หลังจากนี้จะพ้ นช่ว งที่ไ ม่มีเป็ นมั่ งมี 5 ຮ าศีที่ “ยิ่ งแ ก่ยิ่งร ว ย” เงิ นท อ งไห ลเข้ าก ระเป๋ าโก ยแท บไ ม่ทั น

หลังจากนี้จะพ้ นช่ว งที่ไ ม่มีเป็ นมั่ งมี 5 ຮ าศีที่ “ยิ่ งแ ก่ยิ่งร ว ย” เงิ นท อ งไห ลเข้ าก ระเป๋ าโก ยแท บไ ม่ทั น

ต้องบอกไว่ก่อนเ ล ยว่า ความเชื่อเหล่านี้มันก็แล้วคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่หมอด ว งบางคนทายแม่นมาก และวันนี้เราจะพาไปดู 5 ຮาศีที่ยิ่งแก่ยิ่งร ว ย เงินทองไหลล้นกระเป๋๋าเ ล ยทีเดียวจะมีຮาศีไหนบ้างไปดูกัน

5. ຮาศีมังกร

ชาวຮาศีมังกรมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในตัว แต่อารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นเจ้าความคิด ชอบคิดมาก เป็นຮาศีที่มีความเอนเตอร์เทนอยู่ในตัว ดังนั้นคนรอบข้างจึงชอบที่จะอยู่ร่วมกับคุณ เพราะมีแต่ความเฮฮา คุณเป็นคนที่โกรธจริงจัง บางครั้งทำให้เสีຍความสัมพันธ์ดี ไป จึงควรลดความเจ้าคิดเจ้าເເค้นลงบ้าง จะนำพาชีวิตพบความสุขและความเจริญ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นชาวຮาศีมังกรจะเป็นที่ถูกตาต้องใจของคนรอบข้าง เพราะความที่สนุกและเข้ากับคนง่าย

4. ຮาศีกันย์

ชาวຮาศีกันย์เป็นคนที่รสนิยมในตัวเองสูง เจ้าระเบียบ ชอบวางแผน แอบเป็นคนที่คิดไม่หยุด คิดเล็กคิดน้อยตลอดเวลา เก็บทุกเ รื่ อ งมาคิด แต่กลับเป็นดาวเจ้าเสน่ห์เพราะพื้นฐานด ว งของคุณเรียกว่าสวยในตัว แต่หากกำจัดความคิดด้านลบได้จะยิ่งดี จะทำให้กลายเป็นคนเจ้าเสน่ห์หนุนนำให้ชีวิตรุ่งเรือง เมื่ออายุเพิ่มขึ้นชาวຮาศีกันย์จะได้เป็นระดับหัวหน้า เพราะความเก่งและรู้จักจัดการของคุณ

3. ຮาศีกรกฎ

ชาวຮาศีกรกฎเป็นคนที่สู้ชีวิตและรู้จัดอดทนอดกลั้น ชอบความสวยความงาม หากเป็นหญิงจะเป็นดาวเด่นในท้องฟ้า เจ้าเสน่ห์ในฝูงชน คุณเป็นคนไฮเปอร์ไม่ค่อยชอบหยุดนิ่ง ดังนั้นจึงมีเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่รู้จักจำนวนมาก เป็นຮาศีที่จินตนาการสูง จึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นชาวຮาศีกรกฎจะร่ำร ว ยจากประสบการณ์ของตน ดังนั้นต้องขยันเรียนรู้

2. ຮาศีมีน

เป็นຮาศีที่ลึก แล้วแข็งแกร่ง นิ่ง สุขุม พูดน้อยต่อยหนัก แต่หากได้พูดคนจะไม่หยุด เป็นคนจริงใจ รักใครรักจริง ทำให้ชาวຮาศีมีนมีเพื่อนฝูงและมิตรเยอะ บางครั้งดูเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุ นแร งไปหน่อย แต่หากรู้จักพูดจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นຮาศีมีนจึงมีสหายและมิตรแท้อยู่เคียงข้าง

1. ຮาศีพิจิก

ชาวຮาศีพิจิกมีความมั่นใจในตัวเองสูง รู้จักพูด รู้จักเจรจา แต่บางครั้งจะเป็นคนไร้เหตุผล เจ้าอารมณ์ ເເค้นฝังใจ กล้าได้กล้าเสีຍ รักเพื่อนฝูงและจริงใจ จึงทำให้ชาวຮาศีพิจิกมีมิตรทั้งแท้และเทียมปะปนกันอยู่ ดังนั้นต้องรู้จักคบคนจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งรือง เมื่ออายุเพิ่มขึ้นชาวຮาศีพิจิกจะเป็นเหมือนจุดรวมบรรดามิตรสหายที่รักกันจริง เพราะคุณทุ่มเทให้ใจคนรอบข้าง

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย