ชะต า 12ຮา ศี แ ต่จะมีเพีย ง 4ຮ าศีเท่านั้ นที่จะห ลุ ดพ้ นด ว งต ก จ ะร่ำร ว ยมั่ งคั่ งมีเงิ นทอ งใ ช้มีเก ณฑ์จ ะไ ด้โช คให ญ่

ชะต า 12ຮา ศี แ ต่จะมีเพีย ง 4ຮ าศีเท่านั้ นที่จะห ลุ ดพ้ นด ว งต ก จ ะร่ำร ว ยมั่ งคั่ งมีเงิ นทอ งใ ช้มีเก ณฑ์จ ะไ ด้โช คให ญ่

วันนี้แนะนำมีคำทำนาย จากหมอดูชื่อดัง ที่ได้ออกมาเผยด ว งชะตา 12ຮาศี แต่จะมีเพียง 4ຮาศีเท่านั้น ที่จากนี้ไป ชีวิตจากที่ลำบาก มานานจะร่ำร ว ยมีความสุข ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จะเป็นชาวຮาศี ของคุณ หรือไม่มาอ่ า นคำทำนายไปพร้อม กันเ ล ย

คนที่เกิดຮาศีสิงห์

ไม่ต้อง พูดมาก แ ค่ยิ้ม ให้มาก ทุกอย่าง ที่อย า กเราจะได้ หมั่นทำบุญให้มาก ที่สำคัญอย่ าใจดี เกินไปเพราะ ยังมีเกณฑ์ถูกหั กหลัง อยู่ต้อง รอบครอบแล้วทุกอย่าง จะนำทางเราไป สู่ความสำเร็จแน่นอน เ รื่ อ งความรัก มันจะควบคู่มา กับความสำเร็จ ถ้าท่านอ่ า นแล้วเห็นว่าดี ขอให้แ ช ร์เก็บไว้นะคะ ขอให้โชคเข้าข้างคุณ ให้ทำนายนี้เป็นจริงเทอญ สาธุ สาธุ

คนที่เกิดຮาศีตุลย์

นี่บอกก่อนเ ล ย ถึงแม้อังคาร จะมา 45 วัน แต่ไม่ใช่เ รื่ อ งอันตร าย ดาวอังคาร เป็นดาวนักรบ ดาวนี้ จะมาเปลี่ยน นิสั ยของตุลย์ จากที่เคยใจดี จะเป็นคนใจร้า ย ฉะนั้น ในช่วงนี้จ นถึง กลางเมษายน ใครรักเราเราจะรู้ ใครที่ไม่ดี กับชาวຮาศีตุลย์ระวั งให้ดี ธาตุลมเวลาโมโห คือทอนาโดดี นี่เอง ตั ดเป็นตั ด ดาวพฤหัสเดินหน้า ในຮาศีตุลย์ แน่นอนว่า เ รื่ อ งโชคลาภ การเงิน การง า น ความรักดี โดดเด่นเศรษฐีแน่นอน ถ้าขยันถูกที่ เพราะด ว งเปิดแล้ว จะทำอะไรก็ทำ แต่ระวั ง ปัญห า สุขภาพ ภูมิแพ้ ไมเกรน ภายในกระเพาะ ถ้าหากอ่ า นแล้วเห็นว่าดีก็แ ช ร์เก็บไว้ ให้โชคเข้าข้างคุณ ขอให้ทำนายเป็น จริงเทอญ สาธุ

โดยด ว งชะตา ของทั้ง 4ຮาศี ข้างต้นที่กล่าวมา ชีวิตของคุณ จะพลิกผัน จะร่ำร ว ย และ มีความสุข ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงชีวิตของคุณ ที่ผ่านมานั้นมีความ ลำบากมามาก และ มีปัญหาชีวิต เข้ามารุมล้อม ไม่ว่าจะเป็น ในเ รื่ อ งของการง า น การเงิน และ ครอบครัว

สิ่งที่เห็นได้ อย่างชัดเจ น คือ ในเ รื่ อ งของ การเงิน ที่มัก มีปัญหา มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ บางเดือนถึง กับไม่มีเงินต้องกู้หนี้ ยืมสิน จากเพื่อนบ้านมาใช้ ทำให้ชีวิต ที่ผ่านมาต้องดิ้นรน และต่อสู้มามาก ทำให้ไม่มี ความสุข ในการใช้ชีวิต

คนที่เกิดຮาศีธนู

เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา เหมือนจะดี แต่ฝืดหนืด งอแง อ่อนไหวง่าย เมื่อดาวเส า ร์มาแน่นอน ว่าดาวเส า ร์ คือดาวที่สวยที่สุด ในจักรวาล แต่ดูเหมือนต้องแบกวงแหวน วงแหวนนั้นคือ ความหนักเหนื่อຍ ความเคลื่อนตัวมีไ ฟ มีพละกำลังขึ้น มีเสน่ห์ แถมดาวพฤหัส ยังเป็นลาภะธนู ต้องบอกเ ล ยว่า ดาวเข้าแบ บนี้ คือ สวยร ว ยถืกบึกบึน แน่นอน ถ้าอ่ า นแล้วดี ขอให้แ ช ร์เก็บไว้นะคะ ขอให้โชคเข้าข้าง ขอให้ทำนายเป็นจริง สาธุ

คนที่เกิดຮาศีพิจิก

คนเกิดຮาศีด ว งดีขึ้น แล้วเริ่มมีรอยยิ้ม แต่อย่าเล่นมาก เพราะการเล่นมาก มันทำให้เสี ยเวลาชีวิต ตั้งใจทำอะไร ก็ต้องลงมือ ทำให้เต็มที่ อดีตที่ผ่านมาสั่งสอน เราแล้ว อย่าโลภมาก คนจะร ว ย เดี๋ยวร ว ยเอง ใครชวนลงทุนอะไร ไม่ต้องลง บอกไปว่า เราจะร ว ยด้วยตัวเอง ความรัก มันก็เหนื่อຍ บ้าง ไม่เหนื่อຍบ้าง แต่ปีนี้ก็จะ มีความสุข มากขึ้้นจาก ที่อมทุ กจ์มานาน บางคนทีเยอะใช่จะ มีความสุข ความจริงชาวຮาศีพิจิก ควรใช้ชีวิต คนเดียวบ้าง จะได้รู้ว่าใจ เราต้องการใคร คนไหน ไม่ใช่เอาหมดจริงจัง จริงใจ ได้ใจได้รักดีดี หากอ่ า นแล้วดีขอให้แ ช ร์เก็บไว้นะคะ ให้โชคนี้เข้าข้าง ขอให้ทำนายเป็นจริงเทอญ สาธุสาธุ

แต่นับจากนี้ไป ด ว งของคุณจะดีขึ้น และ จะดีขึ้นเรื่อย ชาวຮาศีสิงห์ ຮาศีพิจิก ຮาศีตุลย์ และ ຮาศีธนู จากนี้จะทำธุรกิจอะไร ก็จะประสบ ความสำเร็จ จะได้กำไร ตามที่ตั้งใ จ เอาไว้ไม่ต้อง ดิ้นรนมาก จะมีโชคลาภ ในเ รื่ อ งของ การเงิน หมั่นทำบุญใส่บาตร เพื่อนหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น และ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น กว่าเดิม สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย