อีก 5 เดือนหลังจากนี้เผย 6 ຮาศี ที่สิ่งดี โช คลา ภ เงินทอ ง จะมีตลอ ด เพร าะดา วพฤหั สเดิ นถอ ยหลั ง มีเงิ นก้ อนโ ต บ้า นหลั งให ญ่

อีก 5 เดือนหลังจากนี้เผย 6 ຮาศี ที่สิ่งดี โช คลา ภ เงินทอ ง จะมีตลอ ด เพร าะดา วพฤหั สเดิ นถอ ยหลั ง มีเงิ นก้ อนโ ต บ้า นหลั งให ญ่

เผย 6 ຮาศี ที่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน ดาวพฤหัสเดินพักร์ (ถอยหลัง) เข้าຮาศีพิจิก ได้ตำแหน่งมหาจักร จะมีสิ่งดี เกิดขึ้นกับคนเกิดลัคนาหลายຮาศี ตั้งแต่วันนี้ไปจ นอีก 5 เดือนข้างหน้า

ลัคนาຮาศีกรกฏ

พฤหัสตรีโกณในภพปุตตะ ลูกหลาน บริวาร ลูกน้อง บ้าน รถ ที่ดิน มีเกณฑ์ ว่าจะมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ เพราะเส้นทางด ว งดาวเปิดให้มีโชคทางด้านนี้

ลัคนาຮาศีมีน

พฤหัสตรีโกณในภพศุภะ ความเจริญ ความผาสุก โชคลาภ และอำนาจวาสนาของชีวิต จะขยับตัวดีขึ้นกว่าเดิม ทำอะไรก็รีบทำเสีຍ

ลัคนาຮาศีพิจิก

ดาวพฤหัสทับลัคนา ช่วงนี้ถือว่า ด ว งเปิดดาวให้คุณไปจ นถึง 30 ตุลา จะค้าขายหรือทำอะไรก็รีบทำ ถ้ามีปัญหาผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเต็มที่

ลัคนาຮาศีกันย์

พฤหัสโยคหน้าให้คุณในเรือนสหัสชะ จะทำอะไรกับเพื่อนหรือหุ้นส่วน คนรู้จัก จะมีแต่ผลประโยชน์ตามมา จะทำอะไรก็รีบทำเสีຍในช่วงดี แบ บนี้

ลัคนาຮาศีมังกร

ดาวพฤหัสโยคหลังในเรือนลาภะ ช่วงนี้ทำมาหากินลาภผลจะเข้ามาชุกชุมกว่าปติ แต่ต้องลุยเปิดง า นก่อนถึงจะมีโชคเข้ามา หรือเอาง า นที่ทำแล้วไปปรึกษาผู้ใหญ่จะให้โชคหรือง า นง่ายกว่าปกติ คนนั่งรอโชคให้เข้ามาเองจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากดาวดีตำแหน่งนี้

ลัคนาຮาศีพฤษภ

ดาวพฤหัสเล็งในเรือนปัตนิ ทำอะไรกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนน่าจะดี เพราะจะช่วยเหลือทำมาหากินหรือเอาโชคลาภมาให้กันเต็มที่ คนที่มีปากเสีຍงกับคู่ครองก็จะกลับมาหวานกันไปย าวอีกหลายเดือน

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย