หม ดห นี้หม ดสิ นปี 2563 “6 ຮ าศีด ว งดีม าก” เตรี ยมรั บโช คให ญ่ จั งห วะชีวิ ตสุ ดเฮ งให้กั บเท วด าป ระจำตั ว ข อ งตั วคุ ณเอ ง แล้ วทุ กสิ่ งทุ กอย่า ง จะพ้ นภั ย

หม ดห นี้หม ดสิ นปี 2563 “6 ຮ าศีด ว งดีม าก” เตรี ยมรั บโช คให ญ่ จั งห วะชีวิ ตสุ ดเฮ งให้กั บเท วด าป ระจำตั ว ข อ งตั วคุ ณเอ ง แล้ วทุ กสิ่ งทุ กอย่า ง จะพ้ นภั ย

ลำดับ 6 ຮาศีสิงห์ (17 สิงหาคม – 16 กันย ายน)

ຮาศีสิงห์ช่วงนี้รู้สึกว่า จะด ว งเฮงอย่างมาก จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ แต่ก็ไม่เสมอไป คุณจะต้องระมัดระวั งคู่แข่ง ของคุณ ระวังการถูก เอาเปรียบ เอาช่วงนี้ด ว งชะตา ในเ รื่ อ งของเวรกรรม กำลังเล่นง า นคุณ หมอดูแนะนำว่าช่วงนี้ ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ให้กับเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะพ้นภั ย ไม่เคยเหตุเภทภัย ใดทั้งสิ้น แนะนำว่าให้ทำตามแล้ว ชีวิตคุณจะ ประสบความสำเร็จ ยิ่งในเ รื่ อ งการง า นนั้น กำลังจะดีขึ้นเรื่อยในช่วงของเดือนมกราคมนี้ และในเ รื่ อ งของ การเงินนั้นมีโอกาสที่ จะได้รับโชคชั้นใหญ่ ในช่วงเดือนนี้ ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้น เรื่อย จะมีด ว งโชคลาภจะ มีทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้คุณมี ความสุขและยิ้มได้ ในอนาคต ถ้าคุณอ่ า นแล้ว พบด ว งโชคเงินทอง ให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้พบเจอภายในวันนี้ด้วยเทอญ สาธุสาธุ เกิดผลจริง

ลำดับ 5 ຮาศีตุลย์ (18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน)

สำหรับผู้ที่ เกิดในຮาศีตุลย์ช่วงนี้ จะมีปัญหา ในเ รื่ อ งของ หนี้สิน มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หาเข้ามาแล้ว ก็ไม่พอที่จะ ใช้จ่าย ในชีวิตคนนั้น กำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ พบกรรมเก่า เท่านั้นเอง หมอดูแนะนำว่า ให้อุทิศส่วนบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ภาวนา ให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเทวดาประจำตัว ของตัวคุณเอง แล้วไม่เกิน 7 วันชีวิตของ คุณจะดีขึ้น ถนัดตา การง า น ในช่วงของวันที่ 28 มกราคมนั้น มีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสูง จะมีเจ้านายคอย สอดส่อง ดูแลให้คุณก้าวพ้น จากความย าก ยิ่งด ว งการเงิน แล้วนั้นจะดี ขึ้นมาก ในช่วงของวันที่ 31 ถึงวันที่ 1 เดือนหน้า ทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังดลบันดาล ให้คุณพ้นกับ อุปสรรคปัญหาต่าง ด ว งของคุณมีโอกาสได้ โชคชั้นใหญ่ จากการสลากใหญ่ และ จากการเสี่ย งทาย อ่ า นแล้วพบด ว ง โชคเงินทอง ให้แ ช ร์เงินทองเก็บไว้ ขอให้พบเจอในวันนี้ ด้วยเทอญสาธุ เกิดผลจริง

ลำดับ 4 ຮาศีเมถุน (15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม)

เกิดในຮาศีเมถุน ถึงแม้ว่าชะตากรรมของคุณ ในช่วงนี้ จะต้องพบเจอ กับ ความเหน็ดเหนื่อຍ ในการทำง า น ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อย คุ้มค่า กับ ราคาสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ คุณผ่านมานักต่อนัก แล้วคุณต้องรอระยะเวลา อีกสักพัก บอกเ ล ยว่า ในช่วงเริ่มต้นปีนี้มีเกณฑ์ ที่จะได้ย้ายง า นไป ในทิศทาง ที่ดี หรือไม่ก็ได้ รับตำแหน่งที่เจริญขึ้น มากกว่าเดิม ทำให้ช่วงชีวิตของคุณ ในเ รื่ อ งของการง า นนั้น ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังก้าวเข้าสู่ความ รุ่งเรือง คุณจะต้องใช้สติ พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างถี่ถ้วน และ รอบคอบ เ รื่ อ งของการทำง า นช่วงนี้ ให้ระมัดระวั ง ในเ รื่ อ งของเอกส า ร สัญญาการ จ้างง า น การตกหล่น ระมัดระวั งเป็นที่สุด เพราะอาจเกิดปัญหาตามมา ในอนาคตได้ ในเ รื่ อ งของการเงินนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงไป สำหรับคนที่อยู่ ในช่วงลำบากช่วงนี้ จะได้รับการช่วยเหลือจาก เพื่อนร่วมง า น จะได้รับคำปรึกษาที่ดี จากคนที่เป็นหัวหน้า ใครที่ดีอยู่แล้ว ก็มีโอกาส ได้ทำกำไร เป็นจำนวนมาก ในช่วงของต้นปี ชีวิตคนเกิดຮาศีเมถุน กำลังจะดี จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง เพียบพร้อม การเงิน การง า น จะดีมากในช่วงของเดือนมกราคม เตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เ ล ย อ่ า นแล้วพบด ว งโชค เงินทอง ให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้พบเจอวันนี้ด้วยเทอญ สาธุเกิด ผลจริง

