ควรรู้ไว้ สาเหตุที่คู่ชีวิตไปกันไม่รอด เพราะเ รื่ อ งนี้

คงมีหลายคู่ ที่ชีวิตสิ้นสุดลง ทั้ง ที่ยังรักกันบ้าง ไม่รักกันบ้าง เพราะอะไร ลองมาดูกัน
จุดมุ่งหมายของ(คู่)ชีวิต ไม่ใช่การทำยังไงให้อยู่กันจนตา ยจากกัน

แต่คือ อยู่ยังไงให้เกื้อกูลต่อกันมาก ที่สุดและเบียดเบียนกันน้อยที่สุด

สาเหตุที่ชีวิตคู่ไปกันไม่ (ค่อย) รอด

ข า ดการเคารพขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน คือ

การข า ดความเคารพในการอยู่ร่วมกัน

การเป็นครอบครัวร่วมกัน ข า ดความสม่ำเสมอ คือ ข า ดความสม่ำเสมอ

ไม่เหมือนอดีตที่ “โหยหา” อย า กได้อย า กครอบครองกันและกัน

ข า ดความใส่ใจ คือ เพราะคิดว่าอยู่กันมานาน ไม่พูด

อีกอีกฝ่ายควรจะรู้ อีกฝ่าย ควรจะเข้าใจ เลย

“คิดไปเอง” ว่า “ไม่เป็นไร” ข า ดความยับยั้ง คือ เมื่ออะไร

ไม่เหมือนเดิม สันดา น ของความเป็นคนของกันและกันก็โผ่

โหยหาความตื่นเต้น ไม่เติมเต็มรสชาตที่เคยมี

หลายคู่เอากิเลสนำชีวิต แม้จะรู้ว่าผิด

ก็จะทำเพื่อสนองอารมณ์ตัวเอง ข า ดสติ คือ

ไม่มีสติเมื่อมีการกระทบกระทั่ง ไม่ประนีประนอมกัน

ฉันถูก ผมถูก ไม่มีใครยอมใคร ฉันชนะ เธอชนะ

ความซว ยจึงตกไปอยู่ที่ “ลูก”

ที่ต้องมาเจอพ่อแม่ดีแต่ “หลง”

กัน แต่ไม่ได้ “รัก” กัน อย่างแท้จริง

“ชีวิตคู่” ถ้าเริ่มต้นด้วยการ “อย า กอวด”

ว่าตนมี “เหมือน ” ชาวบ้าน ได้มีแต่งงาน

ได้มีลูก เหมือน คนอื่น

แต่ไม่เคยพิจารณาให้รอบคอบจริง

หรือพิจารณากันในระยะเวลาไม่มากพอ

ที่จะให้อีกฝ่ายเผยนิ สั ยจริง ออกมา

เมื่ออยู่ไปแล้ว เกิດกรณีอะไรขึ้นมา

ก็ต้องมานั่งทน นั่งบ่นว่ามี ก ร ร ม มีทุกข์

เป็น ก ร ร ม เก่า เคยก่อไว้ กับเขาต้องมาชดใช้ ฯลฯ

ซึ่งเราเลือกได้จะว่าไม่ทุกข์แต่แรก

ก็มีสองทางคือ ก่อนมีคู่ชีวิต จงให้เวลา

อย่าเร่งรีบ พิจารณาดี ว่า “ควรมี” กับ “ไม่ต้องมี”

อันไหนจะสุขและเติบเต็มความต้องการของเราจริง

“ความรัก” คือองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตทุกคนมีชีวิตชีวา

แต่ไม่ได้หมายถึงทั้งทั้งหมดของชีวิตของเรา

เพราะเมื่อใดที่เราไม่เตรียมใจ

ชีวิตคู่ก็พร้อมจะล่มสลายได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกคู่ชีวิต คือศีลไม่เสมอกัน

ทานไม่เสมอกัน คือ ความเสียสละ

ปัญญาไม่เสมอกัน

ศรัทธาไม่เสมอกัน

เหล่านี้แหละเหตุที่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้

เพราะความคิดและเส้นทางเดินมันคนละทาง’

ขอบคุณสาระดี จาก 108resources.com