คาถาขอลาภ ร่ำຣวຢเงินทอง “หลวงปู่หลิว”ตำนานพญาเต่าเรือน ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า

คาถาขอลาภ

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม.

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

การบูชานั้นให้จุดธูป ๓ ดอกหรือ ๕ ดอกก็ได้

ตั้งนะโมสามจบ

จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา

สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา

อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามาสัพเพชะนา

พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม

นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ

แล้วต่อด้วย คาถาพญาเต่าเรือน

“นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะมะอุอะ”

จากนั้นอ ธิษฐ านสิ่งที่ปรารถนา โดยก่อนจะขอพรให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ แล้วระลึกถึงชาติที่พระองค์เสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอันมีจิตเมตตาต่อผู้คน ปรารถนาให้ผู้คนพบแต่ความสุข หากขอพรในสิ่งที่เป็นสุจริตพึงอ ธิษฐ านไปตามนั้นแล้วท่านจะสมปรารถนาทุกประการ

สำหรับวันบูชานั้นให้บูชาในวันพระเป็นหลัก การเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนทุกวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวัน ย ามสวดบูชานั้นให้สวดบูชาก่อนนอนทุกคืนและก่อนเปิดร้าน พย าย ามภาวนาพระคาถา “นาสังสิโม” ให้บ่อยจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในอำนาจของพญาเต่าเรือน

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

แนะนำอีกอย่างสำหรับการบูชาพญาเต่าเรือนขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวคือหากท่านสามารถพกติดตัวได้ตลอด ก่อนออกจากบ้านหรือไปหางานให้ท่านยกเอาพญาเต่าเรือนขึ้นจบบนศีรษะแล้วภาวนาพระคาถาพญาเต่าเรือน ทำตามขั้นตอนการขอพรพญาเต่าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พร้อมทั้งระลึกหน้าของบุคคลที่เราจะไปพบ อ ธิษฐ านขอพรให้ประสบความสำเร็จ ย ามไปพบหน้าบุคคลผู้นั้นหากเขาเป็นคนใจแข็งให้ภาวนาในใจขณะที่พบ ภาวนาสั้นว่า “นาสังสิโม” สีคำนี้จะช่วยให้ร้ า ยกลับกลายเป็นดี

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม.

นามเดิม “หลิว” นามสกุล “แซ่ตั้ง” (นามถาวร) บุตร คุณพ่อเต่ง แซ่ตั้ง คุณแม่น้อย แซ่ตั้ง อาชีพ ทำไร่ ทำนา เกิດ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนอ้าย (ปีมะเส็ง) ณ ห มู ่บ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น ๙ คน ชาย ๕ คน หญิง ๔ คน สมรส นางหยด มีบุตรชาย ๑ คน ชื่อ นายกาย นามถาวร

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

อุปสมบท อายุ ๒๗ ปี ณ พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ประมาณเดือน ๗ ก่อนเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๔๗๕ ปีวอก) หลวงพ่อโพธาภิรมย์ แห่งวัดบำรุงเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์ เป็นพระกssมวาจาจารย์ และมีพระอาจารย์ห่อ วัดโบสถ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉาย าจากพระอุปัชฌาย์ว่า “ปณฺณโก” เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่หลิว ได้มาจำพรรษา ณ วัดหนองอ้อ หลังจากนั้นท่านได้ไปเรียนวิชาอาคม จากอาจารย์หม่ง ชาวกระเหรี่ยง, หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี, หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช, หลวงพ่ออุ้ม จังหวัดนครสวรรค์ และคณาจารย์อีกหลาย ท่าน ทั้งที่เป็นภิกษุ และฆราวาส

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

หลวงปู่หลิว ท่านเป็นพระที่ไม่หยุดนิ่ง ท่านได้ไปจำพรรษา และบูรณะปฏิสังขรณ์ ยังวัดต่าง ดังนี้ คือ

วัด โศก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดท่าเสา, วัดสนามแย้, วัดไทรทองพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี, วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, วัดหนองอ้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, สำนักสงฆ์ประชาสามัคคี ตำบลบ้านฆ้องน้อย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

หลวงปู่หลิวได้กลับมาจำพรรษา ณ วัดหนองอ้อ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ จนท่านละสังขารด้วยโ ร คชรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กันย ายน พ.ศ.๒๕๔๓ เวลา ๒๐.๓๕ น. รวมอายุ ๙๕ ปี ๗๔ พรรษา

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล