หามาปลูกต้นไม้ 8 ชนิด อากาศดี นอนหลับสบาย

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อากาศภายในบ้ านและภายนอกบ้ านของเรานั้นยังมีสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิດแก่สุขภาพ จะดีกว่าไหมถ้าเรามั่นใจได้เลยว่าในบ้ านของเราและที่ทำงานนั้นมีอากาศบริสุทธิ์อย่ างแน่นอน

วันนี้เรามีเ รื่ อ งราวดีมานำเสนอ การปลูกต้นไม้ 8 ชนิดที่จะช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยฟอกอากาศ แล้วทำให้เราอยู่บ้ านอย่ างมั่นใจและสดชื่น

ไปดูกันเลยดีกว่าทั้ง 8 ชนิดนั้นมีอะไรกันบ้ าง

1 กล้วยไม้

คุณสมบัติที่โดดเด่นของกล้วยไม้นั้นจะช่วยขย ายออ ก ซิเ จ นและแก๊ สคาร์ บอนได อ อกไซ ด์ในเวลากลางคืน ฉะนั้นจึงทำให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์ กล้วยไม้ยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามด้วยล่ะ

2 ต้นวาสนา

ต้นวาสนา เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมากเป็นไม้ประดับที่สวยงามได้ด้วย ลักษณะของต้นนั้นลำต้นกลมตรง มีใบที่เรียวย าว เป็นต้นไม้ที่จะช่วยดูดส า รพิ ษเหมาะสำหรับวางประดับไว้ในตัวอาคาร ที่ทำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับที่ทำงานได้เป็นอย่ างดี

3 พลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่มีคนนิยมปลูกกันมาก จะเป็นตัวช่วยฟอกอากาศได้เป็นอย่ างดี และที่สำคัญช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 90% ช่วยลดเ ชื้ อราในอากาศได้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วคนนิยมปลูกในห้องนอน จะช่วยเ รื่ อ งการนอนหลับอย่ างสบายและยังช่วยลดเ รื่ อ งภู มิ แ พ้ได้

4 เฟิน

เป็นตัวช่วยสำคัญในการกรองฝุ่นละอองและช่วยฟอกอากาศภายในห้องให้บริสุทธิ์ เฟิร์นบอสตันเป็นพืชที่สามารถดูดอาการที่ไม่บริสุทธิ์ แล้วยังมีประโยชน์ในการตกแต่งบ้ านได้ด้วย ช่วยให้บ้ านของคุณสวยงาม

5 ปาล์มไผ่

คุณสมบัติที่สำคัญจะช่วยดูดสา รในอากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์มาก คนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ในบ้ านหรือไว้ตกแต่งตามมุมห้องต่างภายในบ้ านเพื่อความสวยงามแล้วได้ประโยชน์เลือกอากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วย

6 เบญจมาศ

หลายคนนิยมปลูกเบญจมาศไว้เพื่อความสวยงาม และสีสันที่สวยงามเลี้ยงง่ายนิยมมากที่จะมาตกแต่งประดับในบ้ าน แต่จริงแล้วเบญจมาศยังช่วยฟอกอากาศได้ดี มีงานวิจัยบอกมาว่าต้นเบญจมาศนั้นจะดูดฝุ่นได้มากกว่า 90% เมื่อผ่ านไป 24ชม.

7 ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติที่ดีจะช่วยดูดจำพวกฟ อ ร์ มาลี นได้เป็นอย่ างดี ซึ่งสา รพวกนี้จะพบอยู่ในการเคลือบต่าง เช่น ย าทาเล็บ ย าเคลือบเฟอนิเจอร์หรือสีทาบ้ าน

8 ลิ้นมังกร

ต้นไม้ชนิดนี้โดดเด่นในเ รื่ อ งการคายออ ก ซิเ จ นในเวลากลางคืน และกลางวันจะปล่อยก๊ า ซค าร์ บอ นไดเข้าไป ดังนั้นจะเหมาะมากสำหรับการปลูกในห้องนอน จะช่วยให้อากาศในห้องสดชื่น ในเวลากลางคืนนั้นจะทำให้เรานอนหลับสบายได้

เห็นกันแล้วนะคะสำหรับต้นไม้ทั้ง 8 ชนิดที่เราบอกไปข้างต้น ต้นไม้บางชนิดที่เราบอกไปนั้นสามารถประดับตกแต่งให้สวยงามได้ นอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังได้

ประโยชน์ในเ รื่ อ งการฟอกอากาศช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่ างเต็มที่ ประโยชน์มากมายขนาดนี้ต้องหามาปลูกไว้สักต้นแล้วนะคะ