ลำดับ 3 ຮาศีเมษ (14 เมษายน – 14 พฤษภาคม)

สำหรับผู้ที่เกิด ในຮาศีเมษช่วงนี้ ดูเหมือนว่าจะ มีความสุข ในการใช้ชีวิต จะมีเกือบครบ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เพียงแต่ต้องรอ บางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นสิ่งของใหญ่โต ในช่วงของกลางปี ด ว งการง า นของคุณในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดี เหมือนแต่ก่อน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็กำลังจะก้าวเข้า มามากขึ้น กว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ด ว งการง า นนั้น มีโอกาสได้ร่วมมือ ได้ร่วมง า นกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่เอารัด เอาเปรียบ แบ่งผลกำไร การอย่างชัดเจ น ชัดIIจ้ง ไม่มีการหมกเม็ดใด ทั้งสิ้น ด ว งการเงินก็กำลังจะดีขึ้น เรื่อยจะ ต้องใช้สติ ในการตั้งใจทำง า น ต้องมีระยะเวลาที่ดี ในการจัดสรรปันส่วน โชคชะตาชีวิต กำลังจะดีขึ้นเรื่อย คุณต้องใช้ความสามารถ ของตัวคุณเอง และ ใช้ความเข้มแข็ง ของตัวคุณเอง ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว จะพบกับสิ่งที่ดี ที่กำลังจะก้าวหน้า ในอนาคตกาล ถ้าอ่ า นแล้ว พบด ว งโชคเงินทอง ให้แ ช ร์เงินทองเก็บไว้ ขอให้พบเจอในเร้ววันนี้ด้วยเทอญ สาธุ เกิดผลจริง

ลำดับ 2 ຮาศีกรกฏ (17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

สำหรับผู้ที่เกิด ในຮาศีกรกฎ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ด ว งของคุณ จะตกก็ตาม แต่มันก็กำลังจะดี ในช่วงของวันที่ 27 กุมภาเป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้น ไปแล้วคุณไม่ต้องไป คิดพิจารณาอะไร ทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบัน ให้ดีก็พอแล้ว ด ว งการง า นของคุณ กำลังจะอยู่ในช่วง แห่งความรุ่งเรือง จะมีความสุขความเจริญก้าว เข้ามาในช่วง ชีวิตของคุณ แต่ให้ระมัดระวัง การถูก เอารัด เอาเปรียบ ซึ่งคนก็จะยอมให้ เขาเหล่านั้น เอาเปรียบ คนได้อย่างง่ายดาย สำหรับในเ รื่ อ ง ของการเงินนั้น ใครที่กำลังก้าว เข้าสู่ความรุ่งเรือง ก็จะมีความรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป สำหรับใครที่อยู่ ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้ รับการช่วยเหลือ จากเ พ ศตรงข้าม และ จากคนที่เป็น ผู้สูงอายุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ຮาศีกรกฎ ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น จะมีความสุข ความเจริญยิ่งยิ่ง ในช่วงของเดือนมกราคม ทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อม ไปด้วยเงินตรา และ ความสามารถ ของคุณเอง อ่ า นแล้วพบด ว ง โชคเงินทอง ให้แ ช ร์เงินทองเก็บไว้ ขอให้พบเจอในวันนี้ ด้วยเทอญสาธุเกิดผลจริง

ลำดับ 1 ຮาศีธนู (16 ธันวาคม – 14 มกราคม)

เกิดใน ຮาศีธนู ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่า ฝักใฝ่ ในการ ทำมาหากินมาก มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ทำให้คุณพย าย ามมาก ถึงในขณะนี้ ชีวิตของคุณ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ จะพบเจอกับใคร ภาษาความย าก ลำบาก นานานับ ประการก็ตาม แต่คุณก็จะสามารถ ก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ ไปได้ทันควัน ในช่วงของวันที่ 28 กุมภา เป็นต้นไป ด ว งการง า นของคุณ กำลังจะดีขึ้นเรื่อย ช่วงนี้ ให้ระมัดระวัง การจ้องจับผิด และ ให้ระวังการถูก ใส่ร้า ยป้ายสี จากคนที่ร่วมง า นกับคุณ สำหรับการเงินนั้น จะมีโอกาสได้รับทรัพย์ แบบลับลับ มีโอกาสได้ โชคลาภจาก ญาติสนิท จะได้รับตัวเล ขมงคล ที่สามารถทำให้ คนนั้นรับรู้ แห่งความเจริญ รุ่งเรือง ได้อย่างแน่นอน ในอนาคต หากอ่ า นแล้ว พบด ว งโชคเงินทอง ให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้พบเจอในวันนี้ด้วยเทอญ สาธุ เกิดผลจริง

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย