮาศีกันย์

แ น่ น อ นว่าช่วงนี้คุณดูไม่ค่อย จะมีความสุขเท่าไหร่ มีทุกข์เป็นอย่างมาก แต่ไม่นานหรอกนะ เพียงคุณค่อยจัดกับปัญห าทีละอย่าง จัดสรรค์เวลาตามที่ทางเราบอก ชีวิตจะพลิ กเ ล ยทีเดียว ย้ำนะ เ รื่ อ งการจัดการเวลา ช่วงก่อนอายุ 30ปีนั้น คุณสามารถออกรถ ซื้อบ้านได้เ ล ยแหละ อาจติดขัดเ รื่ อ งเงินบ้าง แต่ก็จะมีผู้ใจบุญคอยสนับสนุน คอยช่วยเหลือ คนรักของคุณเป็นหนึ่งในนั้นเ ล ยทีเดียว หลังอายุ 30คุณจะมีกิจการอ อ นไ ลน์เป็นของตัวเอง ขา ยโน้นขา ยนี่ ร ว ย เจริญทุกอย่างที่ตั้งใจทำ ช่วงอายุ 40-50สุขภาพเริ่มแ ย่ เพราะไม่ใส่ใจเ รื่ อ งพวกนี้เ ล ย แต่ท้ายที่สุดนั้น คุณจะกลับมาออกกำลังกาย หลังจากได้อ่า นบ ทความดว งวันนี้ ขอให้ตั้งใจทำตามที่บอก แล้วชีวิตจะดีเอง เราเกิดหนเดียว ทำให้มันดี เชื่อแล้วทำ ชีวิตเจริญแน่นอน หลังอายุ 60เริ่มสบายไม่ขัดสน มีลูก มีหลานคอยเลี้ยงดู อยู่ด้วยกันจ นแก่ เป็นຮาศีที่บั่นปลายชีวิต ที่มีความสุขเป็นอันดับ1 เ ล ยก็ว่าได้ ห า กว่าดีอย่ าลื มแ ช ร์เ ก็ บไว้เป็นกุศลนะ กล่าวสา ธุ ขอให้เกิดผ ล เป็นจริ งดั่ งคำทำน า ย

คนที่เ กิดຮาศีมังกร

แ ม้ คุ ณอ ยู่ ในช่วง มีความสุข อาจมีทุ กข์ใจบ้างเล็ กน้ อ ย ไม่มากจ นเกินไป หากคุณอายุไม่ถึง 30ปี ชีวิตคุณในช่วงนี้อาจมีเ รื่ อ งเงินเป็นหลัก เป็นทุ กข์ถนัด แต่ไม่ช้าไม่นาน คุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใจ เป็นของตัวเอง บ้าน รถ สิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่ หากคุณอายุเ ล ย 30ปีขึ้นไป จ นถึงช่วงอายุ 60 ชีวิตคุณอาจขัดสน ในช่วง 30-40ปี มีน้อยใช้น้อย อย่าพย าย าม มีเหมือนคนอื่นให้มาก ให้ดูตัวเองเป็นหลักก็พอ ไม่งั้นคุณจะทุ กข์ใจ หลังช่วงอายุ 40ปีขึ้นไปแล้ว คุณจะมีรถอีก 1คัน หนี้สินบ้าน รถเริ่มหมดสิ้น ชีวิตได้ตั้งตัว ได้มีความสุขกับลูกหลาน หยิ บจับอะไรก็เ ฮง ก็ร ว ย ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น กล่าวส า ธุขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่งคำทำน า ย

คนที่เ กิดຮาศีสิงห์

ห า กคุณรู้สึกเ หนื่อย จงมองคนที่ไม่มี ช่วงชีวิตคุณนั้น อาจต้องเดินทางบ่อย ไม่ใช่ไ ม่ดีนะ ดีมากเ ล ยจะบอกให้ แต่คุณต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องแ ค่นั้นเอง อย่าลืมที่จะหาเงินเพื่อ มาใช้ในอนาคตด้วย คุณเป็นพวกหยิ่ ง มักทำอะไรไปแบบไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกผู้อื่นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคน ช่วงอายุก่อน 30นั้น คุณดูเหมือนสุขสบาย แต่ลึกไม่ใช่ขนาดนั้น การเงินก็ดีแต่ยังพย าย ามไม่มากพอ ทั้งที่คุณสามารถทำได้มากกว่านี้เป็นเท่าตัว หากขยันหา เงินทอง บ้านรถจะมาในอีกไม่ช้า แน่นอนว่าก่อนอายุ 30ปี หลังอายุ 30คุณเริ่มสบาย มีกิจการเป็นของตัวเอง มีลูกน้องที่ซื่อสัตว์ ชีวิตมีความสุข ไม่ทุ กข์ร้อ นใ จอะไร จะเป็นห่วงก็แ ค่เ รื่ อ งสุขภาพนี่แหละ คุณเป็นพวกไม่ค่อยออกกำลังกาย เน้นกินเสี ยมากกว่า อายุหลัง 40 คุณเริ่มรู้สึกว่า ต้องออกกำลังกาย เพราะสุขภาพไม่ค่อยดี แต่ไม่ถึ งกั บป่ ว ยร้ ายแ ร ง ช่วงอายุ 50-70ชีวิตสุขสบาย เป็นสุข ไม่ทุ กข์ร้ อนใจ เป็นวัยที่ร าศีอื่นน่าเป็นห่วงเ รื่ อ งสุขภาพมาก แต่ถ้าหากคุณดูแลสุขภาพในช่วงนี้ อายุ50+ คุณจะเป็นร าศีที่สุขภาพดีที่สุดในวัยนี หากว่าดีแช ร์เก็ บไว้เป็นกุศล กล่าวส าธุ ขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่ งคำทำนา ย

คนที่เ กิดຮาศีเมษ

คุ ณอ ยู่ในช่วงที่ทำง า นหนั ก เหน็ดเหนื่ อยกับสิ่งรอบกาย ทั้งเ รื่ อ งง า น เ รื่ อ งเพื่อน หากคุณอายุไม่ถึง 30ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังกอบโกยเงินทอง คุณเป็นคนมีเซ้ นต์ในเ รื่ อ งการหาเงิน การเลือกเพื่อน ถ้าหากคนไหนไม่ดี คุณเป็นคนที่สามารถตั ดเขาออกจากวงโคจรคุณไปได้อย่างง่ายดาย หลังอายุ 30ปี ชีวิตเป็นสุข ผ่อนบ้านสำเร็จ มีกิจการหลายอย่าง แต่ก็ເครียດเ รื่ อ งเวลา ยังไม่สามารถจัดสรรค์เวลาได้มากเท่าไหร่ หลัง 40ปี เริ่มลงตัว หลายอย่างที่ได้เริ่มทำมา เป็นรูปร่าง เป็นเพราะบุญเก่า ที่คอยเกื้อหนุน ช่วงอายุ 50-65ปี ชีวิตสุขสบาย ไม่ทุกข์ร้อนใจอะไร ทำอะไรก็ร ว ย ลงตัวไปหมดทุกอย่าง หากว่าดีก็แ ช ร์เก็บไว้ เป็นกุศล กล่าว ส า ธุ ขอให้เกิดผล เป็นจ ริ งดั่งคำทำน า ย

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย