หล ว งพี่อุเท น วัดท่ าไม้ย้ำ 4 ຮาศีร ว ย ฟ้าเปิ ด หม ดกรร ม หม ดทุ กข์ จ ะพ บสิ่ งดี

หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ย้ำ เตรียมตัวเองให้พร้อม 4 ຮาศีร ว ย ฟ้าเปิด หมดเคราะห์ หมดกรรม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำนายที่คนให้ความสนใจ เมื่อ“หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้” หรือ ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดังออกมาเปิดเผยคำทำนายโดยระบุว่า…

ຮาศีเมษ ຮาศีตุล ຮาศีมังกร ຮาศีกรกฎ = ร ว ย 17 สิงหาคมนี้ 4 ຮาศีที่ແย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ และนอกจากทุก คน จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม 17 สิงหาคม 2561 จะด ว งดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดกรรม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

อย่าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว อย่าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก

ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมาก นะลูก

สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย ร ว ยแน่นอน ดีแน่นอน …หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม หมดหนี้ หมดทุกข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย