โ ซเชีย ลมีเดี ยขอ งจีนว่าอาก ารล่าสุ ด สา วชา วจีน ที่กิ นซุ ปค้า งคา ว พาหะนำเชื้ อไวารั สโคโรน่า

ทั้งนี้ หวัง เหมินหยุน Wang Mengyun บล็อกเกอร์สาวยอมรับเป็นบุคคลในคลิป ชี้แจงผ่าน “เว่ยป๋อ” โซเชียลมีเดียของจีนว่า คลิปกินซุปค้างคาวเกิดขึ้นเมื่อปี 2559

เกิดขึ้นที่ในเกาะปาเลาหมู่เกาะไมโครนีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิก (นอกเขตแดนจีน) และเธอไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายของการกินค้างคาว


“ฉันไม่รู้เลย ระหว่างการถ่ายทำ ไม่จักไวรัสชนิดนี้ ฉันเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี่เอง”