6 ข้ อห้ า ม ที่ชอ บชาร์ จแบตมือถือผิ ดวิธี ใค รที่ยังทำอยู่ รีบเปลี่ ย นวิธีซะ ก่อนที่จะไม่ทั นการ

6 ข้ อห้ า ม ที่ชอ บชาร์ จแบตมือถือผิ ดวิธี ใค รที่ยังทำอยู่ รีบเปลี่ ย นวิธีซะ ก่อนที่จะไม่ทั นการ

แน่นอนว่าการชาร์จแบตโทรศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่ เชื่อว่าใครหลายคนนั้นก็ทำกัน ซึ่งการชาร์จนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีแบบผิด อยู่บ่อยครั้ง มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ซึ่งนั้นก็ทำให้เกิດอั น ต ร า ยได้ ซึ่งอั น ต ร า ยนั้นอาจเกิດขึ้นกับคุณ และ อีกทั้งยังทำให้แบตมือถือนั้นมีอายุสั้นอีกด้วย วันนี้เราก็มีวิธีการชาร์จแบตแบบถูกวิธีกัน ซึ่งแน่นอนถ้าทำตามนนี้ไม่มีวันร ะ เ บิ ดอย่างแน่นอน

1. ปัจจัยหลักที่จะบ่งบอกได้ว่า แบตเตอรี่จะใช้ได้ย าวนาน หรือเสื่оมเร็วขึ้นกว่าเดิม สำหรับแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน นั้น ควรจะปล่อยให้พลังงานแบตเตอรี่ เหลือเกิน 50% จะดีที่สุด ยิ่งเราปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือ 0% บ่อย ยิ่งทำให้แบตเตอรี่เสื่оมเร็วมากขึ้นเท่านั้น

2. อย่าเสียบชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืน หรือถ้าต้องการชาร์จให้เต็ม 100% ควรจะทำ เดือนละหนก็พอ

3. อย่าพย าย ามชาร์จจนเต็ม 100% เพราะนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ แบตเตอรี่ค่อย เสื่оมอายุลง ฉะนั้น ถ้าหากแบตเตอรี่ลดลงถึงระดับ 40% ก็ควรจะหยิบสายออกมาชาร์จกันได้แล้ว และควรจะชาร์จให้อยู่ที่ระดับ 90%

4. เมื่อชาร์จแบตเต็มแล้วก็ควรรีบถอดที่ชาร์จออก เนื่องจากสถานะการชาร์จแบตเต็มนั้นก็เหมือนกับกล้ามเนื้อของเราที่กำลังตึงເครียດอยู่ การที่เราถอดที่ชาร์จออกจะช่วยทำให้แบตเตอรี่ “ผ่อนคลาย” และไม่มีแรงดันสูง

5. เราควรจะปล่อยให้พลังงานแบตเตอรี่เหลือเกิน 50% จะดีที่สุด แต่เนื่องจากทุกคนไม่สามารถทำตามได้ ที่ดีที่สุดก็คือมีเวลาก็หยิบสายออกมาชาร์จกันได้แล้วและควรจะชาร์จให้อยู่ที่ระดับ 90%

6. อย่าปล่อยให้มือถือร้อนเกินไป: ถ้าคุณรู้สึกว่ามือถือของคุณร้อนมาก เวลาชาร์จแบตให้ถอดเคสออกจะดีกว่า เพื่อให้มือถือสามารถระบายความร้อนได้และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มือถือไปโดนแสงแดด