จั งหวะชีวิ ตสุ ดเฮ ง หม ดห นี้หม ดสิ นโช คช ะต าฟ้ าลิขิ ต “6 ຮาศี” สวร รค์ปร ะท า นพ ร ชีวิ ตสุ ดเฮ ง ทำอ ะไ รก็ร ว ย

จั งหวะชีวิ ตสุ ดเฮ ง หม ดห นี้หม ดสิ นโช คช ะต าฟ้ าลิขิ ต “6 ຮาศี” สวร รค์ปร ะท า นพ ร ชีวิ ตสุ ดเฮ ง ทำอ ะไ รก็ร ว ย

ความเชื่อเ รื่ อ งด ว งชะตามีมาแต่สมัยโบราณ หากช่วงไหนพระรูเคลื่อนย้ายก็จะมีผลต่อด ว งชะตาของแต่ละຮาศี อย่างครั้งส่งผลให้ด ว ง 6 ຮาศี สวรรค์ประทาน ด ว งดีมาก เตรียมรับโชคใหญ่ จังหวะชีวิตสุดเฮง หมดหนี้หมดสินปี 2564 ได้แก….

ลำดับ 6 ຮาศีเมษ (14 เมษายน – 14 พฤษภาคม)

สำหรับผู้ที่เกิด ในຮาศีเมษช่วงนี้ ดูเหมือนว่าจะ มีความสุข ในการใช้ชีวิต จะมีเกือบครบ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เพียงแต่ต้องรอ บางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นสิ่งของใหญ่โต ในช่วงของกลางปี ด ว งการง า นของคุณในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดี เหมือนแต่ก่อน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็กำลังจะก้าวเข้า มามากขึ้น กว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์นี้เป็นต้นไปด ว งการง า นนั้นมีโอกาสได้ร่วมมือได้ร่วมง า นกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งผลกำไรการอย่างชัดเจ นชัดIIจ้ง ไม่มีการหมกเม็ดใดทั้งสิ้น ด ว งการเงินก็กำลังจะดีขึ้น เรื่อยจะ ต้องใช้สติ ในการตั้งใจทำง า นต้องมีระยะเวลาที่ดีในการจัดสรรปันส่วนโชคชะตาชีวิตกำลังจะดีขึ้นเรื่อย คุณต้องใช้ความสามารถ ของตัวคุณเอง และใช้ความเข้มแข็ง ของตัวคุณเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว จะพบกับสิ่งที่ดี ที่กำลังจะก้าวหน้าในอนาคตกาล

ลำดับ 5 ຮาศีตุลย์ (18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน)

สำหรับผู้ที่ เกิดในຮาศีตุลย์ช่วงนี้ จะมีปัญหา ในเ รื่ อ งของ หนี้สิน มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หาเข้ามาแล้ว ก็ไม่พอที่จะ ใช้จ่าย ในชีวิตคนนั้น กำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ พบกรรมเก่า เท่านั้นเอง หมอดูแนะนำว่า ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ภาวนา ให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วไม่เกิน 7 วันชีวิตของ คุณจะดีขึ้น ถนัดตา การง า น ในช่วงของวันที่ 28 มกราคมนั้น มีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสูง จะมีเจ้านายคอยสอดส่องดูแลให้คุณก้าวพ้น จากความย าก ยิ่งด ว งการเงิน แล้วนั้นจะดี ขึ้นมากในช่วงของวันที่ 31 ถึงวันที่ 1 เดือนหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดลบันดาลให้คุณพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่าง ด ว งของคุณมีโอกาสได้โชคชั้นใหญ่จากการสลากใหญ่ และจากการเ สี่ ย งทาย


ลำดับ 4 ຮาศีเมถุน (15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม)

