เผ ย 6 ร าศี ตั้ งแ ต่วั น นี้ไปจ นอี ก 5 เดือ นข้า งหน้ า ที่สิ่ งดี ๆ โช คลา ภ เงิ นทอ ง

เผ ย 6 ร าศี ตั้ งแ ต่วั น นี้ไปจ นอี ก 5 เดือ นข้า งหน้ า ที่สิ่ งดี ๆ โช คลา ภ เงิ นทอ ง

ลัคนาราศีกันย์
พฤหัสโยคหน้าให้คุณในเรือนสหัสชะ จะทำอะไรกับเพื่อนหรือหุ้นส่วน คนรู้จัก จะมีแต่ผลประโยชน์ตามมา จะทำอะไรก็รีบทำเสียในช่วงดี ๆ แบบนี้

ลัคนาราศีมังกร
ดาวพฤหัสโยคหลังในเรือนลาภะ ช่วงนี้ทำมาหากินลาภผลจะเข้ามาชุกชุมกว่าปติ แต่ต้องลุยเปิดงานก่อนถึงจะมีโชคเข้ามา หรือเอางานที่ทำแล้วไปปรึกษาผู้ใหญ่จะให้โชคหรืองานง่ายกว่าปกติ คนนั่งรอโชคให้เข้ามาเองจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากดาวดีตำแหน่งนี้

ลัคนาราศีมีน
พฤหัสตรีโกณในภพศุภะ ความเจริญ ความผาสุก โชคลาภ และอำนาจวาสนาของชีวิต จะขยับตัวดีขึ้นกว่าเดิม ทำอะไรก็รีบทำเสีຍ

ลัคนาราศีพิจิก
ดาวพฤหัสทับลัคนา ช่วงนี้ถือว่า ดวงเปิดดาวให้คุณไปจนถึง 30 ตุลา จะค้าขายหรือทำอะไรก็รีบทำ ถ้ามีปัญหาผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเต็มที่

ลัคนาราศีพฤษภ
ดาวพฤหัสเล็งในเรือนปัตนิ ทำอะไรกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนน่าจะดี เพราะจะช่วยเหลือทำมาหากินหรือเอาโชคลาภมาให้กันเต็มที่ คนที่มีปากเสียงกับคู่ครองก็จะกลับมาหวานกันไปยาวอีกหลายเดือน

ลัคนาราศีกรกฏ
พฤหัสตรีโกณในภพปุตตะ ลูกหลาน บริวาร ลูกน้อง บ้าน รถ ที่ดิน มีเกณฑ์ ว่าจะมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ เพราะเส้นทางดวงดาวเปิดให้มีโชคทางด้านนี้