ຮาศีจะร ว ยมา ก ดว งชะต าพุ่ง ทะยา นฟ้ าดา วพ ฤหัสย้า ย หลั งวั นที่ 10 ธ.ค. 63 นี้

ຮาศีจะร ว ยมา ก ดว งชะต าพุ่ง ทะยา นฟ้ าดา วพ ฤหัสย้า ย หลั งวั นที่ 10 ธ.ค. 63 นี้

เ รื่ อ งราวที่เราได้นำมาให้ทุกคนได้อ่ า นในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น ซึ่งรู้ไว้ก็ไม่เสีຍหลาย 8 ຮาศีที่จะนั่งนับเงินจ นเหนื่อຍ นอนนับทองจ นเ บื่ อ มีบ้านมีรถอย่าบ่นเ บื่ อขี้เกียจดูแลก็แล้วกัน แต่ทั้งหมดนี้ อย่าได้ใจไป ก็ต้องทํามาหากินด้วย จะได้ร ว ย ยิ่งขึ้น 25 ธันวาคม 2563 นี้ เริ่ม จากนี้ไปหายจ น หมดหนี้

เมื่อวันที่ 10ม.ค. 63 คำทำนายว่ามี 8 ຮาศี ได้แก่ຮาศี

ຮาศีกุมภ์

ຮาศีมีน

ຮาศีกันย์

ຮาศีมังกร

ຮาศีพฤษภ

ຮาศีสิงห์

ຮาศีตุล

ຮาศีพิจิก


สองຮาศีที่โดนเด่นกว่าຮาศีอื่น ก็คือ กันย์ กับ มังกร

กันย์ก็ดี มังกรก็แจ๋ว เหนื่อຍจริงแต่ตำแหน่งง า นดี เปลี่ยนดี เห็นผลแน่นอน สว่างสดใส ไม่ต้องรอนานอีก แสดงความยินดีล่วงหน้า บ้านใหม่ รถใหม่ การเงิน คนเมตตา สุขภาพดี ครอบครัวดี ชัวร์จ้า

เตรียมความพร้อมด่วน

1. เชี่ยวชาญ

2. ชำนาญ

3. แสวงหา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตัวเอง ลุย

4. การศึกษา

5. ภาษา

6. ปัญญา

อย่างไรก็ดี แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ใช่ว่าทั้ง 8 ຮาศี จะนอนรอโชคชะตาไม่ทำอะไรกันเ ล ยนะ เพราะโชคจะช่วยก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนดี ขยันทำมาหากิน หมั่นทำดีเป็นนิจ นั่นเอง