เกิดในຮาศีเมถุน ถึงแม้ว่าชะตากรรมของคุณ ในช่วงนี้ จะต้องพบเจอ กับ ความเหน็ดเหนื่อຍ ในการทำง า น ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อย คุ้มค่า กับ ราคาสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้คุณผ่านมานักต่อนัก แล้วคุณต้องรอระยะเวลา อีกสักพัก บอกเ ล ยว่า ในช่วงเริ่มต้นปีนี้มีเกณฑ์ ที่จะได้ย้ายง า นไป ในทิศทางที่ดีหรือไม่ก็ได้ รับตำแหน่งที่เจริญขึ้น มากกว่าเดิม ทำให้ช่วงชีวิตของคุณ ในเ รื่ อ งของการง า นนั้น ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรือง คุณจะต้องใช้สติ พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างถี่ถ้วน และ รอบคอบ เ รื่ อ งของการทำง า นช่วงนี้ ให้ระมัดระวังในเ รื่ อ งของเอกส า ร สัญญาการ จ้างง า น การตกหล่น ระมัดระวั งเป็นที่สุด เพราะอาจเกิดปัญหาตามมา ในอนาคตได้ ในเ รื่ อ งของการเงินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลำบากช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง า นจะได้รับคำปรึกษาที่ดีจากคนที่เป็นหัวหน้าใครที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ทำกำไรเป็นจำนวนมากในช่วงของต้นปี ชีวิตคนเกิดຮาศีเมถุนกำลังจะดีจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมการเงิน การง า นจะดีมากในช่วงของเดือนมกราคมเตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เ ล ย

ลำดับ 3 ຮาศีกรกฏ (17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

สำหรับผู้ที่เกิด ในຮาศีกรกฎ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ด ว งของคุณจะตกก็ตาม แต่มันก็กำลังจะดีในช่วงของวันที่ 27 กุมภาเป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้น ไปแล้วคุณไม่ต้องไป คิดพิจารณาอะไร ทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบัน ให้ดีก็พอแล้ว ด ว งการง า นของคุณ กำลังจะอยู่ในช่วง แห่งความรุ่งเรือง จะมีความสุขความเจริญก้าว เข้ามาในช่วง ชีวิตของคุณ แต่ให้ระมัดระวัง การถูก เอารัด เอาเปรียบ ซึ่งคนก็จะยอมให้ เขาเหล่านั้น เอาเปรียบ คนได้อย่างง่ายดาย สำหรับในเ รื่ อ ง ของการเงินนั้น ใครที่กำลังก้าว เข้าสู่ความรุ่งเรือง ก็จะมีความรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป สำหรับใครที่อยู่ ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้ รับการช่วยเหลือ จากเ พ ศตรงข้าม และ จากคนที่เป็น ผู้สูงอายุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ຮาศีกรกฎ ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น จะมีความสุข ความเจริญยิ่งยิ่ง ในช่วงของเดือนมกราคม ทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ ของคุณเอง

ลำดับ 2 ຮาศีสิงห์ (17 สิงหาคม – 16 กันย ายน)

ຮาศีสิงห์ช่วงนี้รู้สึกว่า จะด ว งเฮงอย่างมาก จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ แต่ก็ไม่เสมอไป คุณจะต้องระมัดระวั งคู่แข่ง ของคุณ ระวังการถูก เอาเปรียบ เอาช่วงนี้ด ว งชะตา ในเ รื่ อ งของเวรกรรม กำลังเล่นง า นคุณ หมอดูแนะนำว่าช่วงนี้ ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ให้กับเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะพ้นภั ย ไม่เคยเหตุเภทภัย ใดทั้งสิ้น แนะนำว่าให้ทำตามแล้ว ชีวิตคุณจะ ประสบความสำเร็จ ยิ่งในเ รื่ อ งการง า นนั้น กำลังจะดีขึ้นเรื่อยในช่วงของเดือนมกราคมนี้ และในเ รื่ อ งของ การเงินนั้นมีโอกาสที่ จะได้รับโชคชั้นใหญ่ ในช่วงเดือนนี้ ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้น เรื่อย จะมีด ว งโชคลาภจะ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขและยิ้มได้ในอนาคต

ลำดับ 1 ຮาศีธนู (16 ธันวาคม – 14 มกราคม)

เกิดใน ຮาศีธนู ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าฝักใฝ่ในการทำมาหากินมากมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ทำให้คุณพย าย ามมาก ถึงในขณะนี้ ชีวิตของคุณ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ จะพบเจอกับใคร ภาษาความย าก ลำบาก นานานับ ประการก็ตาม แต่คุณก็จะสามารถ ก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ ไปได้ทันควัน ในช่วงของวันที่ 28 กุมภาเป็นต้นไป ด ว งการง า นของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อยช่วงนี้ ให้ระมัดระวัง การจ้องจับผิด และ ให้ระวังการถูก ใส่ร้ า ยป้ายสีจากคนที่ร่วมง า นกับคุณ สำหรับการเงินนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ แบบลับลับ มีโอกาสได้ โชคลาภจากญาติสนิท จะได้รับตัวเล ขมงคลที่สามารถทำให้ คนนั้นรับรู้แห่งความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนในอนาคต

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย