ຮ าศีต่ อไปนี้ ห ม ดเว ร หม ดกรร ม ชีวิ ตพ บแ ต่แส งสว่า ง ศั ต รูแ พ้พ่า ย “6 ຮา ศี” หม ดเว ร หม ดกรร ม พ บเจ อแ ต่ควา มร่ำร ว ย

ຮ าศีต่ อไปนี้ ห ม ดเว ร หม ดกรร ม ชีวิ ตพ บแ ต่แส งสว่า ง ศั ต รูแ พ้พ่า ย “6 ຮา ศี” หม ดเว ร หม ดกรร ม พ บเจ อแ ต่ควา มร่ำร ว ย

ຮาศีต่ไปนี้ หมดเวร หมดกรรม ชีวิตพบแต่แสงสว่าง คนชั่ ว เ ล ว ที่คอยกระแนะกระแหน ทิ่มแทงข้างหลัง สวดมนต์ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้เค้าไป เพราะต่อจากนี้ ชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้น การเงินมาากง า น มีโชคบ้างย างโอกาส ความร ว ยกำลังจะมา เงินทองมากมาย อย่าหน้ามืดอทงหวยจ นหน้าดำ

ຮาศีกันย์ (18 ก.ย. – 17 ต.ค.)

มีโอกาสจะซื้อบ้าน หรือซื้อรถ ได้โชคจากที่อยู่อาศัย การง า นอาจเหน็ดเหนื่อຍมากขึ้น แต่ยังมีรายได้เข้ามามาก สิ่งที่ควรระวังคือ ปัญหาคู่ครองภายในครอบครัว ความขั ด แ ย้ งระหว่างคู่ครองคนรัก มีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้ง และเลิกรากันสูง ควรระวังการใช้อารมณ์ตั ดสินปัญหา

ຮาศีตุลย์ (18 ต.ค. – 16 พ.ย.)

ให้ระวังเ รื่ อ งของอารมณ์ ความหงุดหงิด ความใจร้อน มีค่าใช้จ่ายสูง มีเกณฑ์การเดินทางไกล การโยกย้าย ต่างประเทศ ความรักต้องระวัง ความใจร้อนจะเป็นเหตุแห่งการไม่เข้าใจกัน เพื่อนฝูงสังคมนำความเดือดร้อนมาให้ หรือเกิดปัญหากับคนใกล้ชิด ถือว่าต้องทำบุญสวดมนต์ให้มากในเดือนนี้

ຮาศีมังกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.)

จะมีหลายเ รื่ อ ง หลายอย่างให้ปว ดหัว หงุดหงิด ถูกกดดัน มีภาวะของความฉุดถ่วง รู้สึกไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การง า น มีเ รื่ อ งกดดัน ระวังจะเป็นหนี้สิน ด้านความรักอาจเป็นคนหน้าชื่นอกตรม เพื่อนฝูงสังคม คนใกล้ชิดจะนำเ รื่ อ งเดือดร้อน และความเสีຍหายมาให้ รวมถึงญาติพี่น้องด้วย

ຮาศีพิจิก (17 พ.ย. – 16 ธ.ค.)

ในด้านดีคือ การเงินจะมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้น หาเงินได้ง่ายขึ้น ให้ระวังเ รื่ อ งอารมณ์ จะมีปัญหาเ รื่ อ งเกี่ยวกับความโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ความรักก็จะมีปัญหาไปด้วย เพราะอารมณ์เป็นเหตุ ระวังเ พ ศตรงข้ามเข้ามาทำความเดือดร้อนเสีຍหาย ความรักจะโดนเท

 

ຮาศีเมถุน (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.)

จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การง า น การเงิน และความรัก แต่ให้ระวังเ รื่ อ งรักซ้อน หรือคนรักเก่าจะกลับมา แล้วเกิดปัญหาผิดอกผิดใจ รักสามเส้า ในช่วงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหลายด้านเป็นส่วนมาก สิ่งที่ควรระวัง คือเ รื่ อ งของอารมณ์ และความหงุดหงิดใจร้อน หรือประพฤติไปในทางที่ผิดคุณธรรมศีลธรรม

ຮาศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

มีโอกาสจะประสบโชคดี ได้เงินก้อน มีลาภ ประสบความสำเร็จด้านความรัก เ รื่ อ งที่ควรระวังคือ ปัญหาความขั ด แ ย้ งระหว่างเพื่อนฝูง สังคมคนใกล้ชิด เพราะจะนำเ รื่ อ งเดือดร้อนมาให้ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง การโยกย้ายที่อยู่อาศัย การเดินทางไปต่างประเทศ ระวังปัญหาเ รื่ อ งของสุขภาพไว้ด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย