หากวันหนึ่งพบกับ “มรสุมชีวิต” จงจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้

หากวันหนึ่งพบกับ “มรสุมชีวิต” จงจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้

หากวันใดวันหนึ่งที่คุณพบเจอปัญหา ทำให้ชีวิตคุณท้อแท้

ขอเพียง คุณจดจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้ไว้ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว

บางครั้งทุกอย่างในชีวิตอาจไม่เป็นดั่งใจหวัง แม้เราจะพย า ย ามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเ สี ย อย่างนั้น เราอาจต้องท้อแท้

และคิดว่าตนเองคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้

แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเราสา ม า ร ถ พลิกผันสิ่งร้ า ย ในชีวิตได้ด้วย

การเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิດขึ้น

ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกผิ ด หวังกับสิ่งที่เข้ามา

ในชีวิตจนเกิດท้อขึ้นมา ให้คุณนึกถึงคำพูดเ ห ล่ านี้เ อ า ไว้

แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้น

1. จงพย า ย า ม มองหาสิ่งดี ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย า กเพียงใด

ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงาม ตามที่คุณวางแผนไว้หรอก

หากวันใดเจอเ รื่ อ งท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น…

2. บางครั้งสิ่งร้ า ย ที่เกิດขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้

จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเ ล ว ร้ า ย

และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่

ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

3. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์

แม้อะไร จะผิ ด พลาดไปหมด

แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ

มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย

และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี พอและครบถ้วนแล้ว

4. ในย า ม สุข จงกล่ า วขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย า มทุ ก ข์

จงกล่ า ว ขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน

หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เ รื่ อ งไม่ดี

มันเกิດขึ้นแล้ว ให้คุณก ล่ า ว “ขอบคุณ”

แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

5. ให้จําไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมาย

สุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งทีดีที่สุดนั้น

ถึง คุณจึงไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้

เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือการก้าวต่อไป

เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6. ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุกอย่างผิ ด พล าดไปหมด

เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นฝันร้ า ย

คุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมได้

เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

7. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุกจากที่นอนและแต่งตัว เ สี ย มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอม

อย่าปล่อยให้ชีวิตทําร้ า ยคุณนานจนเกินไป การพย า ย า มรั กษ าวิธีคิดที่ดี

และเปลี่ยนวันร้ า ย ให้กลายเป็นความเข้มแ ข็ ง มันจะทําให้คุณสา ม า ร ถ ก้าวไป

ข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

8. หนึ่งการ ตั ดสินใจของคุณ สา ม า ร ถ พลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่

จงจําไว้ว่า “คุณสาม า รถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริง แล้วคุณมี

อิทธิพลและความสาม า รถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้

เพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความเป็นจริงทำหมดกําลังใจ

คุณสาม า รถ เ อ าชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เ สี ย ซะเ ป ล่ า จงหายใจเข้าลึก

แล้วปล่อยวางเ รื่ อ งราวร้ า ย ทิ้งไป

บางครั้งเราก็ชอบ สร้างปัญหาทีไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักสมอง

จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง ปล่อยให้มันควบคุมคุณ

จงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่างกําลังผิ ด พลาดจริง หรือว่าฉัน คิดมากกันนะ?”

10. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า

เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลย

เราก็ แกล้งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณเ ค รี ย ดกับชีวิต ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่าง

ก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเ รื่ อ งการใช้ชีวิตหรอก

ดังนั้น ถ้าหลาย อย่างผิ ด พล า ด จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว

เพราะเราทุกคนอยู่บนเรือลําเดียวกัน

ขอบคุณแหล่งที่มา phumpunya