อ่านช้าช้าเอาให้เข้าใจ คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร

อ่านช้านะดี คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร

มีนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่ง เ ล่ า ว่า

ตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิต เขามีเงินมากพอจนสาม า ร ถตระเวนซื้อบ้านตั้งแต่เหนือสุด

จรดใต้สุด มีบ้านเกิน 10 หลัง ตามหัวเมืองใหญ่ แต่ในหนึ่งปีเขานอนไม่ครบทุกหลัง

เลยส่วนคนที่ได้นอนครบเกือบทุกหลัง คือ คนรับใช้ของเขา

ได้ อยู่ในคฤหาสน์หรูในต่างจังหวัด

ไล่ตั้งแต่ เชียงราย เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น ภูเก็ต และ หัวหิน อยู่อย่ างมีความสุข

ท่ามกลาง ป่าเขา ต้นไม้ แม่น้ำ ลำธารได้ใช้ชีวิต

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อย่ างแท้จริง ได้สูด อากาศสดชื่น

งานบ้านก็ไม่มีให้ทำมาก เพราะ เจ้านายไม่ค่อยได้มาอยู่ขณะที่

เศรษฐีที่เป็นเจ้านายกลับทำงานหนักงก อยู่ในกรุงเทพ

แต่ละวันเจอรถติด ไม่ต่ำกว่า 3 ถึง4 ชั่ ว โมง

และ อาศัยอยู่ใน คอนโดที่ขนาดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของบ้านพักตากอากาศที่เขาซื้อเลย

นี่คือ ชีวิต ที่เขาต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขณะที่ชีวิตของเขากำลังไปได้ดี

เขาก็เริ่ม ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค สำ ห รั บ ค น ร ว ย นั่นคือ ‘ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ‘ในที่สุด

เขาก็ต้องรับการรั กษ าด้วยการ ฉ า ย แ ส ง ทำ คี โ ม แล้วผมก็ร่วง

เขามองเห็นสภาพของตัวเองนอนอยู่บ น เ ตี ย ง รู้สึกตัวว่า

เวลาในชีวิตนั้นเหลือน้อยลงไปทุกที

ในช่วงแรก ที่เขาไม่สบายก็มีคนทยอยมาเยี่ยม

แต่นานวันเข้าก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่มีคนอย ากเห็นสภาพของเขาแล้วในตอนนี้

และ เขาก็ไม่อย ากให้ใครมาเยี่ยมเพื่อให้เห็นตัวเองในสภาพนี้ด้วย

เขา ตั ดสินใจว่าจะขอจากโลกนี้ไปกับสภาพแบ บนี้ แบบที่ไม่อย ากให้ใครเห็นวันหนึ่ง

ตื่นขึ้นมาก็เกิດ อาการบรรลุธรรมขึ้นว่า แท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้น

ต้องการที่นอนเพียงพอ รองรับแผ่นหลังได้เท่านั้นเงิน ก็อยู่ในธนาคาร

ชื่อเ สี ย ง ก็เปรียบเหมือน สายลม ที่พัดมาแล้วเดี๋ยวก็พัดผ่ า นไป

ชีวิตเราที่จริงนั้นไม่ต้องการอะไรมากเลย

เราต้องการ ‘สิ่งพื้นฐานที่สุด’ นั่นก็คือ

– ขอให้ผมกลับมาดำเหมือนเดิม

– ขอให้เคี้ยวข้าวได้ อร่อย และ กลืนลงคอได้โดยไม่เ จ็ บ

– ขอ อย ากเข้าห้องน้ำ ก็เดินเข้าได้โดยไม่ต้องมีคนคอยประคอง

– ขอให้นอนลงไปบนเตียงเต็มแผ่นหลัง โดยไม่ต้องร้องโอดโอย

เขา ตั ดสินใจสละทุกอย่ าง พอปล่อยลง ปลงได้

ต่อมาก็หายป่ ว ย ซึ่ง หนึ่งในล้านคน

จะโชคดีอย่ างนี้เมื่อออกมาจากโรงพย าบาลแล้ว

เขาก็ขายบ้านทุกหลังที่มีตั้งแต่

เหนือจรดใต้เขาบอกว่า ” คราวนี้ผมรู้เลยว่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิต

คืออะไร หันหลังให้ชีวิตความเป็นนักธุรกิจอย่ างสิ้นเชิง

ตั ดสินใจไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัด ทำเกษตรอินทรีย์ “

บอกลา ความหรูหรา เกียรติยศ ชื่อเ สี ย ง ลาภยศ ทรัพย์สิน อำนาจ

ที่คนประเคนให้ทั้งหมดเมื่อ ค ว า ม ต า ย ม า ถึ ง สิ่งเห ล่ า นี้ ทั้งชื่อเ สี ย ง

เงินทอง บ้าน รถ ที่ดิน ทั้งหลายเห ล่ านี้ กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้

เขาอยู่กับสิ่งที่มีความสุข เป็นชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย ไม่ต้องการอะไรมากมาย

เขาไม่สะสมทรัพย์สมบัติอะไรอีกต่อไป สิ่งเดียวที่เขาสะสมในตอนนี้

คือ สุขภาพดั่งที่เขาเ ล่ ากันไว้ว่า คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร

รถหรูราคาแพง 1 คัน 70 เปอร์เซนต์ ของความเร็วนั้นเหลือใช้

โทรศัพท์รุ่น ล่ าสุด 1 เครื่อง 70 เปอร์เซนต์

ของฟังก์ชั่นในโทรศัพท์นั้นแทบจะไม่ได้ใช้งาน

คฤหาสน์หลังใหญ่ 1 หลัง 70 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่นั้นว่างเป ล่ า ไม่มีคนอยู่อาศัย

เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน 70 เปอร์เซนต์ ไม่ได้ใช้ ไร้ประโยชน์

เงินที่หามาทั้งชีวิต 70 เปอร์เซนต์ ก็ทิ้งไว้ให้ผู้อื่น

คนหาไม่ได้ อยู่ใช้ คนที่ได้เงินใช้กลับไม่ต้องลำบากหา

ดังนั้น ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30 เปอร์เซนต์ ที่เหลือที่เป็นของคุณสุขภาพแ ข็ ง แรง

แต่ก็ต้องบำรุงไม่กระหาย แต่ก็ต้องดื่มน้ำว้าวุ่น ไหน ก็ต้องปล่อยวางมีเหตุมีผล

แต่ก็ต้องยอมคนมีอำนาจ แต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตนธุระยุ่ง ไหน แต่ก็ต้องพักผ่อน

เ รื่ อ งกลุ้มอย่ าเก็บไว้ เวลาที่ยังจับมือไหวให้เชิญเพื่อนมาสังสรรค์

เวลาที่ยังกอดไหวให้โอบกอดให้ชื่นใจทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรย า

พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป เวลาที่อยู่ด้วยกัน อย่ าได้โกรธกันง่าย

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung